Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vindkraftsbolagen siktar in sig på Purmo – markägarna organiserar sig

Från 2019
Uppdaterad 21.10.2019 07:20.
Ole Lillqvist och Tommy Olin, medlemmar i gruppen som förhandlar med vindkraftsbolagen för markägarnas räkning.
Bildtext Ole Lillqvist och Tommy Olin, medlemmar i gruppen som förhandlar med vindkraftsbolagen för markägarnas räkning.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Purmoskogarna är eftertraktade. Tre olika vindkraftsbolag är intresserade av att bygga på ett 6000 hektar stort område mellan Lillby och Åvist. Ole Lillqvist och Tommy Olin representerar de kring 240 markägare som berörs.

Området består till största delen av skog, resten är odlingsmark. Det finns ingen fast bebyggelse på området. Gaffeln för antalet möllor verkar ligga mellan 20 och 50.

Först ut med att visa intresse var Lillby Vind. Sen kom Prokon med i bilden och nu är också WPD intresserade.

Upp till var och en att fatta beslut

Tommy Olin och Ole Lillqvist sitter i den grupp som har utsetts för att representera markägarna i förhandlingarna.

- Vi ska försöka utvärdera alternativen från de olika aktörerna och göra dem jämförbara och sen presentera dem för markägarna, säger Olin.

Tommy Olin, medlem i gruppen som förhandlar med vindkraftsbolagen för markägarnas räkning.
Bildtext Tommy Olin.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

De talar om 6000 hektar, men i det här skedet är det rätt grova uppskattningar som gäller.

De är noga med att poängtera att de inte har fullmakt att fatta beslut för enskilda markägare. Det slutliga beslutet är upp till var och en, gruppen representerar endast markägarna i förhandlingarna.

Vad hoppas markägarna få ut av det här?

- De har ju förstås ett intresse för arrende och det är frågan om trettioåriga avtal om det blir av, säger Ole Lillqvist.

Ole Lillqvist, medlem i gruppen som förhandlar med vindkraftsbolagen för markägarnas räkning.
Bildtext Ole Lillqvist.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Lillqvist och Olin äger själva mark på området.

Vad är viktigast för er?

- Förstås den ekonomiska aspekten. Bygden skulle få en ekonomisk injektion. Vägförbättringar och grundningsarbeten under byggskedet och sen årliga ersättningar och fastighetsskatt. Men också det att Finland kan göra sig mindre beroende av importerad energi, säger Olin.

- För mig som aktiv jordbrukare är förbättringen av vägnätet rätt väsentligt. Sen då förstås det ekonomiska. Fastighetsskatten till kommunen är inte alldeles liten i sammanhanget, säger Lillqvist.

Rekreation, jakt och buller

Det brukar alltid finnas ett visst motstånd mot vindkraft, så också nu. Det är trots allt kring 240 markägare och ett stort område det handlar om.

- Det finns vissa spänningar gällande rekreation och jakt. Och det ska man ta i beaktande och respektera, säger Lillqvist.

Men överlag bedömer Lillqvist att stämningen är försiktigt positiv.

I gruppen "Purmo motvind" på Facebook presenteras argument mot byggandet av vindkraft på området. Man lyfter bland annat upp miljöförstörelse, buller och möjligheten att röra sig i skog och natur.

Lillby Vind först ut

På Lillby Vind, som var det första bolaget som visade intresse, säger att man ska hålla ett nytt möte med markägarnas representanter den 30 oktober.

Bolaget har fyra ägare av vilka Dan Norrgård är en. Deras första förslag var på 25 kraftverk. Nu har man förstorat området i sitt förslag till samma storlek som Prokon.

- Jag tyckte att responsen på det första mötet var relativt bra. Och eftersom de vill ha ett nytt möte med oss så måste det ju ha gett något, säger Norrgård.

Så varför är just det här området intressant? Det börjar vara fullt på annat håll, säger Norrgård.

- Från Närpes upp till Jussila går det inte att koppla in mer på linjerna. Men genom området i Purmo löper en nästan helt tom linje, säger Norrgård.

Linjen han talar om är Fingrids högspänningsnät.

Fingrids linje går rakt igenom det påtänkta vindkraftsområdet i Purmo.
Bildtext Högspänningslinjen som löper rakt genom området.
Bild: Yle/Joni Kyheröinen

Prokon: Stort område och tillräckligt avstånd till bebyggelse

Michael Sandberg är Finlandschef på Prokon. Även han upplever att markägarna är intresserade av att det utvecklas vindkraft på området.

- Området är intressant för oss för att det är stort och med tillräckligt avstånd till bebyggelse.

I dagsläget ges det inga statliga stöd för nya vindkraftsparker. Då har storleken betydelse. Det är lättare att, som Sandberg uttrycker det, "få kalkylen att gå ihop".

Prokon har planer på upp till 50 kraftverk på området.

- Det finns potential för det. Naturutredningar kan ju sen begränsa vad som är möjligt att förverkliga, säger Sandberg.

Fingrids linje då?

- Det är också en positiv faktor. Närhet till högspänningsnät gör ett område intressantare för vindkraft, säger Sandberg.

WPD: Bra vindläge

På WPD Finland säger projektutvecklare Anders Stenberg att man inte ännu i detta skede har några fastslagna planer för antalet kraftverk på området.

- Vi ska diskutera med markägarna den här veckan och tillsammans utveckla en plan för området, säger Stenberg.

Så varför är WPD intresserade?

- Vindkraften finns med i Pedersöres strategi för 2030. Och just det här området är så gott som obebyggt. Avståndet till husen är stort, det är ett bra vindläge och elnätet går rakt igenom området.

Det att högspänningsnätet går igenom området betyder enligt Stenberg att det minskar på inverkan på naturen: Infrastrukturen finns redan på plats.

Rond två

Det som ligger närmast i framtiden är ett möte mellan markägarna och den tredje aktören, WPD. Sen börjar rond två.

- För att försöka få fram jämförbara erbjudanden, säger Tommy Olin.

Det hela är alltså rätt långt i startgroparna. När och om något bolag lyckas skriva arrendeavtal med en tillräckligt stor del av markägarna, går man till kommunen för planläggning.

Är det ur markägarsynvinkel bättre att ha ett eller tre intresserade bolag?

- Om vi får fram tre jämförbara alternativ är ju det givetvis bättre ur markägarsynvinkel, säger Olin.

Diskussion om artikeln