Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Lojo slutar betala föreningarnas fastighetsskatt

Från 2019
En grön spargris med vita blommor på.
Bildtext Lojos sparprogram tvingar kommunen att göra nedskärningar.
Bild: Mostphotos

Lojo stad har inte längre råd att understöda föreningar genom att betala ut bidrag för fastighetsskatt.

I maj slog Lojo stad fast ett sparprogram som tvingar kommunen att spara på både större och mindre utgifter.

Lojo har sedan 2015 understött sina föreningar genom att betala ut bidrag för fastighetsskatt.

Föreningarna har betalat fastighetsskatt i normal ordning, men har sedan kunnat ansöka om bidrag av staden för att täcka kostnaderna.

Lojo stadsstyrelse beslutade i måndags (21.10) att ta bort bidragspengarna från nästa års budget. Det här ger staden en inbesparing på 35 000 euro.

Fastighetsskattebidragen har inte utgjort någon stor del av Lojo stads utgifter. Under 2019 betalade staden cirka 28 000 euro till 27 olika föreningar.

Svårt beslut

Frågan har delat politikerna. Stadsstyrelsen röstade två gånger i saken innan de kom till beslut. Beslutet fattades med rösterna 6 mot 4.

De som röstade för slopandet av stödet var Kari Turunen (Sannf), Toni Hägg (Vf), Tuija Piekka (Saml), Kaj Sundqvist (Saml), Pekka Luoma (Saml) och Urpo Uotila (Grön).

De som ville bevara stödet var Aslak Palenius (SDP), Jarmo Malinen (Sannf), Päivi Alanne (C) och Hannele Maittila (Meidän Lohja).

Diskussion om artikeln