Hoppa till huvudinnehåll

Österbotten

Tuffa tider i Kaskö – samarbetsförhandlingar belastar en redan sliten personal

Från 2019
En medelålders kvinna med glasögon och brunt hår. I bakgrunden syns träd i höstskrud.
Bildtext Enligt förvaltningsdirektören Margit Kaseva har det varit ett jobbigt år.
Bild: Yle/Juho Teir

Stadsstyrelsen i Kaskö föreslår att samarbetsförhandlingar inom staden ska inledas omedelbart. Enligt förvaltningsdirektören Margit Kaseva är det ett väntat beslut med tanke på stadens ekonomiska situation.

Förra året gick Kaskö stad back med 1,4 miljoner euro och årets resultat förväntas bli ännu sämre, ett minusresultat på 1,7 miljoner euro.

För att balansera ekonomin krävs tuffa åtgärder och stadsstyrelsen ansåg att det inte fanns någon annan utväg än att inleda samarbetsförhandlingar.

- Man har konstaterat i stadsstyrelsen att balanseringen av stadens ekonomi kräver strukturella ändringar i stadens serviceproduktion och åtgärder som kommer att inverka på personalen och deras arbetsbild. Då måste kommunen enligt samarbetslagen föra samarbetsförhandlingar, konstaterar förvaltningsdirektören Margit Kaseva.

Servicen kommer att minska, det går inte att undvika, och det påverkar personalen också

― Margit Kaseva

Nu är 10-20 av stadens 90 tjänster hotade och enligt Kaseva har man inget annat val än att minska på personalen.

- Det är klart att serviceproduktionen måste ändras för att minska kostnaderna. Servicen kommer att minska, det går inte att undvika, och det påverkar personalen också.

Kaskö stadshus under en regning höstdag
Bildtext Kaskö stads ekonomiska situation är svår.
Bild: Yle/Sofi Nordmyr

Stor arbetsbörda belastar personalen

Redan nu har arbetsbördan för ledningsgruppen inom staden varit betungande, vilket även Regionförvaltningsverket uppmärksammat under arbetsskyddsinspektioner.

- I en sådan här liten organisation har man många uppgifter och om någon saknas i teamet så måste man ta sig an ännu fler uppgifter, säger Kaseva.

- Det har nog varit jobbigt det här året och jag vet inte hur snabbt det kan ändras. Men situationen är den samma i flera kommuner som kämpar med ekonomiska frågor.

Jag hoppas vi får de här förhandlingarna snabbt över

― Margit Kaseva

Än så länge har man enligt Kaseva klarat av arbetsbördan, men om personalresurserna ytterligare stramas åt i och med samarbetsförhandlingarna finns det en risk att personalen blir utbränd.

- Vi har ju alltid den här frågan med sjukledigheter och kanske man börjar fundera på vad man vill göra i framtiden. Jag hoppas vi får de här förhandlingarna snabbt över, så att man kan ge mera information åt personalen så att de vet var de står.

Hur är stämningen bland stadens anställda?

- Jag tror att det i det här läget säkert finns många som är oroliga, men man väntar ännu på resultatet. Det måste bli mera konkret för personalen för att kunna ta ställning.

Tidigare förhandlingar avslutades som resultatlösa

Redan för ett par år sedan fördes samarbetsförhandlingar inom staden, men de avslutades som resultatlösa då stadsstyrelsen inte då var beredd att offra stadens service.

Nu är situationen en annan, men frågan är om det är för sent. Ett beslut om huruvida staden ska gå samman med Närpes eller inte ska fattas i november.

- Det är fullmäktige som måste ta ställning till vilken service man är beredd att avstå från för att få ekonomin i skick och det kan man säkert inte åtgärda inom ett år utan det kommer att kräva långfristig planering av olika åtgärder, konstaterar Kaseva.

Hur kan staden funktionera med mindre personal och service?

- Man måste fundera på nya samarbetsformer. Det är klart att man måste ordna servicen lagenligt, men hur man ordnar servicen, där har kommunen möjlighet att göra saker på ett annat sätt.

Diskussion om artikeln