Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

Doktorsavhandling: En fjärdedel av alla män upplever att de får utlösning tidigare än önskat – en start-stoppbehandling kan lindra problematiken

Från 2019
Par i sängen. Mannen gömmer isg under täcket.
Bildtext Problemen med för tidig utlösning går att behandla med start-stoppövningar tillsammans med en vibrator.
Bild: Pixabay License

Det finns en föreställning om att ofrivillig tidig utlösning drabbar främst unga pojkar och växer bort med tiden. Det här stämmer inte, säger psykologen Daniel Ventus som doktorerat i prematur ejakulation.

Psykologen Daniel Ventus har nyligen disputerat med sin doktorsavhandling Diagnosis, Etiology, and Psychobehavioral Treatment of Premature Ejaculation (Diagnos, etiologi och psykologisk betingad behandling av prematur ejakulation).

När han senast lunchade tillsammans med sina kolleger blev det tyst runt matbordet när de hörde om hans forskning.

- Det är ett känsligt tema, men jag kan tänka mig att ungefär en fjärdedel av männen runt bordet känner igen sig. Den andelen upplever nämligen att de får utlösning tidigare än vad de skulle önska.

Svagt samband mellan tidig utlösning och ålder

Det finns en föreställning om att problem med för tidig utlösning gäller främst unga män och att det är ett problem som växer bort med tiden.

- Studier har visat att så inte är fallet. I själva verket finns det ett svagt samband med just ålder.

Hur definieras en för tidig utlösning? Ventus menar att inom fältet jobbar forskarna fortfarande på en entydig definition och än så länge får vi nöja oss med tre huvudsakliga aspekter som ringar in problematiken:

  1. Det är ofrivilligt, du kan inte kontrollera utlösningen.
  2. Du upplever att det är ett problem för dig.
  3. Tidsaspekten, här drar somliga forskare gränsen vid en minut.

I sin avhandling argumenterar Ventus för att gränsdragningen vid en minut är lite väl rigid. Den utesluter män från diagnos som i andra aspekter lider lika mycket.

- Ett genomsnittligt samlag brukar vara runt fem till sex minuter och i förhållande till det är en minut rätt så strikt.

Här vill Ventus ändå föra fram att grundtanken är att vi i slutändan ska bli mera tillfreds med våra sexliv.

Psykologen Daniel Ventus sitter i en soffa med blicken mot kameran.
Bildtext Det finns en föreställning om att ofrivillig tidig utlösning drabbar främst unga pojkar och växer bort med tiden. Det här stämmer inte, säger psykologen Daniel Ventus.
Bild: Simon Ventus

Han menar att vi har en tendens att fokusera mycket på tid och tänker att ”ifall jag bara räcker en minut längre så blir allt bra”.

- Kom ihåg att ett bra sexliv är mer än tiden det tar att få utlösning.

Risk att vi överdiagnosticerar kroniska problem

Ventus doktorsavhandling har undersökt ofrivillig tidig utlösning dels utifrån diagnostiska frågor och dels vilka beteendemässiga behandlingar som kan lindra problematiken.

- Vad beträffar diagnostiken har undersökningen visat att symptomen varierar mer över tid än vad vi tidigare trott.

Det betyder i praktiken att vi kan ifrågasätta huruvida det är frågan om ett kroniskt problem.

Daniel Ventus doktorsavhandling sammanfattad i tre huvudpunkter

  1. Symptomen på ofrivillig tidig utlösning är inte kroniska i så hög utsträckning som vi tidigare trott. Det betyder att det finns hopp.
  2. Problemen går att behandla med start-stoppövningar tillsammans med en vibrator.
  3. Avhandlingen visar också på ett samband mellan fysisk aktivitet och utlösning. Aktivitet i olika former minskar problemen med för tidig utlösning.

Diagnosis, Etiology, and Psychobehavioral Treatment of Premature Ejaculation (Diagnos, etiologi och psykologisk betingad behandling av prematur ejakulation).

Åbo Akademi, Fakulteten för humaniora, psykologi och teologi 2019.

Ventus har haft tillgång till ett unikt data där han har kunnat följa med både de som har blivit diagnosticerade med prematur ejakulation och folk i allmänhet i många år.

Undersökningen visar att mindre än hälften av de som blivit diagnosticerade uppfyller kriterierna hela tiden. Det finns alltså en risk att vi överdiagnosticerar kroniska problem.

- Om vi säger att något är ett kroniskt problem så tar vi bort hoppet och det leder i slutändan till att vi bara ger symptomlindrande behandlingar snarare än kurativa behandlingar.

Det finns behandlingar som kan förlänga samlaget

Som bekant är hoppet det sista som lämnar kroppen och ifråga om för tidig utlösning finns det behandlingar som kan förlänga samlaget.

- Dels bygger jag vidare på en så kallad start-stoppbehandling med vibrator och hur den behandlingen kan utvecklas med hjälp av olika kroppskännedomsövningar.

Den första du ska vända dig till är din partner. Lägg korten på bordet och berätta hur det känns för dig.

― Daniel Ventus

Start-stoppbehandlingen är en onaniövning där man onanerar tills man nästan får utlösning och då tar man en liten paus.

- Den övningen kan hjälpa vissa att identifiera vad som händer i kroppen när man blir upphetsad. Med hjälp av den informationen kan man lära sig att kontrollera kroppen.

Övningen kan kombineras med en liten vibrator som minskar på känsligheten när man stimulerar samma område på kroppen.

Prata med din partner om problematiken

Ventus menar att många skäms så mycket att de inte kan prata öppet om ofrivillig tidig utlösning i sitt parförhållande.

- Här råder jag att den första du ska vända dig till är din partner. Lägg korten på bordet och berätta hur det känns för dig och fråga vad din partner tänker om saken.

Därefter kan du vända dig till en läkare eller en sexualterapeut som ser till att du får rätt behandling för dina specifika problem.

Mer om ämnet på Yle Arenan

Diskussion om artikeln