Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inspektör: "Problemen med vilotidsbrott är störst på rutten Åbo-Stockholm"

Från 2019
Uppdaterad 22.10.2019 17:37.
Tallink Siljas Galaxy och Viking Amorella lämnar Åbo hamn en isig vintermorgon i februari.
Bildtext Både Tallink Silja och och Viking Line trafikerar på rutten Åbo-Mariehamn-Stockholm.
Bild: Yle/Linus Hoffman

I färjetrafik där tiden i hamnen är kort finns det en ökad risk för att arbetstagarna på passagerarfartygen inte får tillräckligt med vila.

Yle Spotlight uppmärksammade tidigare i oktober att vilotidsbrott förekommit 226 gånger på fyra av Viking Lines fem finskflaggade fartyg under de senaste tre åren. På konkurrenten Tallink Silja hade det under samma tidsperiod inte rapporterats vilotidsbrott, men enligt senaste arbetsskyddsinspektion finns det en stark misstanke om att datasystemet som används på M/S Baltic Princess inte förmår registrera eventuella vilotidsbrott.

Enligt lag har arbetstagare rätt till 10 timmar vila på en tidsperiod på 24 timmar.

Inspektör Kari Suvela på Södra Finlands Regionförvaltningsverk bedömer att variationer finns mellan rederierna. Vissa tar vilotidsrapporterna mer på allvar än andra, säger Suvela.

- Problemen med vilotidsbrott är störst på rutten Åbo-Mariehamn-Stockholm, för där är tiden i hamn så kort. Men generellt är det små fraktfartyg med liten besättning som har de flesta vilotidsbrotten. På fraktsidan har det också lett till polisutredning.

Det finns kulturskillnader mellan rederierna, säger Suvela.

- Men vilotidsbrotten behöver inte bero på underbemanning. Det går att organisera arbetet så att lagen om vilotider respekteras.

Regionförvaltingsverket: bristfälligt datasystem på Baltic Princess

På Tallink Silja har det förekommit misstankar om att uppföljningen av vilotider inte fungerar som den ska.

Det framkommer i Sydvästra Finlands Regionförvaltningsverks arbetarskyddsgranskning 22.12.2017. I den står att det finns en allvarlig misstanke om att datasystemet som registrerar vilotiderna inte räknar eller registrerar brott mot vilotiden.

Myndigheten har därför instruerat arbetsgivaren att registreringen bör åtgärdas. Per den 8.3.2018 hade så inte skett, vilket framkommer i uppföljningsgranskningen.

Regelrätta granskningar av fartygen utförs sällan oftare än vart tredje år.

Tallink Silja av annan åsikt

Tallink Siljas kommunikationschef Marika Nöjd svarar via sms på frågan om datasystemet på Baltic Princess fortfarande är bristfälligt.

- Programmet som används för arbetstidsplaneringen ombord är stelt i det avseendet att det inte möjliggör att man matar in vilotiderna, som definieras i Sjöarbetstidslagen och kollektivavtalet som vilotider i systemet, utan enbart de dagliga arbetstiderna. Vilotiderna har dock förverkligats trots att de inte har varit märkta i systemet. Efter Regionförvaltningsverkets inspektion 2017 har även vilotiderna, skilt manuellt, lagts till på arbetspasscheman, som finns tillgängliga för personalen.

Hon menar också att rederiet har en annan syn än Regionförvaltningsverket.

- Det har för länge sedan kommits överens mellan arbetsgivar- och arbetstagarförbunden om en gemensam tolkning, som definierar från vilken tidpunkt man börjar räkna 24 timmar, där minimivilotiden, 10 timmar, måste ingå. Inspektören tolkade saken lite annorlunda år 2017.

Huvudförtroendemannen för Tallink Siljas finländska fartyg Baltic Princess och Silja Serenade, Marko Laine, skriver i ett textmeddelande att han inte är medveten om brott på senaste tid.

- Vi har i enlighet med lagstiftningen skrivit upp arbetstagarens vilotider sen våren 2018. Under den tidsperioden har vilotidsbrott inte kommit till min kännedom.

Diskussion om artikeln