Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Vasa minskar på antalet chefer – ny direktörstjänst tar över fyra chefers jobb

Från 2019
Styrelsegården i Vasa.
Bildtext Färre chefer i Styrelsegården. Arkivbild.
Bild: Yle/Sarah Karjalainen.

Vasa stad möblerar om i sin chefsorganisation. Det blir totalt sju chefsposter färre i organisationen, men en direktörspost tillkommer.

Den här rockaden, som går under benämningen organisationsreform inom centralförvaltningen, är en fortsättning på den reform av stadens förvaltningsstruktur som inleddes redan 2010.

En ny direktörstjänst kommer att inrättas. Den får benämningen koncernförvaltningsdirektör och ska jobba tätt med stadsdirektören, och blir också stadsdirektörens ersättare.

Fyra nuvarande chefspositioner försvinner och de uppgifterna övertas av den nya direktören. Posterna som försvinner är ekonomidirektören, förvaltningsdirektören, personaldirektören och utvecklingsdirektören.

Dessutom dras åtta övriga chefstjänster in, bland dem budgetchefen och kanslichefen.

I stället för de här åtta chefsposterna och fyra direktörsposterna kommer sju nya chefsposter som ekonomi- och strategidirektör, ägarstyrningsdirektör, personaldirektör, ICT-direktör, förvaltningschef, kommunikationschef och servicechef.

Samtliga av de här posterna tillsätts internt genom ett anmälningsförfarande - de sju chefsposterna utses av stadsdirektören medan stadsstyrelsen utser koncernförvaltningsdirektören.

Den nya organisationen träder i kraft vid årsskiftet.

Diskussion om artikeln