Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Åbo ska satsa högst 9 miljoner på paviljonger på nya Salutorget – och värma torgets yta med solenergi

Från 2019
En illustration över en upplyst paviljong i trä och glas på Salutorget i Åbo.
Bildtext Arkitekternas vision på hur en av paviljongerna ska se ut då Salutorget står klart.
Bild: Schauman Nordgren Architects

Arbetet med att bygga torgparkeringen i Åbo pågår för fullt. Nu fortsätter också planeringsarbetet för själva Salutorget.

Bland annat ska paviljonger byggas på Salutorget.

Staden föreslår nu att man grundar ett nytt fastighetsbolag tillsammans med Turun Toriparkki för det här ändamålet. Turun Toriparkki är alltså det bolag som bygger torgparkeringen.

Caféer och andra offentliga utrymmen ska finnas i paviljongerna

Enligt förslaget ska staden investera högst drygt 9,3 miljoner euro i bolagets byggnadsfond.

Det är alltså den högsta möjliga summan som staden ska satsa på projektet.

Enligt de nuvarande beräkningarna är stadens andel ungefär 7 miljoner euro, men eftersom det är fråga om ett specialbygge så anser staden att man ska lägga en buffert på 30 procent för kostnadernas del.

I samband med att paviljongerna byggs, så satsar man också på faciliteter under jorden. Här ska det finnas sociala utrymmen för torgförsäljare, toaletter och lagerutrymmen.

Åbo stad ansvarar för det som byggs ovanför jorden, men eftersom en del av utrymmena är underjordiska så är det vettigare att bilda ett gemensamt bolag, anser stadens tjänstemän.

Vy över torgparkeringsbygget i Åbo från luften.
Bildtext Torgparkeringsbygget våren 2019.
Bild: Yle/Samuli Holopainen

Meningen är att bygga tre paviljonger med bland annat kaféer och andra offentliga utrymmen.

Halkan ska bekämpas med solenergi

Salutorget ska också värmas upp under vintern för att minska på halkan. Det här ska möjliggöras med solenergi.

Hela ytan på Salutorget ska nämligen samla värme sommartid. Den här värmen lagras i ett slags "värmebatteri", som ska finnas under parkeringsgrottan.

Det här systemet producerar alltså värmeenergi sommartid, energi som används för att värma Salutorget vintertid.

Det här är ett klimatneutralt sätt att värma ytan på Salutorget och minskar behovet för vinterunderhåll, meddelar Åbo stad.

Systemet kostar 665 000 euro i året för staden. Enligt staden är det här ändå ett billigare alternativ än traditionellt vinterunderhåll, som skulle kosta 750 000 euro i året enligt stadens beräkningar.

Projektet ska förverkligas av ett konsortium, som bildas av Åbo Energi och Torienergia Oy.

Planerna behandlas i stadsstyrelsen på måndag.

Diskussion om artikeln