Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Undervisningsminister Li Andersson vill komma åt skolmobbning genom att förbättra elevvården i hela landet

Från 2019
Uppdaterad 19.10.2019 13:26.
Li Andersson Opetusministeriössä.
Bildtext Undervisningsminister Li Andersson vill satsa mera på elevvården.
Bild: Mårten Lampén / Yle

Regeringen satsar 29 miljoner euro på att komma åt skolmobbning i grundskolan och på andra stadiet. I dag finns det stora regionala och kommunala skillnader i den elevhälsovård som erbjuds i olika delar av landet.

- Elevvården är viktig för att komma åt de bakomliggande orsakerna till skolmobbning, det vill säga barn och unga som av olika orsaker inte mår bra. Det är tänkt att elevvården är den instans som är bäst lämpad att fånga upp dessa unga, berättar undervisningsminister Li Andersson (VF).

Ambitionen är att det i framtiden ska vara lättare för unga att få prata med någon vuxen och att det ska gå snabbare när unga behöver det. För vuxnas betydelse i att komma åt skolmobbningen är något som ministern understryker.

- Det behövs professionella vuxna som jobbar med dessa frågor, och dessa ska finnas jämnt fördelade i landet, säger hon.

Ojämn arbetsfördelning

Som det ser ut i dag så är det inte så. Arbetsbördan kan i vissa fall vara väldigt ojämn beroende på var i Finland en befinner sig.

- På vissa orter kan en enskild skolpsykolog eller skolkurator vara ansvarig för 700 till 2000 elever, säger Andersson.

Och sen på andra orter finns ingen tillgänglig kurator på heltid. Det är enligt Andersson den största bristen med elevvården i dag, nämligen att den varierar mellan regioner och kommuner.

- Kvalitet och tillgänglighet på elevvård beror tyvärr mycket på var man bor, konstaterar hon.

Detta vill regeringen nu komma åt och därför har 29 miljoner avsatts för detta ändamål.

- Vi har fattat beslut om detta i regeringsförhandlingarna för att stärka elevhälsovården under den här valperioden, berättar ministern.

Det är tänkt att anslagen ska gå till grundskolan och till andra stadiet.

På andra stadiets utbildning är planen att det ska satsas lite extra då det är tänkt att det ska införas bindande normeringar.

- Vi håller för tillfället på att utreda bindande normeringar vad gäller elevhälsovården på andra stadiet för att på så vis se till att den fungerar likadant på olika håll i landet, berättar Andersson.

Möta varierande behov i olika delar av landet

Som en del av ett treårigt projekt för att stärka kvaliteten och jämlikheten inom den grundläggande utbildningen så kommer det för skolor finnas möjlighet att söka ekonomiskt stöd för att utveckla olika modeller för att stärka mångprofessionellt samarbete i skolan.

- Vi ser att det för tillfället finns behov av att utveckla olika modeller i olika delar av landet. Vissa kommuner behöver socionomer, medan en annan skola i en annan kommun kan behöva ungdomsarbetare eller en psykiatriker. Därför kommer vi avsätta tilläggsfinansiering för detta ändamål, berättar Andersson.

Projektet inleds i början av 2020.

Systematiskt arbete behövs för att komma åt skolmobbning

- Vi måste arbeta systematiskt för att komma åt skolmobbning, då anti-mobbningskampanjer inte alltid är de mest effektiva trots att de kan främja sammanhållningen i skolor, säger Andersson.

Här finns det också regionala skillnader och på vissa orter har bra modeller för att förebygga eller komma åt skolmobbning utvecklats fram.

Minister Andersson hoppas att det i framtiden skulle finnas ett specifikt organ eller en organisation som skulle jobba med det på nationell nivå.

- Hela skolsamfundet måste jobba för att komma åt skolmobbning och det är något som det arbetas med hela tiden. Det arbetet vill vi stödja och det är en gemensam fråga för alla partier, avslutar Andersson.

Diskussion om artikeln