Hoppa till huvudinnehåll

Åboland

Prematurvården i Finland på toppnivå bekräftar ny forskning – förlossning på universitetssjukhus en stark bidragande orsak

Från 2019
Uppdaterad 25.10.2019 06:59.
En kvinna håller två små barn (prematurer) i famnen medan hon sitter i en stol. Vid sidan står en sjukskötare och lutar sig så att hon tittar till bebisarna.
Bildtext Arvi och Ilmari ligger i famnen på mamma Laura Yli-Seppälä. När barnen föddes vägde de 600 och 800 gram.
Bild: Yle/ Marko Ekström

Att i ett tidigt skede flytta små prematurer från ett sjukhus till ett annat ökar enligt ny forskning risken för allvarliga hjärnskador. Å andra sidan är det viktigt att vården håller tillräckligt hög nivå – annars ökar dödsrisken.

- De prematurer som flyttades strax efter födseln från ett sjukhus med lägre (vård)nivå till ett sjukhus med högre nivå hade mer än dubbelt större risk att få svåra hjärnskador. Och de som föddes på ett sjukhus med lägre nivå och inte flyttades hade 34 procent högre risk att omkomma, säger Kjell Helenius, som är barnläkare på prematuravdelningen vid Åbo universitetscentralsjukhus (ÅUCS).

Forskningen är ett samarbete mellan ÅUCS och ett brittiskt universitet, Imperial College i London, England.

En bebis (prematur) med en slang över ansiktet som går in i näsan.
Bildtext Cirka 95 procent av små prematurer i Finland föds vid ett universitetssjukhus.
Bild: Yle/ Marko Ekström

Det är därför alltid ett svårt beslut att fatta – om barnet ska flyttas eller stanna kvar på samma sjukhus, säger Helenius.

- Det finns bara dåliga alternativ. Det är en oerhört svår fråga och jag har inget uttömmande svar.

Det bästa utgångsläget för riktigt små prematurer är att födas på ett sjukhus där expertisvård finns tillgänglig dygnet runt. I Finland betyder det i praktiken universitetssjukhusen.

Klarar inte av flyttar

Det är fortfarande oklart varför det är så påfrestande för prematurer att flyttas från ett sjukhus till ett annat, men de behöver en varsammare behandling än fullgångna bebisar.

- Den kanske mest sannolika orsaken är att barnen utsätts för höga doser av vibration när de flyttas i ambulans. Och en annan sak är att de är ytterst bräckliga och ömtåliga, speciellt under de första dagarna efter förlossningen. Deras blodtryck reagerar jättesnabbt på olika former av stress som till exempel höga ljud och temperaturförändringar, säger Helenius.

- Ofta ser man också att barn som har blivit transporterade strax efter förlossningen har lägre temperatur än vad de borde ha.

En manlig barnläkare sitter i ett rum på sjukhuset.
Bildtext Barnläkare Kjell Helenius vid prematuravdelningen på Åbo universitetscentralsjukhus.
Bild: Yle/ Marko Ekström

Prematurer får bra vård i Finland

I Finland får de flesta prematurer ändå vård på toppnivå, eftersom runt 95 procent av dem föds på ett av landets universitetssjukhus. I Storbritannien ligger motsvarande siffra på runt 50 procent.

En utredning som publicerats i år visar att sedan Finland centraliserat förlossningarna till universitetsklinikerna har överlevnaden av små prematurer stigit från 80 procent på 1990-talet till 90 procent på 2010-talet.

- Den nytta som barnen har av att födas på universitetssjukhusen är att vi här har expertis dygnet runt, både hos läkare och vårdpersonal, av att ta hand om de allra minsta och bräckligaste små prematurerna. Sedan har vi också tillgång till mera avancerade respirator-former och andra vårdmetoder. Vi har också tillgång till specialiserade kirurger som opererar nyfödda vid behov, och andra vårdformer som kanske inte finns på de mindre sjukhusen.

En liten bebis (prematur) i närbild där man ser huvudet från sidan och vänstra handen.
Bildtext Små prematurer mår bäst av att få födas och vårdas på samma sjukhus. Sjukhusflyttar ska med andra ord undvikas.
Bild: Yle/ Marko Ekström

Prematurer drar därför stor nytta av att födas på ett sjukhus där vårdkompetensen är oerhört hög.

- Absolut. Men det betyder inte att man inte skulle vara lika duktig eller skicklig i de mindre sjukhusen också, men expertisen är begränsad till några få personer och de kan inte vara på plats dygnet runt.

Åbo universitetscentralsjukhus är ett av fem universitetssjukhus i Finland. De övriga finns i Helsingfors, Uleåborg, Kuopio och Tammerfors.

Centralisering av förlossningarna viktigt

Den finländska prematurvården är känd och till och med familjer från Sverige har kommit till Åbo för att föda.

Vad är det som gör att Finland toppar statistiken för prematurvården?

- Jag tror att en av grunderna till att vi har så bra statistik vad beträffar alla nyfödda är att vi har ett utomordentligt fint rådgivningssystem börjande från första besöket på mödrarådgivningen ända till förlossningen, och därefter ännu sedan i form av barnrådgivningen, säger Helenius.

- Andra faktorer som påverkar att vi har bra resultat är att vi har möjlighet att få de här små prematurerna att födas på rätt ställe – på universitetssjukhus.

Diskussion om artikeln