Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Tingsdomare beskylls för att trycka ner åklagare och advokater: "Under mina 25 år som advokat har jag aldrig stött på lika osakligt beteende"

Från 2019
domarklubba
Bildtext Den manliga domaren har varit tingsdomare i Vanda sedan 2005.

Hovrätten i Helsingfors reagerar nu på en domares beteende vid Östra Nylands tingsrätt i Vanda. Såväl advokater, åklagare och poliser anser att domaren på förhand bestämt sig för hur ett fall ska dömas. Domaren beskylls för att trycka ner advokater och åklagare. Tingsrättens lagman anser domarens beteende vara klanderfritt.

Finlands advokatförbund begärde våren 2018 att Helsingfors hovrätt ska utreda om den manliga domarens beteende följer lagen och om det är i enlighet med gott och sakligt tillvägagångssätt.

Förutom advokatförbundet har också åklagare och förundersökningsledare vid polisen reagerat på domarens beteende.

Presidenten vid Helsingfors hovrätt Mikko Könkkölä skriver i ett utlåtande som publicerades på tisdagen att det är väldigt exceptionellt att Finlands advokatförbund på det här sättet begär en utredning om en domares agerande.

Uppges pressa åklagare för att styra målet som han vill

Advokatförbundet skriver i sin begäran att domarens beteende är osakligt, förödmjukande och att domaren trycker ner andra. Enligt advokaterna skapas en uppfattning att domaren inte agerar oberoende.

Domaren har ifrågasatt bevisens trovärdighet redan i ett tidigt skede, vilket kan tolkas som ett ställningstagande.

Flera åklagare har samma åsikt om domaren och menar att han med frågor styr rättsprocessen enligt hans egen förutfattade mening. Domarens beteende i rättssalen beskrivs också som osakligt. Han pressar kraftigt åklagare att ändra eller precisera åtalet så som han vill.

Dessutom beskrivs han vara irriterad på åklagare och avbryta dem.

Jag har varit advokat i 25 år och kan konstatera att jag aldrig tidigare stött på ett så grovt och osakligt beteende mot parter och biträden

Poliser undviker domarens sessioner

Också en förundersökningsledare vid Östra Nylands polisinrättning beskriver domarens beteende som osakligt. Han kan under häktningsförhandlingar kräva klara bevis fastän sannolika skäl borde räcka.

Det här har lett till att förundersökningsledare undviker domarens sessioner om de vet att han har jour. Däremot kan biträden som företräder misstänka uttryckligen vilja att deras klienters omhäktning behandlas av den här domaren eftersom det leder till bättre möjligheter för en frisläppning.

Beskrivs som "ofattbart arrogant"

I hovrättens utlåtande finns flera citat av advokater och rättegångsbiträden. En anser att domaren använder sin makt fel, en annan att han har en förhandsinställning och beskriver honom som ofattbart arrogant.

"Jag har varit advokat i 25 år och kan konstatera att jag aldrig tidigare stött på ett så grovt och osakligt beteende mot parter och biträden som tingsdomarens beteende mot min huvudman och mig", skriver en advokat.

En annan skriver att domaren gick till personangrepp och kritiserade personens kunnande. Personen skriver att stämningen under två timmar var negativ mot hen.

Domarens beteende beskrivs som klanderfritt

Lagmannen vid Östra Nylands tingsrätt anser i ett utlåtande till hovrätten att domaren är en av de flitigaste, effektivaste och juridiskt mest kunniga domare vid tingsrätten.

Enligt lagmannen, som är tingsrättens chef, har domarens beteende vid tingsrätten varit klanderfritt. Å andra sidan har klienter kommit med fler klagomål om den här domarens agerande än gällande andra domare, men det har inte skett särskilt ofta.

Under de senaste två åren har tre klienter i civilmål, en kontaktperson för åklagare och en polis kommit med respons om domaren, påpekar lagmannen.

Enligt lagmannen försöker domaren bara styra ett mål in på rätt spår vilket kan uppfattas som att domaren har en förhandsinställning.

Hovrättens president anser ändå att kritiken bör tas på allvar och att tingsrätten till och med slutet av 2020 ska utreda domarens beteende. Berörda parter ska höras om problemen fortgår. Vid behov vidtas åtgärder.