Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Två tredjedelar av Helsingforsfullmäktige vill ha fler gågator men ingen centrumtunnel för bilarna – Vapaavuori planerar nu alternativt förslag utan tunnel

Från 2019
Jan Vapaavuori, helsingfors blivande borgmästare.
Bildtext Borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) vill att politikerna nu ska fatta belsut om hur centrum utvecklas om centrumtunneln inte byggs.
Bild: All Over Press/Petteri Paalasmaa

Hela två tredjedelar av stadsfullmäktige i Helsingfors anser att antalet gågator i centrum kan öka utan att det byggs en centrumtunnel för bilar. Också borgmästare Jan Vapaavuori (Saml) tycker så här, enligt svar i Yles valkompass. Vapaavuori tar nu frågan till stadsstyrelsen, men säger att centrumtunneln sannolikt lämnas utanför förslaget.

- Det var ett lätt beslut. Alla större projekt ska behandlas åtminstone i stadsstyrelsen, säger borgmästare Jan Vapaavuori till Yle Huvudstadsregionen om sitt speciella beslut.

Vapaavuori beslöt i fredags att stadsstyrelsen också ska diskutera frågan om en tunnel och fler gågator i centrum. Stadsmiljönämnden sade redan nej till en centrumtunnel, men Vapaavuori använder sin övertagningsrätt som borgmästare och tar ärendet till stadsstyrelsen.

I den politiska processen är centrumtunneln tätt sammankopplad med planerna på fler gågator i centrum. Stadsmiljönämnden beslöt den 8 oktober att tunneln är slutbehandlad medan planerna på fler gågator på något sätt ska gå vidare.

"Det lönar sig inte att komma med ett förslag som inte godkänns"

Vapaavuori erkänner att stödet för en centrumtunnel är skralt bland politikerna.

- Fastän det inte finns en majoritet för att utreda en tunnel är det viktigt att bestämma hur man kan gå vidare med ett helhetsperspektiv. Det kräver att jag och tjänstemännen kommer med ett alternativt förslag på hur vi går vidare, säger Vapaavuori.

Kommer centrumtunneln att finnas med i förslaget till stadsstyrelsen?

- Mest sannolikt inte. Det har blivit klart att det inte finns en majoritet som vill utreda tunneln. Ur den synvinkeln lönar det sig inte att komma med ett förslag som inte godkänns.

- Men förslaget handlar inte bara om tunneln utan om hur centrum ska utvecklas. Hur ska vi garantera att centrum är livskraftigt och att trafiken fungerar där också i framtiden. Om det är så att majoriteten inte vill diskutera tunneln måste vi hitta på en annan lösning, säger borgmästare Vapaavuori.

Stadsfullmäktige i Helsingfors.
Bildtext Det finns ett litet stöd i stadsfullmäktige i Helsingfors för byggandet av en centrumtunnel. Den beräknade kostnaden på 1,4 miljarder euro får många att säga nej.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

58 av 85 ledamöter vill inte ha en biltunnel under centrum

I Yles valkompass inför kommunalvalet 2017 fanns påståendet "Antalet gågator i Helsingfors centrum kan öka endast genom att centrumtunneln byggs".

Av fullmäktiges 85 nuvarande ledamöter svarade 58 att de är av helt eller delvis av annan åsikt, det vill säga de anser att en tunnel inte är en förutsättning för fler gågator.

23 svarade att en tunnel behövs om gågatorna ska bli fler, medan 4 ledamöter inte besvarade frågan i valkompassen.

Av de ledamöter som sitter i stadsstyrelsen anser 11 av 15 att fler gågator inte kräver en tunnel medan 4 anser att tunneln behövs.

Starkast motstånd inom Gröna och Vänsterförbundet

Mest eniga i sitt motstånd mot tunneln är ledamöterna i De gröna och Vänsterförbundet.

17 ledamöter i De gröna svarade att de är helt av annan åsikt när det gäller behovet av en tunnel medan 4 svarade att de är delvis av annan åsikt. Alla Vänsterförbundets 10 ledamöter svarade att de är helt av annan åsikt med påståendet.

Också inom SDP finns lite förståelse för en centrumtunnel. 9 av fullmäktigegruppens 12 ledamöter är helt eller delvis av annan åsikt med påståendet om att fler gågator i centrum kräver en biltunnel. 2 ledamöter har inte svarat på frågan.

Samlingspartiet är däremot splittrade i frågan. 8 ledamöter är helt eller delvis av annan åsikt medan 14 anser att om det skapas fler gågator behövs en tunnel för bilarna.

Röda och blå streck på en karta på Helsingfors centrum. Strecken visar var Centrumtunneln och Sörnästunneln går.
Bildtext Så här skulle centrumtunneln byggas enligt planen.
Bild: Google maps / Grafik: Lukas Rusk

"Tyvärr lever vi i en värld där människor inte noggrant vill fundera över vad jag har sagt"

En aning överraskande är att borgmästare Jan Vapaavuori hör till de Samlingspartister som i valkompassen svarade att fler gågator inte leder till att tunneln behövs.

- Om vi vill ha betydligt fler gågator behövs en tunnel men en liten ökning av antalet gågator kan göras utan att tunneln byggs, säger Vapaavuori nu.

I offentligheten har du ändå tagit en stark ställning för tunneln, vilket har skapat uppfattningen att du gärna vill att tunneln byggs.

- Det är många som vill skapa den uppfattningen. Men jag har bara en stark övertygelse om att frågan bör utredas ordentligt. Tyvärr lever vi i en värld där människor inte tillräckligt noggrant vill fundera över vad jag har sagt och inte sagt utan drar långtgående slutsatser.

Det verkar som att det här är en känslomässig fråga för dig då du reagerat med ilska då andra partier inte vill fortsätta utreda tunneln.

- Det är en känslofråga för mig att vi i Helsingfors, som jag leder som borgmästare, följer processer som vi har kommit överens om tillsammans. Och att vi fattar beslut om stora frågor först efter att vi har utrett dem. Det har jag varit ilsken över. Frågan om tunneln är en politisk fråga bland andra.

"De gröna tycker att centrums livskraft och trafiken till hamnen ska utredas"

De grönas gruppordförande Kaisa Hernberg välkomnar att frågan behandlas i stadsstyrelsen.

- De gröna tycker att centrums livskraft och trafiken till hamnen ska utredas. Det är nödvändigt. Nu väntar vi på stadsstyrelsens förslag och jag tror inte att centrumtunneln finns med i förslaget, säger Hernberg.

Det är oklart när stadsstyrelsen behandlar frågan, men det sker sannolikt om några veckor.

Så tycker fullmäktige om behovet av en centrumtunnel

Så här svarade ledamöterna per parti på påståendet "Antalet gågator i Helsingfors centrum kan öka endast genom att centrumtunneln byggs". Det vill säga de som är av annan åsikt anser att en tunnel inte behövs.

Blå framtid
1 delvis av annan åsikt, 1 delvis av samma åsikt

Centern
2 delvis av annan åsikt

Feministiska partiet
1 helt av annan åsikt

Gröna
17 helt av annan åsikt, 4 delvis av annan åsikt

Kristdemokraterna
1 delvis av samma åsikt

Liike Nyt
1 delvis av annan åsikt, 1 delvis av samma åsikt

Piratpartiet
1 delvis av samma åsikt

Samlingspartiet
2 helt av annan åsikt, 6 delvis av annan åsikt, 7 delvis av samma åsikt, 7 helt av samma åsikt, 1 inget svar

Sannfinländarna
2 delvis av annan åsikt, 1 delvis av samma åsikt, 1 inget svar

Socialdemokraterna
5 helt av annan åsikt, 4 delvis av annan åsikt, 1 delvis av samma åsikt, 2 inget svar

Svenska Folkpartiet
2 delvis av annan åsikt, 1 delvis av samma åsikt, 2 helt av samma åsikt

Terve Helsinki
1 delvis av annan åsikt

Vänsterförbundet
10 helt av annan åsikt

Källa: Yles valkompass inför kommunalvalet 2017.

Diskussion om artikeln