Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Dålig information orsakade långsam rösträkning i det åländska valet

Från 2019
Lagtingets marmorhus i Mariehamn i höstregn, med Ålands flagga på taket
Bildtext Ålands lagting i Mariehamn.
Bild: Bengt Östling/Yle

Tre ersättare i centralvalnämnden på Åland visade sig vara jäviga när räkningen av förtidsrösterna i lagtings- och kommunalvalet skulle inledas klockan 12 på valdagen. Det ledde till att förtidssrösterna, som brukar presenteras strax efter kl 20, blev drygt två och en halv timme försenade.

Orsaken är att vallagstiftningen blivit tydligare säger nämndens ordförande Robert Sundström. I nämnden ingår fyra ordinarie ledamöter samt ordförande och sekreterare och fyra ersättare och alla deltar i rösträkningen.

En ordinarie ledamot hade redan tidigare anmält jäv. Man får inte räkna lagtingsröster även om man bara ställer upp i kommunalvalet eller om en nära anhörig ställer upp i lagtingsvalet.

– Det är landskapsregeringen som tillsätter nämnden och då borde man tydligt informera om att jäv kan förekomma. Den här informationen har inte gått fram, säger Robert Sundström.

Robert Sundström står i en korridor. Till vänster en rad stolar och en dörr på glänt.
Bildtext Centralvalnämndens ordförande Robert Sundström.
Bild: Nina Smeds/Ålands radio

Man har som rutin att kalla in extra krafter för rösträkningen, vilket man även gjorde på söndag. Men i vallagstiftningen bestäms numera också att förtidsrösterna måste räknas kommunvis, vilket fördröjde räknandet ytterligare.

– Det krävde betydligt mera resurser och mer tid i anspråk.

Just nu pågår kontrollräkningen av rösterna och den ska vara klar på torsdag enligt planerna.

– För tillfället försöker landskapsregeringen hitta ersättare så att vi ska klara kontrollräkningen, för vi har inga marginaler i dag, säger Robert Sundström.

Robert Sundström vill inte peka ut några syndabockar.

– Men informationen hade blivit fel från de politiska organisationerna, säger han.

Han vill att informationen ska bli tydligare angående jävsituationer redan när man tillsätter nämnden.

Det här är inte det första problemet med rösterna under detta val. När internetröstningen skulle inledas för bortflyttade ålänningar fick den ställas in tjugo minuter före start, eftersom man i sista stund upptäckte en brist i säkerheten i det system som skulle användas.

1 492 röstberättigade personer drabbades och många av dem hade ingen möjlighet att hinna få sin röst postledes till Åland i tid. Om någon röstberättigad anser att det påverkar valet kan hen besvära sig inom 14 dagar efter att valresultatet fastställs och det kan i slutändan leda till omval på Åland.

Text: Nina Smeds, Ålands Radio och Tv.

Diskussion om artikeln