Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Bara var tionde arbetsgivare har mätt radonhalten på jobbet trots att lagen kräver det – på många håll är halterna hälsofarliga

Från 2019
Uppdaterad 23.10.2019 10:47.
Dosa som mäter radon.
Bildtext Så här kan en mätdosa som mäter radonhalten se ut.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Gränsen för vad som anses vara en acceptabel nivå av radon sänktes för knappt ett år sedan, efter att forskning visade att det är säkrare så, och samtidigt utökades mätområdet i Finland. Vår karta visar var man nuförtiden måste mäta.

Marcus Högberg är inköpsdirektör vid två hotell i Vanda. Han har låtit mäta radonhalten på båda ställena.

– Nuförtiden är vi tvungna att göra det och det är en tydlig säkerhetsgrej för personalen.

I praktiken handlar det om några små mätdosor som placeras på första våningen i byggnaderna, och de ska ligga där i minst två månader. Dosorna skickas sedan till ett laboratorium för analys.

– Alla test visade OK, så vi har gjort allt vi kan för den saken. Vi har varit väldigt nöjda med resultatet, säger Högberg.

Porträtt på företagaren Marcus Högberg.
Bildtext Marcus Högberg var tidigt ute med att låta mäta radonhalten.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Hotellen behövde alltså inte renoveras för att sänka radonhalterna, för de var redan tillräckligt låga.

Radon är en osynlig och luktfri gas som bildas när grundämnet radium sönderfaller och joniserande strålning sänds ut.

– Radonet följer med inandningsluften och är den viktigaste orsaken till lungcancer för personer som inte röker, och för rökare ökar det risken att insjukna i lungcancer ytterligare, säger laboratoriechef Päivi Kurttio på Strålsäkerhetscentralen.

Det uppskattas att radon årligen orsakar cirka 300 lungcancerdödsfall i vårt land.

Lägre gränsvärde och större område

Den högsta tillåtna radonhalten sänktes i december i fjol från 400 till 300 becquerel (Bq) per kubikmeter.

Samtidigt blev det också obligatoriskt för arbetsgivare i många fler kommuner att testa för radon – bland annat i Helsingfors, Vanda och Esbo.

Den interaktiva kartan här ovan visar de kommuner och postnummerområden där arbetsgivare nuförtiden måste mäta radonhalten, och var referensvärdena överskrids mest. Du kan klicka på ett område för att få mer information. Källa: Strålsäkerhetscentralen (maj 2019).

Många arbetsgivare är ändå inte medvetna om sina skyldigheter.

– Bara tio procent av de arbetsplatser som borde ha låtit mäta radonhalten har faktiskt gjort det, säger laboratoriechef Päivi Kurttio.

Hon säger att det är alldeles för lite.

– De flesta arbetsgivare har inte läst strålskyddslagen, tillägger hon.

Päivi Kurttio på Strålsäkerhetscentralen håller upp en radonmätningsburk.
Bildtext Päivi Kurttio betonar arbetsgivarnas egna ansvar. Här håller hon i en mätdosa.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

På flera områden har arbetsgivare alltså en skyldighet att se till att radonhalten är tillräckligt låg, och att meddela strålsäkerhetsmyndigheten vad testresultatet visade.

– Myndigheterna har uppenbarligen informerat dåligt om att lagen kräver radonmätningar på många fler arbetsplatser än förr, säger Jarkko Ruokonen som jobbar vid ett företag som mäter radonhalten.

Strålsäkerhetscentralen medger att man inte riktigt har lyckats med att nå ut med budskapet, och man hänvisar till knappa resurser.

Ruokonen säger att flera företag har sagt att de inte låter testa för radon förrän en myndighet tar kontakt med dem, men det är alltså fel tänkt.

Porträtt på Jarkko Ruokonen.
Bildtext Jarkko Ruokonen.
Bild: Yle/Niklas Fagerström

Nybyggen ska uppnå ännu striktare radonkriterier – i dem ska radonhalten underskrida 200 becquerel per kubikmeter.

Dessutom måste arbetsutrymmen under jorden radontestas oberoende var i landet de är belägna.

Radonhalten mäts under perioden september–maj i minst två månaders tid, men gärna i tre månader. Ett mätresultat gäller i tio års tid.

Radonkoll i hemmen

Vid Strålsäkerhetscentralen påpekar man att det inte finns krav på att mäta radonhalten i hemmen men att det kan vara bra att göra det eftersom man ofta tillbringar mycket tid hemma.

– I Finland har vi hemfrid. Man får utsätta sig för radonfara i sitt eget hem om man vill, kommenterar Päivi Kurttio.

Det kan däremot i vissa fall bli svårt att sälja eller hyra ut sitt hem om radonhalten inte har mätts. Det här gäller alltså småhus eller lägenheter som är belägna på första våningen.

Information om var man kan beställa radonmätning finns på Strålsäkerhetscentralens webbplats.

Diskussion om artikeln