Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Den svenskspråkiga servicen i S:t Karins är hotad om inte kommunen sköter om den

Från 2019
Uppdaterad 18.10.2019 11:00.
Benen på en liten pojke, småbarn med gula västar i bakgrunden.
Bildtext Arkivbild.
Bild: Amanda Ölander/Yle

Den svenskpråkiga servicen i S:t Karins är hotad, eftersom det finns ett förslag om att slopa den svenskspråkiga kommunala dagvården. Det finns en risk för att de privata företag som har hand om dagvården kan bestämma sig för att avsluta den svenskspråkiga servicen.

På torsdagen berättade Yle Åboland om att föräldrar i S:t Karins är chockade över planer på att stänga det enda svenskspråkiga kommunala daghemmet.

En av dem är Jånna Koivunen.

Enligt henne kände föräldrarna tidigare hopp då skolan i S:t Karins rivdes och att man väntat på den nya skolbyggnaden.

- Och så kommer det här. Nu måste vi börja om från början, igen. Det är frustrerande. Jag förstår att det måste sparas men varför på bekostnad av barnen, igen, säger Koivunen.

Även fullmäktigeledamot Åsa Gustafsson (SFP) är kritisk till förslaget.

Hon anser att språkminoriteter såsom de svenskspråkiga vars andel växer i staden borde tas i beaktande.

Det är viktigt att det erbjuds kommunal daghemsvård på svenska även i fortsättningen.

Kvinna står framför stora glasfönster.
Bildtext Åsa Gustafsson.
Bild: Yle/Pontus Nyqvist

- Vi har under det senaste året fått kompetent personal till den svenskspråkiga dagvården och det är jag jätteglad över. Den här typen av förslag väcker oro bland personalen, men också jättestor oro framför allt bland föräldrarna och barnen, säger Gustafsson.

Om förslaget godkänns innebär det samarbetsförhandlingar för personalen. Hur deras fortsatta arbete tryggas är fortfarande osäkert.

- Det är inte självklart att en svenskspråkig barnträdgårdslärare är kompetent att jobba inom den finska dagvården utan språkintyg och sådant.

Svårt att trygga den svenskspråkiga servicen

Gustafsson har själv varit med i fullmäktige och godkänt en plan som utarbetades i stadsstyrelsen och som gäller fram till 2025.

I den förbinder sig staden till att 60 procent av daghemstjänsterna är kommunala och 40 procent privata köptjänster.

Om förslaget om att stänga Kuovinkatu daghem godkänns övergår daghemstjänsterna till privata aktörer, vilket oroar Gustafsson.

- Är de privata aktörerna villiga att förbinda sig till att en viss grupp eller byggnad endast erbjuder svenskspråkig service? Det här oroar mig som beslutsfattare eftersom en privat aktör vilken dag som helst kan meddela staden att den inte längre producerar svenskspråkiga tjänster.

Enligt Gustafsson blir det också svårare att göra långsiktiga planer gällande den svenskspråkiga servicen.

- Varje år i samband med budgetförhandlingarna ska man vara på alerten och kolla vad som berör skolan eller dagvården eller annan service på svenska i staden.

Gustafsson hoppas att förslaget om att slopa den svenskspråkiga kommunala dagvården inte kommer att uppfyllas.

Förslaget har redan behandlats i bildningsnämnden och tas nu upp i stadsstyrelsen.

Detta är inte första gången som den svenska servicen i S:t Karins varit hotad. Tidigare i veckan skrev Yle Åboland om ett förslag om att slå ihop rektorstjänsterna för svenska och finska skolan i S:t Karins.

"Inte fråga om att man skulle avsluta svenskspråkig dagvård"

Enligt bildningsnämndens ordförande Timo Virkkula (SDP) är det inte frågan om att man skulle avsluta den kommunala svenskspråkiga servicen.

- Kommunen har skyldighet enligt lag att erbjuda dagvård också på svenska. Varken de anställda inom den svenskspråkiga dagvården eller de barn som går där försvinner någonstans. Det handlar om att byggnaden konstaterats vara oduglig.

Enligt Virkkula har S:t Karins för tillfället inte möjlighet att påbörja ett till byggprojekt. Därför utreder man nu var och hur man ska bevara dagisgrupperna.

- Det är inte heller hållbart att svenskspråkiga barn från S:t Karins tvingas åka till Åbo eller någon annan närliggande kommun varje dag. Eftersom vi har personal och färdiga grupper, är det bara fråga om vart vi kan placera dem i framtiden.

För tillfället är barnen och personalen utplacerade där de fått rum, men man hoppas kunna återförena grupperna i framtiden. Virkkula vågar inte spekulera i tidtabellen för när man lyckas hitta en ny lokal för den svenskspråkiga kommunala dagvården.

Artikeln uppdaterad den 18 oktober 2019 klockan 10.57 med kommentarer av Timo Virkkula.

Diskussion om artikeln