Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

HS: Kvinnornas andel i börsbolagens styrelser har ökat – majoriteten av ordförandena är fortfarande män

Från 2019
Ett tomt mötesrum med ett stort bord och flera stolar.
Bild: Mostphotos

Andelen kvinnor i företagsstyrelserna på Helsingforsbörsens huvudlista har ökat betydligt under det här årtiondet, skriver tidningen Helsingin Sanomat.

Enligt tidningens utredning sköttes 27,8 procent av styrelseuppdragen av kvinnor i slutet av september.

I oktober år 2010 var motsvarande andel 16,8 procent. Ifall ökningen sker i nuvarande takt, skulle jämn representation uppnås om 18 år, sommaren 2037.

På listan finns bara fyra bolag med endast manliga styrelsemedlemmar. År 2010 var motsvarande antal 31, och år 2016 fanns 13 bolag med företagsstyrelser helt utan kvinnor.

Det ser emellertid ut som att makten inom företagsstyrelserna fortfarande koncentreras till män, då majoriteten har manliga styrelseordföranden. Bara sju av listans 128 bolag hade en kvinnlig styrelseordförande. År 2016 var motsvarande siffra åtta.

Enligt experter som tidningen talat med reflekterar den nuvarande könsfördelningen situationen i affärslivet. Inom företag är kvinnor ofta välrepresenterade i stödfunktioner, som inom kommunikation och HR, medan de sällan är vd:ar eller chefer för operativt arbete, positioner som oftare leder till styrelseuppdrag.

År 2008 gjorde Värdepappersmarknadsföreningen en rekommendation om att styrelsen för ett börslistat bolag ska bestå av både kvinnor och män.