Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Tidning, sjukvård och kredit - tre följder av en poststrejk

Från 2019
Kvinna ligger i skiktröntgen-apparat, datortomografi
Bildtext Fördröjer en eventuell poststrejk besked om patientens undersökningar och vård?
Bild: EPA/NOEMI BRUZAK HUNGARY

Om Post- och logistikunionen PAU inleder en strejk den elfte november påverkar det bland annat vårdbranschens postgång till patienter. Bara i Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt skickas i år 1,3 miljoner brev till patienter. Inom tidningsbranschen drabbas prenumeranter i glesbygden, när papperstidningen uteblir.

Sjukvårdsdistriktet HUS kontaktar på mer än ett sätt

Helsingfors och Nylands sjukvårdsdistrikt (HUS) skickar över en miljon brev med posten i år. I och med att postgången redan har blivit långsammare i Finland har HUS tagit i bruk också andra kontaktsätt.

- Vi skickar tidsbeställningar per brev, men vi skickar också alltid ett textmeddelande fyra dagar före patienten har bokad tid för mottagning och vi skickar ytterligare ett textmeddelande som påminnelse en dag före, säger Markku Mäkijärvi, chefsöverläkare på HUS.

Väntar man på provsvar, går omkring och oroar sig för att man inte får besked i tid och kallelse till undersökningar och vård är Mäkijärvis besked lugnande.

- Alla viktiga saker, brådskande saker, då ringer vi patienten direkt. I fråga om cancer och andra allvarliga situationer är det telefonkontakt som gäller eller att vi kallar patienten till besök hos oss.

Väntar man däremot på en epikris från ett sjukhus eller ett icke brådskande utlåtande kan brevet dröja, om det blir strejk.

E-tidning när papperstidningen uteblir

- Tyvärr i fall det blir poststrejk blir en del kunder utan tidning, säger vd och chefredaktör Tom Simola för Åbo Underrättelser.

- Alla som får tidningen med den tidiga morgonutdelningen får den normalt.

Prenumeranter på Åbo Underrättelser får alltså sin papperstidning, i fall de bor på en adress som det privata distributionsföretaget betjänar.

De läsare som brukar få dagstidningen med postens utdelning under dagen kommer däremot inte att få någon papperstidning. Det här gäller fler tidningshus med finlandssvenska prenumeranter.

- Det är ändå en stor del som bor i glesbygden, på landsbygden och i skärgården i Åboland så det har stor inverkan, säger Simola.

- Alla som har en prenumeration har teoretiskt också möjlighet att läsa tidningen elektroniskt.

Om kompensation, i fall tidningsläsaren inte har tillgång eller kan använda internet säger Simola så här:

- Vi har inte tagit ställning till det än så länge. Vi hoppas nu att Posten gör allt för att undvika den här situationen.

Åbo Underrättelsers e-tidning på datorskärm
Bildtext Många finlandssvenska prenumeranter får hålla till godo med e-versionen av dagstidningen, i fall det blir poststrejk.
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Missnöjet inom Finlands post- och logistikunion PAU som förbereder sig på att ta ut sina medlemmar i strejk mellan den 11-24 november är en pusselbit i ett större sammanhang.

Vi börjar nu ha en ohållbar situation

― Tom Simola, vd och chefred. ÅU

Simola påpekar att i Finland betalar Posten till staten, medan i övriga nordiska länder går penningtrafiken från staten till postväsendet. Han hoppas nu att politikerna ser över situationen och att hela distributionsnätet och postutdelningen genomgår en förnyelse, för situationen börjar nu vara ohållbar.

Jag har kredit - finns det risk för betalningsstörning?

Den riksomfattande organisationen Garantistiftelsen hjälper hushåll i ekonomisk kris att lösa skuld- och betalningssvårigheter avgiftsfritt.

Deras besked är lugnande. Blir till exempel en faktura från kreditbolaget liggande i posten i två veckor extra och obetald blir det inte någon anteckning om betalningsstörning.

En anteckning om betalningsstörning kan ges tidigast om betalningen av en konsument-, avbetalnings-, konto- eller kreditkortskredit är över 60 dagar försenad räknad från den ursprungliga förfallodagen.

En skriftlig betalningspåminnelse ska också skickas till betalaren minst 21 dagar innan anteckningen om betalningsstörning registreras. Risken för att bli belastad med betalningsstörningar skulle alltså uppstå om postgången är avbruten i månader.

Diskussion om artikeln