Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

Vem får Charlie och Sigge i skilsmässan? Tvister om vem som får husdjuret vid en separation väcker starka känslor

Från 2019
Uppdaterad 31.10.2019 07:48.
Hund.
Bildtext Vem får Charlie eller Sigge vid en separation eller skilsmässa? Matte eller husse? Är lösningen vecka-vecka eller ska man gå in för ensamvårdnad?
Bild: Thomas Fredriksson.

Ett husdjur är en kär familjemedlem men enligt vår lagstiftning räknas husdjur som lösöre. Om parterna i en separation eller skilsmässa inte kan komma överens om husdjuret, händer det att ärendet tas ända till tingsrätten.

Husdjurens betydelse har ökat. I dag ser vi på våra husdjur som familjemedlemmar.

Samtidigt som barnafödandet i Finland sjunker så ökar antalet husdjur. Det visar bland annat en undersökning som gjordes förra året av Eurostat.

Enligt Statistikcentralen bor det ett husdjur i vart tredje hushåll.

Vid en separation eller skilsmässa händer det ibland att parterna inte kan komma överens om hos vem husdjuret ska bo.

Det händer till och med att tvisten om ett husdjur går så långt att man tar det ända till rätten.

- Frågan är inte ny för oss, även om de här tvisterna inte hör till de vanligaste fallen vi får.

Det säger jurist och vicehäradshövding Jan-Olof Nyholm, delägare i en juridisk och psykologisk byrå som fungerar i hela Finland.

Han har själv haft några sådana här fall på sitt bord.

I Finland finns idag cirka en miljon hundar och katter sammanlagt, och den största gruppen som skaffar husdjur är barnfamiljer där det finns två försörjare.

- Jag håller det därför för sannolikt att denna typ av tvister om husdjur ökar i framtiden.

jan-olof nyholm
Bildtext Jan-Olof Nyholm är jurist och stöter ibland på fall där separerande parter grälar om vem som ska få husdjuret. Han vill öppna upp för en diskussion om förfarandet vid dylika situationer.
Bild: Kari Pekonen

Motiven: Kärlek eller hämnd

De som inte kan komma överens om sina husdjur kan delas in i två grupper, enligt Nyholm.

I den ena gruppen finns de där båda parterna är mycket fästa vid husdjuret och båda anser att de kan erbjuda ett bättre hem åt djuret än den andra parten.

I den andra gruppen handlar det inte om känslor för djuret, utan om hämnd eller om att skaffa sig egna fördelar.

- Det förekommer att man använder den andra partens känslor för djuret emot hen. Den mindre känslomässigt engagerade parten använder då husdjuret som en spelknapp för att få vad hen vill.

Då egendomen ska delas kan den ena parten då kräva oproportionerligt mycket, eftersom den andra parten är beredd att ge efter mycket bara hen får behålla husdjuret.

Den mindre känslomässigt engagerade parten använder husdjuret som en spelknapp för att få vad hen vill

― Jurist Jan-Olof Nyholm

Enligt vår lagstiftning är vi skyldiga att trygga djuret ett bra liv.

- Och även om husse och matte skiljer sig så ska vi kunna garantera att djuret får ett bra fortsatt liv under de nya förhållandena.

Det här tycker de flesta är logiskt.

Men om man inte kan komma överens och ärendet går så långt som till domstol, är det juridiken som avgör vad som ska hända med djuret och då räknas inte husdjuret som en levande individ utan som lösöre.

- Då har den som står som ägare en mycket stark ställning. Även om den andra parten har ett starkare band till djuret.

Alternativet är ett förlikningsavtal om vem som ska få djuret och hur ofta den andra får träffa djuret. Men då gäller det förstås att komma överens.

- På samma sätt som man gör ett umgängesavtal med barn.

"Djurets bästa kommer först"

Christel Björk i Vasa är hunduppfödare och har alltid haft hund. För cirka tjugo år sedan då hon separerade från sin dåvarande make, lämnade hon sin hund hos honom.

Sambon hade barn sedan tidigare. Christel hade en son och hon var också ägare till hunden.

- Jag ville inte att de barnen och den här hunden skulle behöva skiljas från varandra. I det läget var det den bästa lösningen.

Hunden var gammal och fick stanna kvar i den miljö han var van vid.

Björk tror att det är mycket vanligt att husdjur kommer i kläm i en separation eller skilsmässa.

- Hur det går för djuret vid en separation beror på hur mogna parterna är. Är man en vuxen människa eller ställer man sina egna behov eller eventuella hämndbegär i första hand?

Två hundar med sin ägare
Bildtext Christel Björk är hunduppfödare och säger att det inte är ovanligt att husdjur, i detta fall hundar, hamnar i kläm vid en separation eller skilsmässa.
Bild: Anki Westergård/YLE

Vid separationer är det alltid barnens och även husdjurens bästa som ska gå i första hand, före egna känslor, konstaterar Björk.

Vilket så klart är lättare sagt än gjort ibland, konstaterar hon.

- Folk bråkar ju till och med om silverbesticken, så det är inte svårt att förstå att det även grälas om husdjur.

Björk säger att hon tar illa upp då en del människor hävdar att detta är ett icke-problem, att det ”är ju bara ett djur”.

- Alla levande väsen är viktiga, men barn kan vid en viss grad av mognad säga vad de tycker. Det kan aldrig ett djur göra.

Björk tycker ändå att den modell och lagstiftning vi nu har är bra, det vill säga att djur ska ha en ägare och behandlas som egendom utifrån det.

- Då är det väldigt tydligt vem som äger djuret, eftersom det står på papper. Om vi börjar se djuret som en levande varelse i juridisk mening och likställa djurets vilja vid ett barns, blir det nog ännu svårare att bedöma hos vem djuret ska bo, tror Björk.

Fattas element i lagstiftningen gällande husdjur

Eftersom djuret anses som lösöre kan man inte argumentera för eller emot vad som är i djurets bästa intresse, såsom man gör vid exempelvis vårdnadstvister om barn.

- I vår lagstiftning fattas element där man kan betrakta husdjur som levande varelser där man borde ta i beaktande vad som är bäst för djuret i fråga, säger Nyholm.

Han vill därför öppna upp för en revidering av lagstiftningen som skulle motsvara den för omvårdnad av barn.

- Man har ju skaffat husdjuret tillsammans och då är det på bådas ansvar att djuret sköts om, trots att vi människor går skilda vägar.

"Kom överens på förhand"

Ifall den ena parten tagit mer hand om djuret och har en starkare relation till det, är det naturligt att djuret bor hos den personen oavsett i vems namn djuret står.

- Inget hindrar heller att man kommer överens om att den andra då får träffa djuret.

Nyholm efterlyser ett liknande tänkande då vi skaffar ett husdjur som då vi köper en bostad eller en bil tillsammans.

- Se till att båda står som ägare till djuret. Inför ett modernt tänkande där ni kommer överens på förhand om vad som händer med husdjuret vid en eventuell separation.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln