Hoppa till huvudinnehåll

Samhälle

"Migri har bestämt att vi inte älskar varandra" – Carolas och Ihabs kärlek fick nej av Migri utan att de ens hördes muntligt

Från 2019
Uppdaterad 29.10.2019 09:19.
Ihab krarmar om Carola vid ytterdörren.
Bildtext Carola och Ihab har tvingats kämpa hårt för att bevisa sin kärlek. De förstår att det finns de som missbrukar systemet, men önskar att man inte skulle döma folk till utvisning innan man träffat dem och tagit reda på om det handlar om kärlek eller inte.
Bild: Yle/Anki Westergård

Enligt Migrationsverket gifte sig Ihab med Carola för att få stanna i Finland. Därför fick han avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd. Beslutet tog Migri utifrån de papper som paret skickat in, utan att ha träffat paret i fråga. De har tagit ärendet till Förvaltningsdomstolen och väntar nu på att deras kärlek ska godkännas av de finländska myndigheterna.

Det är ett ganska trött och slitet österbottniskt par som väntar på Förvaltningsdomstolens beslut. De är under stor psykisk press och är rädda för att Ihab skall utvisas med omedelbar verkan.

- Migri tror inte på vår kärlek. Och det har de kommit fram till genom att läsa några papper, utan att ens ha träffat oss, säger Carola.

Ihab kom till Finland från Irak som flykting hösten 2015. Han sökte då om asyl, men fick avslag av Migri. I samma veva träffade han Carola och de fann varandra genast.

De gifte sig och Ihab ansökte då om uppehållstillstånd av familjeskäl. Under tiden skapade de sig ett hem och Ihab lyckades få en del jobb.

Sommaren 2018 kom Migris beslut: de trodde inte på parets redogörelse över sitt förhållande, och Ihab skulle utvisas med omedelbar verkan.

Då anlitade paret en advokat, som samlade "bevis" på parets kärlek. Dessa dokument ligger nu hos Förvaltningsdomstolen som ska ta beslut om Ihab får stanna eller inte.

Enligt den information som paret fått, strävar Förvaltningsdomstolen till att kunna ge ett utlåtande innan årsskiftet.

Både Ihab och Carola känner sig stressade inför beslutet eftersom de tvingats leva så länge i ovisshet, rädda för att det ska bli ett nej och Ihab utvisas.

Vi återkommer till Carola och Ihab lite senare i texten.

Du kan även läsa om Souhail Mahfoud från Nykarleby som tvingas lämna Finland, trots att han är gift och paret har ett gemensamt barn.

Migrationsverket svarar

Kaj Swanljung är resultatområdeschef på Migrationsverket. Han vill först klargöra vad Migri menar med skenäktenskap.

- Skenäktenskap har som syfte att kringgå reglerna om inresa och bosättning för medborgare i tredje land för att erhålla uppehållstillstånd.

Enligt Migri finns det flera omständigheter som kan tala för att det är frågan om ett skenäktenskap.

Sådana omständigheter är exempelvis om makarna misstar sig gällande varandras personuppgifter, hur de lärde känna varandra eller om personen som söker uppehållstillstånd har "oegentligheter avseende sin vistelse".

Om makarna inte har ett gemensamt språk de kan kommunicera på, är det också en varningsflagg.

Enligt Swanljung utgår Migri i de flesta fall från skriftliga uttalanden då de bedömer ansökningar för uppehållstillstånd.

De kan alltså även höra makarna muntligt om misstanke för skenäktenskap finns.

Muntligt hörande är dock mer tidskrävande och innebär kostnader även för makarna som är ansvariga för att betala för bland annat tolkning och resekostnader.

- Vi strävar efter att göra våra uttalanden på basis av skriftliga ansökningar, om det bara är möjligt.

Två ringprydda fingrar sammanflätade.
Bildtext Migri strävar efter att träffa de par där man har skäl att misstänka att motiven till äktenskapet är att den ena parten ska få uppehållstillstånd i Finland.
Bild: Yle/Anki Westergård

Förvaltningsdomstolen kan erbjuda en ny chans

Vid misstanke om skenäktenskap hörs de anhöriga i dag nästan alltid muntligt, säger Swanljung.

Det gör man eftersom det är svårt att få tillräcklig information för att fatta ett beslut enbart utgående från skriftliga uttalanden.

- För ett par år sedan var det vanligare att man fattade beslut enbart på skriftliga uttalanden. Nu för tiden är det mera ett undantag om de anhöriga inte hörs muntligt.

Men Carola och Ihab fick avslag utan att blivit hörda muntligt?

- Jo det händer. I sådana fall har vi sett att omständigheterna och inkonsekvenserna varit klara.

Men borde ni inte alltid ta reda på hur det verkligen står till innan ni tar ett så ödesdigert beslut?

- Jo men det gör vi, det är bara fråga om vilket sätt som är bäst eller tillräckligt i varje enskilt fall.

Vad beträffar Carola och Ihab är det möjligt att Förvaltningsdomstolen tar i beaktande hur ärendet utvecklats efter Migris beslut.

Enligt Swanljung händer det ibland att det sker en utveckling efter den tidpunkt som Migri fattat sitt beslut om skenäktenskap. Då kan man söka ändring hos Förvaltningsdomstolen.

Om man exempelvis har samlat tillräckligt med tilläggsbevis om parets familjeförhållande och familjeliv och kan man få en ny chans i Förvaltningsdomstolen.

- Då finns det inte längre anledning att misstänka skenäktenskap, säger Swanljung.

Irakiska män har statistiken emot sig

Ser man på samtliga beslut om uppehållstillstånd av familjeskäl, så är nästan 80 procent av besluten positiva.

På Migris hemsidor finns färsk statistik över hur många makar till finska medborgare som fått uppehållstillstånd under de senaste åren.

Ser man på fördelningsbesluten under de senaste sex månaderna har exempelvis 1849 personer med olika nationalitet fått uppehållstillstånd i Finland av familjeskäl.

Detta är alltså cirka 80 procent av totala mängden.

Ett nej fick nästan 20 procent, 443 personer. De flesta var i åldern 18 till 34 år.

De kanske redan har ett besked om avvisning och gift sig snabbt efteråt

― Kaj Swanljung, resultatområdeschef på Migrationsverket

Fler män än kvinnor fick ett negativt besked.

De flesta som fick nej, var män från Irak. Män från Irak gifta med en finsk medborgare fick i fyrtio procent av fallen ett negativt besked.

Enligt Swanljung kan detta bero på att det i just den här gruppen finns flest personer som har kommit till Finland som asylsökande och fått negativa beslut.

- De kanske redan har ett besked om avvisning och gift sig snabbt efteråt. Den bakgrunden ger skäl för att titta extra noggrannt efter vilka motiv som kan tänkas ligga bakom deras ansökan.

Ett pajdiagram där man ser att 20 procent av asylbesluten är negativa och 80 procent positiva

Intima frågor om makars relation

Men tillbaka till Carola och Ihab och det beslut Migri tog för ett drygt år sedan, sommaren 2018.

Paret hade i sin ansökan fyllt i alla dokument som krävdes, och svarat på otaliga frågor om deras relation.

Man frågade bland annat hur ofta de träffades innan de gifte sig, vem som tagit initiativet till giftermål, var de gifte sig, vad Carolas vuxna barn ansåg om äktenskapet, och så vidare.

På basen av detta fattade således Migri beslutet om att det inte handlade om äkta kärlek, utan att det var frågan om ett skenäktenskap.

- De hakade upp sig på sådant som inte hade med vår kärlek att göra; datum och hur och när en flytt skett, säger Carola.

Migri misstänkte också att Ihab betalat Carola för att ingå äktenskap med honom för att han skulle få uppehållstillstånd.

Paret fick alltså aldrig träffa någon från Migri som kunde bedöma ifall paret i fråga var kära i varandra eller inte.

Enligt Migris beslut började parternas förhållande bli seriöst först efter att "sökanden fick ett negativt asylbeslut av Migrationsverket och blev avvisad till sitt hemland".

Seriösa par drabbas av systemet

Migri menade vidare att det dessutom "är ovanligt att parterna började tala om äktenskap så snabbt efter att de började sällskapa".

- Jag vet folk som gift sig snabbare än vi. De är finländare och ingen myndighet har ifrågasatt deras kärlek, säger Carola.

Enligt Migris beslut finns det således grundad anledning att tro att "sökanden försökte skapa band till Finland efter att ha fått ett negativt asylbeslut och gifte sig med anknytningspersonen för att undvika att bli avvisad till sitt hemland".

Nu för tiden är det mera ett undantag om de anhöriga inte hörs muntligt

― Kaj Swanljung, resultatområdeschef på Migrationsverket

Ihab frågar sig hur någon som de aldrig ens träffat kan avgöra det här.

- Inte kan jag heller veta hurudvida ett par älskar varandra om jag aldrig sett dem tillsammans, träffat dem. De är välkomna hit och se med egna ögon, säger Ihab.

Paret understryker att de är medvetna om att det finns de som utnyttjar systemet, att det förekommer skenäktenskap.

Men att besluta om huruvida det är fråga om ett skenäktenskap eller inte utifrån några papper, är att inte ge de seriösa paren en chans anser dom.

- Vi gifte oss för att vi ville det. Och vi vill fortfarande det. Hur kan någon som aldrig träffat oss veta om vi älskar varandra eller inte, säger Ihab.

Längtan efter arbete och lugn och ro

För Carola och Ihab tryter både orken, humöret och pengarna.

Då Ihabs ansökan om uppehållstillstånd av familjeskäl avvisades för drygt ett år sedan, måste han dessutom omedelbart sluta arbeta.

Det innebär att han inte har några pengar att försörja sig med, han får inga bidrag och får alltså inte heller jobba och förtjäna egna pengar.

- Det är mycket svårt att leva på en lön. Och det är inte heller roligt att behöva be min fru om pengar, eftersom jag vill tjäna egna pengar, säger Ihab.

Varför får då en person som söker uppehållstillstånd eller som redan fått ett beslut om utvisning, inte arbeta?

- Enligt utlänningslagen har man då i allmänhet inte rätt att arbeta, man strävar efter en så kallad kontrollerad immigration, säger Swanljung.

Det betyder i praktiken att man borde söka och få uppehållstillstånd redan innan inresan till Finland och innan man börjar arbeta här.

- De som söker asyl är ett undantag, de får jobba under vissa villkor, säger Swanljung.

De hakade upp sig på sådant som inte hade med vår kärlek att göra

― Carola och Ihab

Också den advokat makarna anlitat, kostar.

- Som tur har vi en duktig advokat som gjort ett grundligt jobb, säger Carola.

Om det skulle bli ett nej även denna gång, vill Carola inte tänka på.

- Det vore för hemskt. Jag kan inte tänka den tanken.

Paret är ändå båda överens om att fortsätta slåss för att deras kärlek ska få grönt ljus av de finländska myndigheterna.

Så om det blir ett nej även denna gång har de inget annat val än att fortsätta kämpa.

- Kärleken kommer då den kommer, det går inte att göra något åt det, säger Carola.

Mer om ämnet på Yle Arenan