Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Var fjärde finländsk ungdom har testat e-cigaretter – "Speciellt farliga för unga"

Från 2019
Mies polttaa sähkötupakkaa.
Bildtext Regelbunden användning av e-cigaretter är rätt ovanligt i Finland.
Bild: Eva Hambach / AFP

Var fjärde ungdom i Finland har provat på att röka e-cigaretter, men de regelbundna användarna är tillsvidare få. Andningsförbundet varnar för att e-cigaretter är speciellt farliga för unga, eftersom de påverkar hjärnans utveckling.

E-cigaretter är skadligast för dem som också använder sig av vanliga cigaretter, uppger hälsosakkunniga Maija Kolstela vid Andningsförbundet.

Medan e-cigaretter inte innehåller den tjära och kolos som finns i vanliga cigaretter, har de andra skadliga ämnen i sig, som den traditionella varianten saknar.

- Därför utsätts personer som använder sig av båda produkterna för större hälsoskador än de som använder bara någondera, säger Kolstela.

Enligt Kolstela är det särskilt farligt med e-cigaretter för unga användare, eftersom de inverkar på hjärnans utveckling och kan exempelvis påverka inlärningen.

Informationen om skador kommer långt efteråt

I USA har det uppdagats en avsevärd mängd fall där unga plötsligt börjat lida av allvarliga lungbesvär.

Orsaken är än så länge okänd men alla har varit aktiva användare av e-cigaretter. Myndigheterna misstänker att en stor del av skadorna har att göra med användningen av cannabisvätska i e-cigaretter, men hittills finns inga bevis på saken.

Förra veckan rapporterades om att försäljningen av e-cigaretter i Finland har sjunkit kraftigt på grund av oron för hälsorisker.

Enligt överläkare Eeva Ollila vid Cancerorganisationerna får vi in information om skador först långt efteråt, eftersom många lungsjukdomar utvecklas långsamt.

- Därför är det rätt oroande, ifall vi får bekräftelse om att det uttryckligen är e-cigaretter som ligger bakom ungdomarnas hälsoproblem. Det här skulle innebära att produkten är farligare än vi hittills har trott.

Bara två procent av finländarna är e-cigarettrökare

Regelbunden användning av e-cigaretter är rätt ovanligt i Finland.

Enligt Institutet för hälsa och välfärd THL är aktiva rökare oftast också de som mest använder e-cigaretter.

Ungefär var fjärde ungdom i åldern 12–18 har provat på e-cigaretter. I den här åldersgruppen är finns det fler användare än bland äldre.

Det är oftare pojkar än flickor som testar e-cigaretter. Bland 18-åriga pojkar röker tre procent e-ciga rett dagligen.

Bland vuxna i Finland är det ungefär två procent som dagligen använder e-cigaretter.

”Vi vet inte hur uppvärmda smakämnen påverkar oss”

Enligt Otto Ruokolainen, som är expert på THL, finns det fyra stora riskfaktorer med e-cigaretter: nikotin, drivgaser med skadliga föreningar, orenligheter så som rester av metaller, samt doft- och smakämnen.

Det har främst forskats i hur doft- och smakämnen påverkar människan då de konsumeras, men att värma upp och dra in produkterna i lungorna är en helt annan sak.

- När produkterna går in i matsmältningskanalen, spjälks de i magsäcken. När dessa ämnen värms upp, uppstår förändringar, och från lungorna far de lätt framåt till övriga delarna av kroppen. Verkningarna är okända, påpekar överläkare Eeva Ollila vid Cancerorganisationerna.

I Finland är det förbjudet att sälja doft- och smakämnen till e-cigaretter. Därför säljer tobaksaffärerna ”vätskor för bakning och drycker”.

- Frågan är vem som bär ansvaret när konsumenterna drar in dem i lungorna och det uppstår allvarliga hälsoproblem, säger Ollila.

Enligt Ollila betraktas e-cigaretter lätt som en mindre skadlig tobaksprodukt. Hon anser att uppfattningen beror på att produkten kommit så snabbt ut på marknaden, och de skadliga effekterna är hittills okända.

Positivt att användaren kan reglera sitt nikotinintag

Många ersätter vanliga cigaretter med e-cigaretter då de vill minska på rökandet eller helt sluta röka. Enligt Maija Kolstela vid Andningsförbundet visar forskning emellertid att de som både använder sig av traditionella cigaretter och e-cigaretter har svårare med att lägga av.

Det lönar sig att helt lämna bort smak- och doftämnen från sin e-cigarett, rekommenderar Ollila vid Cancerförbunden, eftersom största delen av nackdelarna verkar relatera till dem.

- Särskilt söta och fruktiga e-vätskor har konstaterats vara skadliga. De största riskerna uppstår då olika ämnen blandas med varandra, berättar Ollila.

Det positiva med e-cigaretter är, enligt Ollila, att användaren själv kan reglera mängden intagen nikotin. En del avvänjer sig genom att så småningom dra ner på mängden nikotin i e-vätskan.

- I USA vet vi emellertid att det gått tvärtom för många användare, att mängden nikotin som användarna har i sina e-cigaretter bara ökar med tiden.

Texten baserar sig på Yle Uutisets artikel "Sekä tavallista että sähkötupakkaa käyttäville tulee enemmän terveyshaittoja kuin vain toista suosiville".

Diskussion om artikeln