Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ny järnväg till Åbo lättare och billigare än att förnya kustbanan – det säger Veli-Markku Uski som har jobbat med planerna i flera år

Från 2019
Uppdaterad 23.10.2019 21:47.
Intercitytåg på Helsingfors järnvägsstation.
Bildtext Att reparera kustbanan och göra den dubbelspårig skulle vara svårt och kosta över tre miljarder tror planerare vid Trafikledsverket.
Bild: Patrick Holmström

Planeringen av den nya järnvägen mellan Åbo och Helsingfors fortsätter i rask takt trots att inget investeringsbeslut fattats.

Hela projektet ska färdigställas i tre etapper, det vill säga Esbo stadsbana, sträckningen mellan Esbo och Salo och sträckningen mellan Salo och Åbo.

Karta som visar den nya järnvägssträckningen mellan Åbo och Helsingfors i relation till kustbanan via Karis.
Bildtext Den finskspråkiga kartan visar hur den planerade nya järnvägen mellan Åbo och Helsingfors ser ut. Markerat med rött är sträckningen mellan Esbo och Salo. Kartan är från Trafikledsverkets webbplats Väylä.
Bild: Väylä/Trafikledsverket

För delprojektet Esbo-Salobanan hålls det under oktober månad informationskvällar för allmänheten. Plats och tid kan man läsa här (på finska).

Det är frågan om en 94 kilometer lång sträcka mellan Esbo och Salo. Fyra nya hållplatser planeras längs rutten: Hista i Esbo, Veikkola i Kyrkslätt, Nummela i Vichtis och Lempola i Lojo.

Tio kilometer av järnvägen planeras gå genom tunnel och 113 broar skulle korsa järnvägen. Den preliminära kostnadsuppskattningen är två miljarder euro.

Församlingshemmet i Veikkola drog fullt hus under informationskvällen.
Bildtext Församlingshemmet i Veikkola fylldes av intresserade åhörare som ville veta mera om det nya järnvägsprojektet.
Bild: Yle/Maria Wasström

I tisdags (23.19) hölls ett informationsmöte i Veikkola i Kyrkslätt där bland andra tågentusiasten Jan-Erik Wiik deltog. Han är själv skeptisk till att järnvägsprojektet kommer att förverkligas.

– Frågan är om nyttan av projektet är tillräckligt stor i förhållande till kostnaderna.

Jan-Erik Wiik
Bildtext Jan-Erik Wiik tror inte att den nya järnvägen kommer att förverkligas.
Bild: Yle/Maria Wasström

Wiik förespråkar själv ett alternativ där man istället satsar pengarna på att förbättra den befintliga kustbanan som går via Karis.

- Det skulle framför allt göra tågtrafiken mer pålitlig. Viktigare än tidsvinsterna är att tågen kommer när de ska och inte en halv timme senare, säger Wiik.

Uppsving för Veikkola

Flera av Veikkolaborna på plats på informationsmötet var däremot mer positivt inställda till den nya järnvägen som således skulle ha en hållplats också i Veikkola.

Juha Hellsten
Bildtext Juha Hellsten är säker på att han skulle använda sig av den nya järnvägen ifall den byggs under hans livstid.
Bild: Yle/Maria Wasström

– Jag är absolut för projektet. Det skulle förkorta restiden till Helsingfors, säger Juha Hellsten.

– Historien visar att en ny järnvägsförbindelse alltid ger ett uppsving åt regionen, säger för sin del Kaisu Kanerva.

Kaisu Kanerva
Bildtext Kaisu Kanerva önskar projektet lycka till.
Bild: Yle/Maria Wasström

På plats i Veikkola fanns också landskapsarktitekt Veli-Markku Uski på konsultbyrån Sitowise. Uski har jobbat med projektet redan i flera år.

– Man måste förstå att kustbanan är byggd för över hundra år sedan och för den tidens trafik. Att förnya kustbanan grundligt skulle vara svårt och kosta mer än det här.

Veli-Markku Uski
Bildtext Veli-Markku Uski tror stenhårt på projektet med den nya järnvägen men vågar inte sia om när den står färdig - eller ens när byggstarten blir.
Bild: Yle/Maria Wasström

Uski tror däremot att det ändå finns en framtid också för kustbanan.

– Kustbanan har idag massor av problem och förseningarna påverkar alla andra tåg. Dubbla spår på den nya järnvägen skulle eliminera de här problemen, säger Uski.

Dessutom anses kustbanan helt enkelt för långsam. Direktbanan mellan Esbo och Salo är kortare än kustbanan som ju gör en omväg via Karis.

På den nya sträckningen skulle tåg redan i början kunna färdas i en hastighet av 250 km i timmen. Tanken är att passagerare på hela sträckan mellan Åbo och Helsingfors skulle vinna en halv timme genom att ta den nya järnvägen jämfört med kustbanan.

I dagens läge tar man sig med tåg på ca två timmar mellan Helsingfors och Åbo medan den nya rutten skulle gå på en och och en halvtimme, på sikt eventuellt 75 minuter.

Diskussion om artikeln