Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Domaren som sägs trycka ner andra fick anmärkning för att han dömde under lagens minimistraff: "Det händer erfarna domare då och då", enligt hans chef

Från 2019
En klubba i mörkret.
Bildtext Tingsdomaren sägs enligt advokater och åklagare ha en förhandsinställning för hur ett fall ska dömas och styr behandlingen därefter.
Bild: Yle

Domaren vid Östra Nylands tingsrätt i Vanda som sägs bete sig osakligt har också fått en anmärkning för att döma under lagens minimistraff. Biträdande justitiekanslern gav anmärkningen i maj. Tingsrättens lagman säger att liknande misstag händer då och då. Han tror att beskyllningarna om osakligt beteende handlar om missförstånd.

Yle Huvudstadsregionen kan nu avslöja att samma domare som enligt hovrättens utredning betett sig osakligt fick en anmärkning av biträdande justitiekanslern i maj 2019.

En man som var del av en grupp som smugglade in marijuana i Finland åtalades för grovt narkotikabrott och straffbart bruk av narkotika. Domaren dömde mannen för de brott han åtalades för till tio månaders villkorligt fängelse. Minimistraffet för grovt narkotikabrott är ett års fängelse enligt lagen.

Tack vare att åklagaren överklagade domen ändrades den i hovrätten. Helsingfors hovrätt dömde mannen till 1 år och 1 månads villkorligt fängelse i mars 2019. Tingsrättens dom gavs i september 2018.

"Kan äventyra sakligheten"

Enligt biträdande justitiekanslern är tingsdomarens misstag ägnat att äventyra förtroendet för rättskipningens saklighet. Misstaget beskrivs ändå som lindrigt eftersom det rättades i hovrätten. Tingsdomaren uppmanade åklagaren att överklaga domen när han märkte felet.

Trots det ger biträdande justitiekanslern en anmärkning till tingsdomaren.

Domarens beteende i rättssalen fick uppmärksamhet i tisdags då Helsingfors hovrätt i en utredning kunde visa att den manliga domaren enligt vittnesmål trycker ner advokater och åklagare.

Kritik mot domarens beteende framkom också 2010, 2013 och 2015

Enligt flera vittnesmål bestämmer sig domaren tidigt för hur ett fall ska dömas och pressar åklagare för att ändra eller precisera en gärningsbeskrivning.

"Jag har varit advokat i 25 år och kan konstatera att jag aldrig tidigare stött på ett så grovt och osakligt beteende mot parter och biträden som tingsdomarens beteende mot min huvudman och mig", står i ett utlåtande i utredningen.

Kritik mot domarens beteende har framkommit också 2010, 2013 och 2015 och har då utretts.

Tingsrätten i Vanda.
Bildtext Den manliga domaren har varit verksam vid tingsrätten i Vanda sedan 2005.
Bild: Yle/ Christoffer Gröhn

"Beteendet har varit klanderfritt vid kaffebordet eller vid lunchen"

Lagman Timo Heikkinen, chef för Östra Nylands tingsrätt, anser i ett utlåtande till hovrätten att domaren är en av de flitigaste, effektivaste och juridiskt mest kunniga domarna vid tingsrätten. Enligt lagmannen har domarens beteende varit klanderfritt.

Till en del handlar det säkert om missförstånd

Heikkinen säger till Yle Huvudstadsregionen att det sannolikt finns fog för uttalandena om osakligt beteende, men att det är en annan fråga vad de beror på.

- Till en del handlar det säkert om missförstånd, men jag fördömer inte min kollega bara för att åsikterna (om honom) samlats in. Åsikterna är från förra året så det är inte fråga om färska erfarenheter. Efter det har det inte kommit klagomål.

Är det här allvarligt?

- Det är alltid allvarligt när det finns misstankar om en domares beteende. Vi har diskuterat det här och försökt hitta ett tillvägagångssätt för att det inte ska upprepas.

I ditt utlåtande om domaren kallar du hans beteende klanderfritt.

- Det har varit klanderfritt inom tingsrätten, det vill säga vid kaffebordet eller vid lunchen. I rättssalen är en tingsdomare ensam och ingen ser hur domaren beter sig där.

Men anser du att beteendet som helhet varit klanderfritt?

- Jag har inte upplevt det som omnämns i hovrättens utredning. Jag har bara skrivit det jag själv upplevt. Men slutsatserna i hovrättens utredning kan godkännas. Han har gjort skäl för de många dåliga klientupplevelserna.

"Sådant händer erfarna domare då och då"

Lagman Heikkinen kallar händelsen som ledde till en anmärkning av biträdande justitiekanslern för en arbetsolycka.

- Sådant här händer erfarna domare då och då. Det har heller inget att göra med hans beteende.

Lagmannen påpekar att han inte inte kan säga upp domare och att det som kommit fram heller inte kräver så grova åtgärder.

Domare utnämns av republikens president utifrån statsrådets förslag. I processen används en oberoende domarförslagsnämnd.

Domarens beteende ska nu, enligt Heikkinen, följas upp. Hovrätten föreslår en individuell uppförandeutbildning eller kollegial utvärdering. Lagmannen ska också hålla kontakt med åklagare, advokater och poliser för att höra vad de tycker om domaren.

Diskussion om artikeln