Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Anna-Maja Henriksson: "Tiden har sprungit ifrån fiskodlingar till havs"

Från 2019
Uppdaterad 22.10.2019 14:27.
Anna-Maija Lyyra (De Gröna) och Anna-Maja Henriksson (SFP).
Bildtext Anna-Maija Lyyra (De Gröna) i samspråk med Anna-Maja Henriksson (SFP). De var överens både gällande fiskodling och insyn i kommunala bolags verksamhet.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Jakobstads avgående fullmäktigeordförande Anna-Maja Henriksson tog i sitt avskedstal klart ställning mot fiskodling i öppna kassar och för en mera öppen förvaltning. Henriksson vill diskutera fiskodlingens miljöpåverkan med jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (Centern).

- Det är tokigt att vi köper så mycket odlad norsk lax, det är inte heller bra för klimatet. Men jag anser på riktigt att vi måste se på hur vi kan stöda fiskodling på land istället, säger Henriksson.

Två motioner om fiskodling

Justitieminister Anna-Maja Henrikssons sista fullmäktigemöte i rollen som ordförande kom att handla mycket om fiskodling och företaget Ekofish som har ett arrendeavtal för uppbevaring av fiskkassar med Jakobstads hamn AB, ett av stadens dotterbolag.

Ett arrendeavtal som bland annat ifrågasatts av De Grönas fullmäktigeledamot Anna-Maija Lyyra. Fullmäktige behandlade på måndagen Lyyras spörsmål där hon frågar sig varför stadsstyrelsen inte informerats i ärendet och även Eero Luomala (Pro Pietarsaari) lämnade in en motion i samma ärende.

- Det är oförståeligt att man inte bryr sig från stadens sida. Man säger att man följer lagen, men koncerndirektiv hindrar inte att man arbetar för en ren miljö, säger Lyyra.

Allt är hemligstämplat

Lyyra kritiserar att stadsstyrelsen inte informerats i ärendet utan att beslutet om att arrendera ut vatten till Ekofish tagits av hamnbolaget ensamt. Staden har inte alls tagit ställning till en en verksamhet som har en så stor miljöpåverkan.

- De beslut vi tar nu är avgörande gällande natur och miljö. Dåliga beslut blir både för dyra och för svåra att reparera i framtiden, säger Lyyra.

Inget hindrar mera öppenhet

Lyyra har diskuterat ärendet med Kommunförbundets jurist och säger att det inte finns något hinder för att vara mera öppen med beslutsgången i kommunala bolag.

- Men för säkerhetskull säger man ingenting, fast man skulle kunna berätta mera. Då är det klart att folk blir misstänksamma när det dessutom gäller vår gemensamma egendom, säger Lyyra.

Revisionsnämnden har också påtalat problemet med insyn och öppenhet i och kring dotterbolagens verksamhet.

- Kärnan är brist på demokrati och brist på insyn, säger Bjarne Kull (SDP) i revisionsnämnden.

Hopptorn vid badstranden Kittholmen i Jakobstad. Svag dimma.
Bildtext Gamla hamn i Jakobstad.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Fiskodling väcker känslor

Lyyra fick medhåll av Henriksson både vad det gäller fiskodling och transparens. I sitt tal till fullmäktige lyfte Henriksson fram vikten av en ren natur, ren luft, rent vatten så att stadens barn kan simma i Gamla hamn och Fäboda.

Henriksson säger att hon har förståelse för att fiskodlingen väcker känslor och hon lovade att diskutera fiskodlingens framtid med jord- och skogsbruksminister Jari Leppä (centern).

Det är inte möjligt att riva upp beslutet om arrendeavtal men det som kan göras är att man tillsätter ett tillfälligt utskott utreder ärendet, vilket Lyyra föreslog. Lyyra fick understöd av Helinä Sipinen (Pro).

Fullmäktige tog en paus för att betänka ärendet och när mötet återupptogs föreslog ordförande Henriksson att man tillsätter ett tillfälligt utskott med medlemmar från samtliga partier.

Avgående fullmäktigeordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) omgiven av partikamraterna Conny Englund, Anders Sandlin, Jaana Silander, Marika Kjellman och Owe Sjölund.
Bildtext Avgående fullmäktigeordförande Anna-Maja Henriksson (SFP) omgiven av partikamraterna Conny Englund, Anders Sandlin, Jaana Silander, Marika Kjellman och Owe Sjölund.
Bild: Yle/Mikaela Löv

Bolagisering leder till brist på insyn

Henriksson säger att kommunerna måste följa EU-direktiv och därför blivit tvugna att bolagisera viss verksamhet. Men den tilltagande bolagiseringen har resulterat i att vi nu lider brist på insyn i de kommunala bolagen.

Beslutsfattare har svårt att få tag i information och ju mera man bolagiserar desto svagare blir det demokratiska inflytandet och insynen säger Henriksson, som ett exempel nämner hon metrobolagen.

- Det här problemet kommer regeringen att titta på. På justitieministeriet har vi inlett arbetet med att förnya offentlighetslagstiftningen, men det är ett stort projekt och det är inte lätt, säger Henriksson.

Transparens och öppenhet handlar i stort om att skapa förtroende säger Henriksson.

- Överlag är det viktigt att ha en så öppen förvaltning som möjligt, för öppenhet skapar förtroende. Fast vi har mycket lite korruption i Finland så göder lyckta dörrar korruption, säger Henriksson.

Måste undvika övergödning

Henriksson säger att den förra regeringen ville utöka fiskodlingen till havs för att öka den inhemska produktionen av fisk.

- Och det är inget fel i att öka den inhemska produktionen, men vi har all orsak att se på Östersjön och Bottenviken. Vi måste agera så att vi undviker övergödning där det är möjligt, säger Henriksson.

Henriksson säger att det också har en viss betydelse för Finland vad grannlandet gör. I Sverige stängs tre fiskodlingar på Höga kusten och Mark- och miljödomstolen ställer sig tveksam till fiskodling i öppna kassar.

Diskussion om artikeln