Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Allt flera bilar på de östnyländska huvudlederna - trafikmängden har ökat mest på motorvägen

Från 2019
Fordon på motorväg.
Bildtext På riksväg 7 vid Borgå är ungefär vart tionde fordon en lastbil eller långtradare.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Följderna är många: allt från ökad olycksrisk och vägslitage till ett större klimatavtryck. Under de senaste 10 åren har trafikmängderna ökat med upp till 20 procent visar Trafikledsverkets statistik.

Vid Trafikledsverket är det Erkki Pakarinen, som är sakkungig beträffande siffror och statistik rörande vägnätet i Finland. I Östnyland ser han främst tre orsaker till att trafikmängderna, mätt i medeldygnstrafik, kraftigt har ökat.

- Det handlar om mera trafik från och till Ryssland, om befolkningstillväxten i södra Finland och att allt fler pendlar allt längre vägar till jobbet, säger han. Tillsammans blir det en rejäl ökning av trafikmängden, något som ur klimatsynvinkel inte är så bra.

Grafisk kurva på hur trafikmängden har ökat på riksväg 7.
Bildtext På tio år har trafikmängden ökat med 19,6 procent vid Rita, öster om Borgå.

Av de tre variablerna Erkki Pakarinen nämner är det främst pendlingen som påverkar mest.

- Man kör allt mer in till huvudstadsregionen för att arbeta. Det här leder till att rusningstrafiken också delvis ökar.

Men enligt honom är riksväg 7 i tämligen gott skick.

- Att motorvägen är upplyst mellan Borgå och Helsingfors påverkar förstås positivt på trafiksäkerheten, säger han.

Kim Svenskberg och Ann-Mari Koivula.
Bildtext Kim Svenskberg och Ann-Mari Koivula kör ofta motorvägen.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Vid en servicestation intill motorvägen är det snart lunchdags. Både yrkeschaufförer och privatpersoner svänger in för en matbit. Ann-Mari Koivula och Kim Svenskberg kör ofta längs med riksväg 7.

- För oss var det väldigt bra att motorvägen förlängdes österut från Lovisa. Där kör vi en hel del, säger Kim Svenskberg. Trafiken löper bra på motorvägen, det enda problemet är om man kör in mot huvudstadsregionen under rusningstid, då stockar det sig i den ändan.

Att trafikmängderna har ökat har båda två lagt märke till.

- Österut har trafikmängden helt klart ökat, säger Ann-Mari Koivula. Säkerheten är en viktig fråga på sådana här vägar.

- Med tanke på miljön borde man sträva till att få miljövänligare bilar på våra vägar, säger Kim Svenskberg. Staten borde med skattepolitik få ner priset på miljövänliga bilar.

Grafisk kurva på hur trafikmängden har ökat på riksväg 7.
Bildtext På tio år har trafikmängden ökat med 17 procent vid Drägsby, väster om Borgå.

Trafikledsverket har ett tiotal mätstationer främst längs med riksväg 6 och 7. Vid Drägsby, väster om Borgå, körde 30 511 fordon i snitt per dygn 2018. I den trafikmängden ingår en hel del arbetsrelaterade trafik till Sköldvik, de tunga fordonens antal är 2 406.

På riksväg 6 var trafikmängden vid Liljendal i fjol i snitt 6 705 fordon i dygnet av dem räknas 706 till kategorin tunga fordon. På motorvägen vid Lovisa var trafikmängden i fjol kring 8 000 fordon.

Att noggrant mäta trafikmängderna är viktigt.

- Vägsiffrorna och statistiken avspeglar hela vårt samhälle och ger både viktig och intressant information, säger Erkki Pakarinen. Med hjälp av siffrorna planeras nya vägdragningar och var det gäller att satsa på underhållsarbeten.

Statistiken berättar också en hel del om Finland.

- Till exempel trafikmängderna för den tunga fordonstrafiken ger en bra bild av hur vår ekonomi utvecklas.

Fordon på motorväg.
Bildtext Mest trafik på riksväg 7 är det på fredagar, minst på lördagar.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

21.10.2019: Sibboförfattare aktuell med ny barnpoesibok och trafikmängden på riksväg 7 har ökat

20:23

Diskussion om artikeln