Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Finlandssvenskan både utmaning och möjlighet för artificiell intelligens – förutsatt att någon satsar på den

Från 2019
Uppdaterad 23.10.2019 17:47.
Linda Mannila med ett undervisningsutrymme i bakgrunden.
Bildtext Linda Mannila har visionerat om hur finlandssvenska ska tryggas i en framtid med allt mer artificiell intelligens.
Bild: Yle/ Nora Engström

Det är knappt så vi märker det, men artificiell intelligens betjänar oss allt oftare (mer eller mindre framgångsrikt). Det är ändå inte självklart att finlandssvenskt material framställs.

Artificiell intelligens, eller kort och gott AI, framställdes tidigare mest som ett skräckscenario i Hollywoodfilmer. Men AI har sedan länge landat i Svenskfinland och tar en allt större del av vardagen.

I dag handlar det kanske om en chatbot som svarar på de enklaste frågorna i kundtjänsten, eller en smarthögtalare som kan fylla i din kalender och ringa samtal åt dig.

I framtiden tros AI bli en allt viktigare del av livet.

I filmserien Terminator utplånas människorna av intelligenta maskiner
Bildtext I filmserien Terminator utplånas människorna av intelligenta maskiner. I verkligheten är AI betydligt snällare än så.
Bild: Gisela Giardino/Flickr/Creative Commons

Det medför finlandssvenska utmaningar, men också möjligheter, i och med att det handlar om en relativt liten målgrupp.

Det är utgångsläget i rapporten "AI och svenska i Finland" som filosofie doktor, forskare och entreprenör Linda Mannila har skrivit och Tankesmedjan Magma gett ut.

AI som livselixir för finlandssvenskan

Mannila och Magma är måna om att finlandssvenskarna ska få den service de har rätt till även när nationella AI-projekt förverkligas.

I många statliga AI-projekt utgår man från endast en finskspråkig version, vilket kan bli billigt på kort sikt men dyrt längre fram.

– Det är inte säkert att det finns vare sig möjlighet eller resurser för att plocka in svenskan i ett senare skede, säger Mannila i ett pressmeddelande.

Men AI är inte någon dödsstöt för finlandssvenskan. Det är snarare tvärtom, AI kan bli ett livselixir förutsatt att den används på rätt sätt.

Dyrt att lägga till ett språk i efterhand

En fördel för Svenskfinland i jämförelse med de finskspråkiga är att svenska är ett betydligt större språk. Det har redan nu fört med sig att AI kan användas i större utsträckning på svenska än på finska.

Men i det fallet gäller det främst tjänster som stora bolag inom till exempel teknik eller sociala medier erbjuder.

När finländska myndigheter ska betjäna finlandssvenskar blir det genast svårare.

FPA:s chatbot som betjänar endast på finska.
Bildtext FPA:s chatbot kan inte svenska utan hänvisar endast till FPA:s webbplats och telefontjänst för vidare information.
Bild: FPA

Mannila nämner Folkpensionsanstaltens (FPA) och Skattemyndighetens chatbotar som ett exempel på hur det kan gå när det inte fungerar: bottarna betjänar på finska, men om frågan ställs på svenska hänvisas kunden till en svensk webbplats.

Här har vi den springande punkten för den finlandssvenska artificiella intelligensens framtid.

I sin rapport lägger Linda Mannila stor vikt vid att flerspråkigheten måste planeras in i ett tidigt skede när man utvecklar AI-tjänster och att involvera personer med förståelse för ett tvåspråkigt samhälle.

Gör det enkelt att ta till sig det svenskspråkiga materialet

Ett knep för att hålla ner utgifterna är att låta allmänheten bidra till utvecklingen av AI bland annat genom att dela med sig av sina data.

Dessutom kan det löna sig att använda redan befintliga lösningar som andra parter redan har skapat, utvecklat och funnit fungerande.

En illustration av en smarthögtalare och en pratbubbla med texten Prata Med Svenska Yle
Bildtext Svenska Yle var först i Finland med att ge publiken tillgång till webbplatsen med hjälp av röstkommandon till en digital assistent på ett av de inhemska språken.
Bild: Yle / Miro Johansson

Det stora synden skulle däremot vara att använda olika lösningar för finska och svenska versioner eftersom det kan leda till att svenskspråkiga tar till sig den vanligare finska versionen.

En bättre väg att gå är att göra en gemensam lösning för Finland där svenskspråkiga enkelt hittar den det svenska materialet.

Finlandssvenskar som AI-provdjur

Här finns också en möjlighet för Finland, just i och med finlandssvenskan. Svenska är ett större språk än finskan, så Finland kan ha nytta av att samarbeta med Sverige.

Mannila slänger fram ett förslag som kan göra Svenskfinland direkt avgörande för hur AI utvecklas.

I och med att finlandssvenskarna är rätt få är det lätt att testa nya lösningar inom Svenskfinland.

Detta kräver förvisso en aktiv inställning bland olika finlandssvenska aktörer som måste vara proaktiva och fråga “vad kan vi bidra med?”.

Linda Mannilas fem åtgärdsförslag

För att förverkliga artificiell intelligens på finlandssvenska och för finlandssvenskar har Linda Mannila fem konkreta förslag.

  1. En AI-arbetsgrupp med fokus på frågor kring svenskan i Finland grundas
  2. AI-arbetsgruppen skapar och upprätthåller en vision för AI:s roll i Svenskfinland
  3. Allmänheten, beslutsfattare och tjänstemän aktiveras i diskussionen kring AI
  4. Tvärvetenskapligt arbete inom AI uppmuntras via riktade medelutlysningar
  5. Finans- och justitieministeriet garanterar att flerspråkighetsaspekten beaktas redan i designfasen då man utvecklar AI-lösningar som medborgarna förväntas använda

Det kommer att behövas många olika typer av kompetenser när AI-lösningar i svenskan och det finlandssvenska utvecklas, säger samhällsanalytiker och språkvetare Jenny Stenberg-Sirén vid Magma.

- Språkkunnighet, teknikkompetenser, kulturkännedom och humanister. Behovet av tvärvetenskaplig kunskap är stort.

Hon poängterar hur viktigt det är att finlandssvenskarna själva nu är med, när det utvecklas och planeras.

Vilken den här samlande finlandssvenska kraften skulle vara, som skulle ha mandat och sammankalla en arbetsgrupp är än så länge öppet.

- Jag tycker att vi måste våga ta för oss. Det här är absolut något vi måste göra. Det sker mycket och snabbt och det börjar vara i sista stund att hoppa på det här tåget, säger Stenberg-Sirén.

Foto på Jenny Stenerg-Sirén inomhus i Svenska handelshögskolan
Bildtext Samhällsanalytiker och språkvetare Jenny Stenberg-Sirén ser möjligheter för finlnadssvenskar med tvärvetenskaplig kunskap att delta i utveckligen av AI och svenskan i Finland.
Bild: Agneta Gestrin / Yle

Diskussion om artikeln