Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå bäddar för liten containerby i småbåtshamnen

Från 2019
Vy från hamnen över hur piren kan se ut i framtiden.
Bildtext Vy från hamnen över hur jordpiren kan se ut i framtiden.
Bild: Ingå kommun

Den containerbar som på Ingådagen (29.6) i somras öppnade på jordpiren i småbåtshamnen kommer att få sällskap av flera containrar.

Kommunstyrelsen ger nämligen grönt ljus för att jordpiren i framtiden kan få en hel drös med containrar där företagare kan driva sin verksamhet.

Det var i maj som kommunstyrelsen i Ingå beslutade hyra ett ungefär hundra kvadratmeter stort område på jordpiren till en företagare. Företagaren öppnade en containerbar i juni.

I augusti kontaktade sedan en annan företagare kommunen för att kunna etablera liknande verksamhet bredvid containerbaren. Den här företagaren vill starta matförsäljning i anslutning till containerbaren.

Kartskiss över jordpiren i småbåtshamnen i Ingå.
Bildtext Kommunens kartskiss över jordpiren.
Bild: Ingå kommun

De två företagarna har för avsikt att samarbeta på området.

Nu erbjuder kommunen företagare att hyra ett område på ungefär 150 kvadratmeter. Hyreskontrakten är tidsbundna på fem år.

Likadana containrar

Senare kan företagen bli fler.

Tanken är att alla företagare ska använda likadana containrar. Det här vill kommunen för att skapa enhetlighet som är både inbjudande och snygg. Det är kommunen som beslutar hurdana containrar som kommer på området.

Kommunen ska möjliggöra helheten genom att bredda gångvägen på pirens östra sida. Den ska också fungera som räddningsväg. Kommunen kommer också att flytta på några belysningspunkter och utföra en del grönarbeten på området.

Kommunen räknar med att det kostar 10 - 15 000 euro att verkställa planerna och ställa i ordning området.

Kommunstyrelsen kommer fatta skilda beslut för de enskilda hyresavtalen för markområdet.

Diskussion om artikeln