Hoppa till huvudinnehåll

Ekonomi

EU-kommissionen oroar sig över Italiens och Frankrikes offentliga finanser - Finland får också svara på frågor om ekonomin

Från 2019
EU-kommissionen i Bryssel evakuerades p.g.a. brand.
Bildtext EU-kommissionens byggnad i Bryssel.
Bild: EPA

De offentliga finanserna i Italien och Frankrike oroar EU-kommissionen. Kommissionen befarar att ländernas budgetar för nästa år inte är i linje med EU:s regler.

Kommissionen har i dag skickat brev till Italien och Frankrike med krav om ytterligare information för att kunna avgöra om ländernas budgetutkast för nästa år är i linje med EU:s ekonomiska regler.

Italien siktar på ett budgetunderskott på 2,2 procent i nästa års budget. Vid kommissionen befarar man att ett så högt underskott kan sätta käppar i hjulen för Italiens strävan att minska den offentliga skuldsättningen.

Italien är det mest skuldsatta landet i EU efter Grekland. Statsskulden i Italien är cirka 130 procent.

Frankrike har i sin tur presenterat ett budgetutkast för nästa år som innehåller betydande skattesänkningar för hushåll.

Åtgärderna kan ses som ett svar på de utdragna protesterna från de så kallade "gula västarna".

Enligt Frankrikes finansminister Bruno Le Maire kommer landet även i fortsättning att respektera sin europeiska förpliktelser vad de offentliga finanserna beträffar.

Le Maire säger att underskottet på 2,2 procent som man räknar med nästa år är det lägsta på ungefär 20 år

Finland fick post från kommissionen förra veckan

Spanien, Belgien, Portugal och Finland har också fått post från kommissionen.

I Finlands fall är det ökning av det offentliga underskottet som oroar kommissionen.

Finland besvarade kommissionens brev på onsdagen.

I svaret skriver understatssekreterare Tuomas Saarenheimo att regeringens permanenta satsningar visserligen ökar underskottet men tills 2023 ska de finansieras via indirekta skatter och omfördelningar i budgeten.

Enligt finansminister Mika Lintilä var brevet från kommissionen väntat.

- Det är enligt vår uppfattning inte fråga om något allvarligt avsteg från stabilitets- och tillväxtpakten.

- Begäran om ytterligare information poängterar vikten av att regeringen beslutar framför allt om ytterligare sysselsättningsåtgärder så att vi kan uppnå balans i de offentliga finanserna före 2023, skriver Lintilä i ett pressmeddelande.

Kl. 16:41: Artikeln har byggts ut med kommentarer och länkar. Rubriken har omformulerats.

Diskussion om artikeln