Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Om en dryg vecka ska du ha ditt avlopp i skick – hundratals fastighetsägare i Östnyland kan i värsta fall hotas med vite

Från 2019
Avloppsvatten rinner ur ett rör.
Bildtext Om du bor på strand- eller grundvattenområden borde ditt avloppsvatten renas på rätt sätt senast den 1 november. Arkivbild.
Bild: Mostphotos

Om en vecka går tidsfristen för att sätta sina avloppsvattensystem i skick ut, om man bor på grundvatten- eller strandområden. Hundratals fastigheter i Lovisa och Sibbo uppfyller ännu inte de nya kraven.

Lagstiftningen om avloppsvatten förnyades redan i april 2017, i och med en ändring i miljöskyddslagen och Statsrådets förordning om hushållsavfallsvatten.

Enligt lagändringen ska avloppsvattnet avledas och behandlas så att miljön inte belastas.

Den 31 oktober går tidsfristen för att förnya sina avloppssystem enligt de nya kraven ut för dem som äger fastigheter på strand- och grundvattenområden.

Det är kommunerna som ska övervaka att fastighetsägarna uppfyller kraven.

På bilden finns text som berättar om vem som bör ha sitt avloppssystem i skick före den sista oktober 2019.
Bildtext Klicka på bilden för att se den större. Observera att frikortet för personer födda 1943 endast gäller ägare av fasta bostäder, inte fritidsbostäder.
Bild: Miljöministeriet

Lovisa inleder övervakningen med pappersarbete

Miljövårdssekreterare Heidi Lyytikäinen i Lovisa säger att staden inte har tillräckligt stora resurser för att göra en kontroll i massiv skala.

Preliminärt har staden ändå tänkt börja med de mest känsliga områdena, som till exempel grundvattenområden av första klass där bosättningen är tät och det inte finns något avloppsnät man kan ansluta sig till.

– Vi går igenom sådana områden först men det är omöjligt att säga vad tidtabellen är i det här skedet, säger Lyytikäinen.

Miljöskyddet kommer ändå inte att börja knacka på fastighetsägarnas dörrar genast den 1 november, utan man börjar med pappersjobb och tar till uteslutningsmetoden.

– Vi skickade ut brev till alla fastighetsägare som berörs i fjol och i år för att berätta vad som förväntas av dem. Många fastighetsägare har kontaktat oss och berättat hurdana system de har, så vi har lite fakta.

Vi har inte resurser att knacka på allas dörrar genast den 1 november

Heidi Lyytikäinen

Lyytikäinen säger att staden börjar med att gå igenom sitt bygglovsregister för att kolla vilka fastigheter som är byggda efter 2004. De berörs inte av de nya reglerna.

När staden ännu kollar vilka fastigheter som är anslutna till det allmänna avloppsnätet så kan många fastigheter plockas bort från listan.

– Sedan måste vi närma oss dem som blir kvar på något sätt. I första hand genom brev och i andra hand genom fältbesök.

Först en uppmaning, sedan hot om vite

Vad händer om man inte har sitt avloppsvattensystem i skick den 1 november?

– Då börjar vi med en uppmaning om att fastighetsägaren ska sätta sitt system i skick fram till ett visst datum. Om det inte händer något så har vi vissa tvångsåtgärder som vi kan ta i bruk. Då gäller det närmast hot om vite.

Om man som fastighetsägare vet att avloppsvattensystemet inte uppfyller de nya kraven så borde man se till att få det i skick så fort som möjligt, säger Heidi Lyytikäinen.

– Tidsfristen går ut nu och situationen är olaglig om allt inte är i skick efter det. Men vi har inte resurser att knacka på allas dörrar genast den 1 november.

Vi har inga böteslappar som vi delar ut utan vi förstår att det ännu finns många som inte har hunnit eller haft möjlighet att göra någonting

Heidi Lyytikäinen

Lyytikäinen konstaterar att man som fastighetsägare alltså ännu har en möjlighet att sätta i gång planeringen så fort som möjligt och lämna in en ansökan om åtgärdstillstånd till byggnadstillsynen.

– Vi har inga böteslappar som vi delar ut utan vi förstår att det ännu finns många som inte har hunnit eller haft möjlighet att göra någonting. Men nu gäller det att kavla upp ärmarna.

Lyytikäinen säger att cirka 3 600 fastigheter i Lovisa berörs av de nya reglerna.

Många har ändå redan sina avlopp i skick, och i skärgården finns det många som bär in sitt vatten och använder så små mängder att de inte behöver något stort reningsverk.

– Däremot är det svårt att uppskatta hur många som inte har sina system i skick trots att de borde ha det. Det finns säkert flera hundra fastigheter, säger Heidi Lyytikäinen.

80 procent av dem som berörs i Sibbo har inte avloppet i skick

Miljöinspektör Eeva Somerkoski på Sibbo säger att kommunen ännu håller på och planerar exakt hur övervakningen ska gå till.

– I det här skedet kan jag säga att övervakningen kommer att vara regelbunden och gå ut på slumpmässiga inspektioner på de områden som berörs. Vi åker alltså ut och gör stickprov i fastigheter.

Jag skulle ändå uppmana fastighetsägarna att kavla upp ärmarna och själva skrida till verket så fort som möjligt

Eeva Somerkoski

Sibbo kommun har gjort en riktgivande utredning i år. Enligt den skulle cirka 80 procent av de fastigheter som berörs av de nya reglerna ännu inte ha sina avloppssystem i skick.

– Det handlar om drygt 800 fasta bostäder. Lägger man ännu till fritidsbostäderna så fördubblas antalet till cirka 1 800 fastigheter, om jag minns rätt, säger Somerkoski.

Precis som i Lovisa kommer de fastighetsägare i Sibbo som inte har sina avloppsvattensystem i skick att få en uppmaning om att fixa saken inom en viss tidsram.

Om uppmaningen inte följs så kan kommunen till exempel ta till hot om vite.

– Jag skulle ändå uppmana fastighetsägarna att kavla upp ärmarna och själva skrida till verket så fort som möjligt.

Dags att skrida till verket

I praktiken borde man alltså så snabbt som möjligt anlita någon som planerar ett lämpligt nytt avloppsvattensystem för fastigheten, och sedan ansöka om åtgärdstillstånd av byggnadstillsynen.

När man fått tillståndet är det bara att börja förnya sitt avloppsvattensystem.

Eeva Somerkoski konstaterar att man också kan kontakta Sibbo vatten om möjligheten att ansluta sig till det kommunala avloppsnätet på de områden där det är möjligt.

– Visst har det funnits tillräckligt med tid att sätta systemen i skick, men eftersom lagstiftningen har förändrats under årens lopp så tror jag att det har inverkat på varför folk inte har åtgärdat saken.

Diskussion om artikeln