Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Föräldrar i Karleby kritiserar högstadiets språkbad – läraren pratar finska trots att språkbadet är på svenska

Från 2019
Elever i Karleby svenska gymnasium.
Bildtext Föräldrar till elever som går i språkbadsklass i Karleby är upprörda över att läromedlen är på svenska men läraren pratar finska. Arkivbild.
Bild: YLE/Ida-Maria Björkqvist

En del föräldrar i Karleby kritiserar stadens språkbad i svenska. Problemet enligt dem är att läromedlen är på svenska men undervisningen sker helt på finska. Många högstadier med språkbad har liknande problem, enligt Siv Björklund som är professor i språkbad.

Riikka Stores son går i svenskt språkbad på årskurs sju i Västraparkens skola (Länsipuiston koulu) i Karleby.

- Läroböckerna är på svenska men all undervisning går på finska. Det finns en klar konflikt där enligt mig, säger Store.

En kvinna står i en skolkorridor och tittar in i kameran.
Bildtext Föräldern Riikka Store anser att man inte ska erbjuda språkbad om man inte har resurser till det.
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

Lektionerna i ämnet svenska går naturligtvis på svenska, men i övrigt är det alltså finska som gäller, enligt Store. Anna Paananen har också en son i svenska språkbadet.

- Genast vid skolstarten började barnen säga att alla lärare är finskspråkiga.

Kan inte kallas språkbad

Enligt Riikka Store och Anna Paananen sa lärare på höstens föräldramöte helt öppet att de inte har resurser att prata svenska med eleverna på lektionerna.

- Då är det inte alls språkbad längre. Om man inte har resurser att erbjuda språkbad så ska man inte erbjuda det heller, säger Store.

Paananen säger att hon förstår att skolans lärare kanske inte kan svenska så bra att de kan undervisa på det språket.

- Men då ska man meddela att man inte kan ordna språkbad. Det är inte språkbad att man får svenska böcker men att lärarna pratar finska.

Rektorn tillbakavisar kritiken

Rektorn Riitta Liias-Lepistö i Västraparkens skola (Länsipuiston koulu) säger att skolan är finskspråkig, deras lärare är finskspråkiga och språkbadsklassen har samma lärare som övriga elever.

Men enligt Liias-Lepistö bemödar sig lärarna om att tala också svenska i språkbadsklassen.

- Svenska används i någon form i realämnen och konstämnen. Men språkbad fungerar också så att det blir mindre språkbad i de högre klasserna. I lågstadiet kan nästan allt ske på språkbadsspråket men det minskar i högstadiet.

En orsak till det är enligt Liias-Lepistö att eleverna ska klara en övergång till finskspråkigt gymnasium eller yrkesskola.

Därför ska grundskolan se till att de är tillräckligt starka i sitt modersmål, alltså finska, då de slutar grundskolan.

Portättfoto av en kvinna som sitter vid ett bord och ser in i kameran.
Bildtext Enligt rektor Riitta Liias-Lepistö fungerar språkbad så att det blir mindre språkbad i de högre klasserna.
Bild: Yle/Ida-Maria Björkqvist

Lärarna gör sitt bästa

Enligt Liias-Lepistö finns det ingen lärare som pratar enbart svenska i språkbadsklassen utan det beror på situation, ämne, och eleverna i klassen. Men böcker, material och uppgifter är ofta på svenska.

Men det är alltså vanliga lärare i Västraparkens skola som förväntas undervisa på svenska i språkbadsklassen?

- Alla lärare som undervisar i språkbadsklassen är medvetna om att önskemålet är att man använder svenska i någon mån, säger Liias-Lepistö.

Så i praktiken är det upp till enskilda lärare hur mycket svenska det blir?

- Den frågan vill jag inte svara på, säger Liias-Lepistö.

Hon betonar ändå att alla lärare gör sitt bästa.

- Och att prata är inte det enda sättet att sköta språkbadet utan språket kan användas på många olika sätt, förutom att prata också via att läsa, lyssna och skriva.

Samarbete med svenska högstadiet

Västraparkens skola har i flera år varit med i olika språkbadsprojekt och via dem har man fått en del extra resurser för att sköta språkbadet.

Det handlar om till exempel utbildning, material och
samarbete med andra språkbadsskolor för både lärare och elever.

På årskurs 8 och 9 har språkbadet också samarbete med svenska högstadiet i Karleby, Donnerska skolan.

- Hittills har man varit nöjd med läget. Det finns också föräldrar som vill ha mer finska i undervisningen. Det finns olika elever och olika föräldrar ser olika på saken.

Bra språkbad i lågstadiet

Familjen Store är mycket nöjd med hur språkbadet i lågstadiet i Karleby såg ut, men förvånas över läget i högstadiet.

- Det är så tråkigt. Eleverna som nu har en god grund för språket får inte fortsätta utvecklas på samma sätt som de skulle göra om undervisningen var på svenska.

Store hoppas att föräldrarnas kritik ska väcka tankar hos beslutsfattarna i Karleby.

- Vi hoppas det väcker tankar om hur språkbadet kunde utvecklas. För som det är nu så tjänar det inte sitt syfte som språkbad, säger Store.

Utmaningar i många språkbadsskolor

Målet i Karleby är att ungefär hälften av undervisningen ska ske på språkbadsspråket. Det ligger helt i linje med den rekommendation från 2014 som finns i läroplansgrunderna för den grundläggande utbildningen.

Professor Siv Björklund.
Bildtext Enligt Siv Björklund är det ofta svårt att hitta ämneslärare som kan undervisa på svenska.
Bild: Yle/Malin Hulkki

Men enligt Siv Björklund som är professor i språkbad vid Åbo Akademi i Vasa är det inte ovanligt alls att högstadier med språkbad inte når upp till att undervisa så mycket på svenska som de borde.

- Det är svårt för nästan alla högstadier med språkbad i svenska i årskurs 7-9 att komma upp till den rekommenderade undervisningsandelen på svenska, skriver Björklund i ett mejl.

Enligt Björklund är det ofta svårt att få behöriga ämneslärare som klarar av att undervisa på svenska.