Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Kyrkoherde Mats Lindgård upplever att det finns en agenda mot det svenska vad gäller församlingsfastigheterna i Borgå: "Våra önskemål har inte förverkligats på länge"

Från 2019
Svenska församlingshemmet i Borgå
Bildtext Renoveringen av vattenledningarna vid Svenska församlingshemmet i Borgå dröjer.
Bild: Yle/Stefan Härus

Fastighetsfrågorna är låsta och har varit låsta väldigt länge mellan den finska och den svenska församlingen inom Borgå kyrkliga samfällighet.

Det säger kyrkoherden i Borgå svenska domkyrkoförsamling, domprost Mats Lindgård, som i går meddelade att han avgår som ordförande för gemensamma kyrkorådet.

Den 17 oktober beslöt gemensamma kyrkofullmäktige att bordlägga ärendet om att bevilja medel för en sanering av vattenledningarna i det svenska församlingshemmet – det här trots att fastighetsdirektionen och gemensamma kyrkorådet tidigare föreslagit att medel ska beviljas.

Bordläggningen motiverades bland annat av att man ännu borde undersöka möjligheterna att kunna samsas om lokaler i det finska församlingshemmet samt att vänta på vad styrgruppen för fastighetsstrategin kommer fram till.

Faktum är att våra önskemål inte har förverkligats på länge

Domprost Mats Lindgård
Mats Lindgård.
Bildtext Kyrkoherden i Borgå svenska domkyrkoförsamling - prosten Mats Lindgård.
Bild: Yle/Jonas Blomqvist

Bra samarbete - men inte i fastighetsfrågor

Mats Lindgård anser att samarbetet över språkgränsen den senaste tiden har fungerat bra i de beslutsfattande organen och mellan personalgrupperna – förutom då det kommer till fastighetsfrågor.

- Det har genom åren varit svårt att få förståelse för domkyrkoförsamlingens åsikter i de beslutsfattande organen då det kommer till fastighetsfrågor, säger Lindgård.

Varför fungerar inte samarbetet där?

- Det vet jag inte, men faktum är att våra önskemål inte har förverkligats på länge, säger Lindgård.

Mats Lindgård beslöt att avgå från posten som ordförande för gemensamma kyrkorådet på grund av bordläggningen av ärendet i gemensamma kyrkofullmäktige.

- Mitt mått blev rågat efter att i fem år på alla tänkbara sätt ha försökt medverka till ett gott samarbetsklimat, säger Lindgård.

Fuktskador från 2006 orenoverade

Lindgård upplever att det redan verkar vara klart från samfällighetens och de finska beslutsfattarnas sida vad fastighetsstrategin ska innehålla även om den inte är klar.

- Det verkar finnas en agenda som startade redan i början av 2000-talet. År 2006 uppstod fuktskador i två rum på nedersta våningen. Ännu i dag är golven upprivna och väntar på renovering, säger Lindgård.

Han nämner också en plan på en relativt billig ytrenovering som den svenska domkyrkoförsamlingen gärna hade genomfört i församlingshemmet men som sköts i sank.

Församlingshemmet är visserligen användbart som det är, men slitet och en ytrenovering skulle vara nödvändig.

- I samfällighetens totalbudget hade en renovering på 150 000 euro varit en liten summa, säger Lindgård.

Jag är uppriktigt ledsen över att man upplever att vi både tidigare och nu försöker lägga krokben för den svenska sidan

Anna Talvitie - ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige
Finksa församlingshemmet i Borgå
Bildtext En del av verksamheten vid svenska församlingshemmet är flyttad till det finska församlingshemmet på bilden.
Bild: Yle/Stefan Härus

Det finns miljoner i skattekistan

Tillsvidare har alltså inga pengar heller beviljats för en tredje och ännu viktigare renovering - att få vattenledningarna i skick.

- Allt det här visar tydligt vilken agendan är. Det handlar inte om att samfälligheten inte skulle ha råd med saneringen. Samfällighetens kassa innehåller ju flera miljoner, säger Lindgård.

Anna Talvitie, ordförande för gemensamma kyrkofullmäktige inom Borgå kyrkliga samfällighet, förklarar orsaken till bordläggningen av renoveringen med att man inte vill gå in för att göra något förhastat.

- Vi har bland annat tidigare gjort ett beslut om att inte göra någonting alls innan fastighetsstrategin kommit en bit på väg. Gör man tvärtom blir marschordningen fel, säger Talvitie.

Renoveringen brådskar inte

Fastighetsstrategin ska enligt Talvitie vara färdig före årsskiftet på den punkt som handlar om just det svenska församlingshemmet och gruppen som arbetar med strategin har sitt följande möte inom en månad.

- Vi vill helt enkelt inte genomföra en renovering innan styrgruppen för fastighetsstrategin har sagt sitt om svenska församlingshemmet och sett på frågan ur ett vidare perspektiv, säger Talvitie.

Ett argument som också talar för att ta time-out på en månad är samfällighetens fastighetsavdelnings utlåtande om att renoveringen inte brådskar.

- Dessutom har ju den aktivitet som inte är genomförbar i det svenska församlingshemmet förflyttats till det finska församlingshemmet redan för många månader sen, säger Talvitie.

Borgå domkyrka
Bildtext De båda församlingarnas gemensamma kyrkorum - Borgå domkyrka.
Bild: Yle/Stefan Härus

Först måste styrgruppen för fastighetsstrategin höras

Hur kommenterar du då påståendet om en agenda och att den svenska församlingens planer för församlingshemmet ständigt torpederas?

- Jag anser att fullmäktige tvärtom gör en framtida renovering av svenska församlingshemmet möjlig eftersom vi är måna om att först höra vad styrgruppen för fastighetsstrategin har att komma med, säger Talvitie.

Anna Talvitie vill också poängtera att det inte ändå hade varit möjligt att nu inleda renoveringen av vattenledningarna i svenska församlingshemmet.

- Oberoende av vad man hade beslutat hade det varit möjligt att inleda renoveringen först i januari. Dessutom bör vi som sagt fatta besluten med fastighetsstrategin som grund, säger Talvitie.

Närbild på en gul byggnad med flera fönster. Ovanför dörren i trä står det Svenska församlingshemmet med versaler.
Bild: Yle/Mira Bäck

Nya uppgifter och infallsvinklar i december

Att den svenska sidan inom Borgå kyrkliga samfällighet skulle torpederas eller att det skulle finnas en agenda dementerar Talvitie.

- Jag är uppriktigt ledsen över att man upplever att vi både tidigare och nu försöker lägga krokben för den svenska sidan, säger Talvitie.

Hon säger också att vägen har varit lång och stenig men att man det senaste året kommit varandra närmare och gått framåt i ärendet med det svenska församlingshemmet.

- Det är möjligt att det har krävt dessa tio år för att nya fräscha idéer ska kunna kläckas och för att kunna skapa en ny entusiasm. Det grämer mig bara att beslutet om bordläggning behövde fattas som ett majoritetsbeslut genom omröstning, säger Talvitie.

Enligt Talvitie gäller det nu att vänta på vad styrgruppen för fastighetsstrategin kommer fram till vid sitt möte i november.

- Efter det misstänker jag att frågan om en eventuell rörrenovering i svenska församlingshemmet kan behandlas i gemensamma fullmäktige i december, säger Talvitie, och då förhoppningsvis med ny information och infallsvinklar.

Diskussion om artikeln