Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inrikesminster Ohisalo om bostadslöshet: "Fokus har legat väldigt mycket på män"

Från 2019
Maria Ohisalo iklädd svart kavaj och en röd blus.
Bildtext Maria Ohisalo vill halvera bostadslösheten.
Bild: Lehtikuva

De bostadslösas natt är en av de mest synliga manifestationerna för en social rättighet som fortfarande inte förverkligas för minst 5500 personer i Finland. Evenemanget som arrangerats sedan år 2002 sammanfaller med den internationella dagen för utrotandet av fattigdom.

Officiellt är 1200 kvinnor bostadslösa, men mängden är antagligen större. Orsaken till att kvinnor är svåra att fånga upp i statistiken antas vara det stigma som är kopplat till bostadslöshet. Det leder till att tröskeln för kvinnor att söka hjälp är hög. Därför uppmärksammas specifikt kvinnornas situation på årets natt för bostadslösa.

Regeringens målsättning är att halvera antalet bostadslösa i Finland. I regeringsprogrammet sägs att det ska ske “med fokus på unga och invandrare”, men kvinnor nämns inte som specialgrupp i sammanhanget.

Saija Turunen som är forskare på Y-stiftelsen säger att det är viktigt att nämna unga och invandrare också, men hon är förvånad över att kvinnornas sits inte lyfts specifikt.

- Jag vet inte varför inte kvinnor inte nämns, det borde de självklart göra eftersom de hör till en grupp som är svår att nå. Men organisationerna som jobbar med dessa frågor har en stark vilja att utveckla arbetet att nå och stödja kvinnor, oberoende vad det står i programmet.

Ohisalo lovar åtgärder

Före detta fattigdomsforskaren, inrikesministern Maria Ohisalo från de Gröna, menar att regeringen nog förstår kvinnornas situation.

- Så klart är också kvinnorna en viktig målgrupp. Fokus har legat väldigt mycket på män eftersom största delen av de bostadslösa är män. Samtidigt måste vi se hur vi kan hjälpa speciellt unga som lämnar sitt föräldrahem och har svårt att få en bostad. För om man inte har en bostad är det svårt att ha tryggheten som krävs för att studera eller jobba.

Men kvinnor nämns inte specifikt som målgrupp. Borde man uppdatera regeringens politiska målsättningar på den här punkten?

- Själv tycker jag att kvinnors bostadslöshet är ett ökande problem, så jag kan lova att regeringen också kommer att se till att problemet åtgärdas.

Framgångsrik politik i Finland

I Finland har man sedan 1980-talet, då 20 000 personer var bostadslösa, haft en tradition av effektiva åtgärder för att minska på bostadslösheten. Speciellt har det politiska åtgärdsprogram som genomförts mellan åren 2008 och 2017 varit effektivt.

En av de ledstjärnorna för arbetet har i Finland har varit den så kallade “Bostad först”-principen som också uppmärksammats internationellt. Den utgår, som namnet antyder, från att den första stödfunktionen för en person ska vara möjligheten till ett hem. Ännu på 1980-talet måste en person bevisa sin “samhällsduglighet för att få rätt till en bostad”.

Boende till rimligt pris en nyckelfråga

Höga boendekostnader är en av orsakerna till bostadslöshet. Speciellt i huvudstadsregionen är det här ett av de stora problemen.

- Det är nog här skon klämmer. Det finns behov av mera bostäder. Samtidigt är det viktigt att ha resurser för att stöda människor att få sitt liv ordnat också efter att de fått en bostad, säger forskaren Saija Turunen.

Enligt Ohisalo är en av regeringens konkreta åtgärder just att öka på antalet bostäder som finns att tillgå till ett rimligt pris. En annan åtgärd är att prioritera stödservicen.

- Vi måste se till att hela social- och hälsovårdssystemet fungerar så att de bostadslösa får service. Till exempel ska vi satsa på bostadsrådgivningen så att den fungerar i hela Finland.

Diskussion om artikeln