Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Borrelios var allmän men okänd i Finland för 50 år sedan - många led av sjukdomen utan att få vård

Från 2019
Utslag som tyder på borrelios.
Bildtext Många hade på 1960-talet utslag av borrelios utan att förstå vad det berodde på.
Bild: iStock.com

Fästingar är fortfarande i farten. I år har nästan 300 personer i Egentliga Finland fått borrelios, och i hela Finland 1 655 personer.

Men det är ingen ny sjukdom.

Redan för 50 år sedan var borrelios allmänt förekommande men okänd i Finland.

En forskargrupp vid Åbo universitet i samarbete med Institutet för hälsa och välfärd THL visar att vi i slutet av 1960-talet hade en fem gånger så stor risk att drabbas av borrelios jämfört med i dag.

Man har undersökt gamla blodprov, och hittat antikroppar i 20 % av alla prover. I nyare prover har bara 4 % av oss antikroppar mot borrelios i blodet.

- I dag kan man identifiera sjukdomen och man kan ge rätt behandling, vilket är en orsak till att fallen har minskat, säger doktoranden Julia Cuellar vid Åbo universitet.

Många kände sig sjuka - nu vet man varför

– I början av 1970-talet var Lyme borrelios ännu en okänd infektionssjukdom. Det intressanta är att personerna i undersökningen, de som hade antikroppar mot borrelios, de kände sig inte lika friska som de som saknade antikroppar. Det kan ha berott på att de just då hade en pågående borrelios-infektion, säger biträdande professorn i bakteriologi och specialläkaren Jukka Hytönen vid Åbo universitet.

Resultaten har publicerats i tidskriften Clinical Microbiology and Infection. I undersökningen användes prover och bakgrundsinformation som samlats in 1968–1972, och som hör till Folkpensionsanstaltens Bilkliniksundersökning.

Bilkliniken undersökte över 50 000 vuxna personer på 30 orter, bland annat i den åboländska skärgården. Alla undersöktas blodprov förvaras av THL i frys för framtida forskning.

Källa: Åbo universitet

Diskussion om artikeln