Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Nya regler ska öka antalet laddstationer för elbilar - även om du saknar bil kan du bli tvungen att betala

Från 2019
Elbilar vid laddstation.
Bildtext Bland annat Kommunförbundet och Finsk Handel har kritiserat förslaget.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Regeringen inför nya förpliktelser för fastigheter för att öka antalet laddstolpar för el- och hybridbilar.

Fastighetsägare kan bli förpliktade att öka antalet laddstationer eller att åtminstone öka beredskapen för sådana.

Miljö- och klimatminister Krista Mikkonen (Gröna) säger att folk inte vill skaffa elbilar om det inte finns laddstationer och att det inte installeras laddstationer om det inte finns elbilar. Även biogasbilarna har dragits med motsvarande problem.

Det är möjligt att även den som inte har bil kan bli tvungen att delta i kostnaderna.

- I offentligheten har man i viss mån diskuterat hur kostnaderna mellan de boende ska fördelas. I den här lagen har man inte tagit ställning till det. När det gäller nybyggen ingår kostnaderna antagligen i helhetssumman, säger Mikkonen.

- Det är förstås möjligt att man i vissa bostadsbolag har ett pris för bostäder där laddstation ingår och ett annat pris för andra bostäder.

Elbilar parkerade på Runebergsgatan i Helsingfors den 8  december 2018.
Bildtext Elbilar parkerade på Runebergsgatan i Helsingfors den 8 december 2018.
Bild: Markku Ojala/All Over Press

Lagförslaget skulle beröra bostadshus som är nya eller där man gör större renoveringar och där finns mer än tio parkeringsplatser.

Dessutom måste fastighetsägaren se till att det finns beredskap att installera en laddstation då en invånare skaffar elbil.

Mikkonen säger att tanken är att man i samband med byggarbeten och större renoveringar förser parkeringsplatserna med de kanaler för elektriska kablar som behövs, så att man inte senare behöver göra dyra ändringsarbeten.

Att installera kanaler beräknas enligt Mikkonen kosta mellan 60 och 80 euro per meter. Husbolagen kan i vissa fall ansöka om statsstöd.

Lagförslaget ska också förbättra stora byggnaders energieffektivitet med hjälp av fastighetsautomation.

De nya förpliktelserna träder enligt planerna i kraft år 2021.

En laddstation för elbilar med en bil som laddas i bakgrunden.
Bild: yle/ Patrik Schauman

Även offentliga och kommersiella byggnader berörs

Enligt Miljöministeriets och Kommunikationsministeriets lagförslag skulle även byggnader utan bostäder omfattas av förpliktelsen.

Nybyggda eller nyrenoverade byggnader med över tio parkeringsplatser ska enligt förslaget installera minst en laddstolpe samt ha beredskap att installera laddstolpar på minst hälften av parkeringsplatserna.

Kommunförbundet motsätter sig förslaget och anser att effekten blir att man kommer att bygga för många och fel placerade laddstationer.

Enligt Kommunförbundet skulle i praktiken alla kommunala fastigheter beröras av förpliktelsen som dessutom skärps 2025 då fastigheter med över 20 bilplatser ska ha laddstationer för en tiondel av platserna.

Enligt Kommunförbundets energiexpert Vesa Peltola skulle de kommunala fastigheterna troligen installera laddstolpar av det slag som fungerar bra vid bostadshus där bilen kan laddas över natten.

De skulle kosta mellan 1 000 och 3 000 euro eller mer om hela elsystemet måste förbättras.

De här laddstolparna fungerar enligt Peltola dåligt under korta besök eftersom en halv timmes laddning ger bara 10 kilometer räckvidd.

Snabba laddstationer som på en halv timme ger 100 kilometer räckvidd kostar upp till 50 000 euro.

Krista Mikkonen (Gröna) påpekar att laddstolparna inte är avsedda bara för besökare, utan också för personalen vars bilar kan stå parkerade i många timmar.

Finsk Handel jämför förslaget med avloppsförordningen

Den tidigare statsministern och nuvarande vd:n för Finsk Handel Mari Kiviniemi kritiserar lagförslaget i ett blogginlägg.

Det är enligt henne överdimensionerat och för med sig investeringar på hundratals miljoner euro, av vilket det mesta enligt henne skulle vara bortkastade pengar.

Hybridbil laddas vid en affär.
Bildtext Hybridbil laddas vid en affär.
Bild: Minna Rosvall / Yle

Kiviniemi skriver att förslaget är mycket strängare än EU:s direktiv i frågan. Hon skriver att företagen skulle drabbas av stora kostnader.

Kiviniemi påpekar också att för Ikea skulle reglerna innebära 553 nya laddstationer före den 1 januari 2025. För Kesko, Lidl och S-gruppen skulle siffran bli 11 700 nya laddstationer.

170 000 laddstolpar på tio år

Mikkonen medger att förslaget skulle öka antalet laddstationer rätt långsamt eftersom byggnadsbeståndet förnyas i en takt av en procent per år.

I och med lagen skulle det år 2030 finnas cirka 170 000 laddningspunkter och beredskap för över 600 000 bilplatser.

Förpliktelsen berör inte gamla bostadshus, men frågan kan enligt ministern tas upp på nytt då man vet hur snabbt laddningsmöjligheterna har ökat i Finland.

En elbil laddas vid en laddstolpe.
Bild: Mostphotos/Katja Kircher

Regeringen mål är att trafikutsläppen senast i slutet av 2020-talet ska ha minskat med minst hälften. Bara en bråkdel av alla bilar är för närvarande el- eller hybridbilar.

Lagförslaget är på remiss fram till den 8 november.

Kritik från Centern

Centerns riksdagsledamöter Arti Torniainen och Markus Lohi sade förra veckan att Centern inte godkänner lagförslaget och att det borde beredas på nytt.

Torniainen och Lohi anser bland annat att kostnaderna för varje laddningspunkt kan bli upp till 5 000 euro, inte de 1100-2300 som det står i förslaget.

Den gröna riksdagsgruppens ordförande Emma Kari och riksdagsledamoten Satu Hassi tillbakavisar kritiken i Uusi Suomi (på finska). De hänvisar till klimatförändringen och till regeringsprogrammets mål om ett kolneutralt Finland år 2035.

Källor: STT, Kommunförbundet, EU, Yle, Uusi Suomi, Finsk Handel, Kommunikationsministeriet