Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Teaterlinjen vid Västra Nylands folkhögskola mindre än någonsin - antalet studerande endast sex

Från 2019
Tre studerande vid Västra Nylands folkhögskola.
Bildtext Isabella Zitting studerar psykologi medan Oscar Söderström och Jasmin Hedlund studerar på teaterlinjen vid Västra Nylands folkhögskola i Karis. Alla tre stortrivs med sina studier.
Bild: Yle/Maria Wasström

Teaterlinjen vid Västra Nylands folkhögskola har ofta ansetts vara skolans flaggskepp. Nu seglar flaggskeppet dessvärre i motvind eftersom utbildningen i år lyckats locka endast sex personer.

Ett minskande antal studerande och en i övrigt svag ekonomi är en utmaning för Västra Nylands folkhögskola (VNF).

För tillfället har Västra Nylands folkhögskola endast 87 studerande. Sämst är läget för den tidigare så populära teaterlinjen.

- Det kan man nog säga, jo, säger rektor Henrik Grönroos som gärna ser att en linje har minst tio studerande innan den kör i gång.

Intensivt och varierande

Det är alltså en liten men aktiv skara ungdomar som utgör årets teaterlinje, intygar linjelärare Tom "Wasker" Lindblom.

För tillfället jobbar gruppen med en barnteaterproduktion som ska visas för grundskolornas andra klasser i Raseborg. Produktionen görs i samarbete med danslinjen vid VNF.

Samarbete är nämligen tidens melodi. För att få resurserna att räcka till är det viktigt med samarbete samtidigt som flera av studerandena vid skolan upplever samarbeten över linjegränser som givande.

Exteriör av Västra Nylands folkhögskola.
Bildtext Västra Nylands folkhögskola skulle må bra av lite nytt liv, i klartext fler studerande.
Bild: Yle/Maria Wasström

Sämre än för teaterlinjen gick det ändå för kommunikationskursen Create Word som med flaggan i topp körde i gång ifjol höstas men som sedan inte lyckades få tillräckligt många deltagare för att kursen skulle ordnas i år igen. Så här berättade vi om det nya konceptet.

Grönroos berättar ändå att vissa element av kursen har bibehållits och återfinns i en ny studiehelhet som lockat fler studerande.

Nöjda studerande

Trots att det sjunkande antalet studerande är en utmaning för skolan påpekar Grönroos gärna att att det finns andra aspekter som är mer positiva.

- De som valt att börja studera hos är mycket nöjda med sina studier, säger Grönroos.

Mycket riktigt. Ett besök vid skolan ger vid handen att studerandena verkar trivas.

Här har varit alldeles fantastiskt.

Isabella Zitting

-Vi har så bra gruppdynamik och en fantastisk lärare, säger Isabella Zitting som studerar psykologi vid Västra Nylands folkhögskola och som också bor på skolans internat.

Oscar Söderström och Jasmin Hedlund studerar vid teaterlinjen. De är också väldigt nöjda med sin utbildning. Båda två funderar på att söka sig till vidare studier in om branschen efter den ettåriga utbildningen vid VNF.

Under årens lopp har många professionella scenkonstnärer inlett sin karriär just på Västra Nylands folkhögskola.

Tre studerande vid Västra Nylands folkhögskola.
Bildtext Oscar Söderström och Jasmin Hedund säger att en liten teatergrupp innebär intensivt arbete.
Bild: Yle/Maria Wasström

Jasmin Hedlund tror att den allmänna pressen på unga idag gör att många drar sig från att ta mellanår.

- Ett mellanår på folkhögskola är jättebra, tycker jag. Man får göra något man vill och utforska sig själv, säger Jasmin Hedlund.

Hon upplever att studiehandledare i gymnasier och yrkesskolor knappt nämner att folkhögskolor också finns som alternativ.

- Det är en jättestor press på ungdomar att så snabbt som möjligt komma in på universitet och studera vidare.

Jasmin Hedlund

- Jag tycker det är bra med en paus och samtidigt göra något fiffigt, säger Hedlund.

Tom "Wasker" Lindblom ute på gården vid folkhögskolan.
Bildtext Tom "Wasker" Lindblom undervisar i scenkonst på teaterlinjen vid Västra Nylands folkhögskola.
Bild: Yle/Maria Wasström

Tom "Wasker" Lindblom är inne på sitt sista år som lärare vid Västra Nylands folkhögskola.

Han är inte direkt orolig över det krympande antalet studerande vid teaterlinjen. Däremot håller han med Söderström och Hedlund om att studierna blir mer intensiva och arbetsdryga när gruppen är liten.

- Jag vet att det är precis samma sjunkande trend inom konstämnen i hela Europa. Kanske påverkar pressen som vi ser i skolvärlden det att unga inte vågar söka sig hit, funderar han.

Hans uppfattning är att det ideala antalet studerande för teaterlinjen är 8 till 10 personer.

Välfyllda kortkurser

Rektor Henrik Grönroos betonar att det inte går dåligt för alla kurser på VNF. Folkhögskolan ordnar också många kortkurser som är väldigt populära men faktum kvarstår att det kostar pengar att ordna utbildning.

- Ekonomin är en utmaning, jo, medger Grönroos.

Han påpekar att statsbidraget som utgör ungefär hälften av skolans finansieringsbas, har sjunkit under många år. Eftersom det är frågan om en samkommun finansierar ägarkommunerna en del av verksamheten. Studerandena vid skolan betalar också en viss avgift för utbildningen.

- Vi får hålla efter utgifterna och nagga i kanterna på gammalt överskott som fortfarande finns kvar, säger Grönroos angående knepen att få ekonomin att gå runt.

Han konstaterar också att det inte finns några planer på att lägga ner någon studielinje.

Diskussion om artikeln