Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Olycksutredningscentralen om tillbudet mellan en robotbåt och en lotsbåt: Marinen borde se över sina rutiner för allas säkerhet

Från 2019
En dörr med text på.
Bildtext Olycksutredningscentralen kommer med rekommendationer för att förbättra säkerheten till havs.
Bild: Petra Thilman / Yle

Olycksutredningscentralens utredning om händelsen där en lotsbåt och en av marinens robotbåtar nästan krockade väster om Emsalö i Borgå skärgård den första december i fjol är klar.

Båtarna hamnade i direkt kollisionskurs, men lotsbåtsföraren lyckades väja och undvek därmed att kollidera med robotbåten i sista stund. Fartygen passerade varandra på ett avstånd på cirka 40 meter.

Lotsbåten upptäckte inte robotbåten i tillräckligt god tid eftersom robotbåten inte upptäcktes på centralerna för fartygsservice VTS:s radarspårning. Marinens fartyg sänder inte per se positions- och identifieringsuppgifter för AIS-system (Automatic Identifications System).

För att undvika liknande situationer rekommenderar Olycksutredningscentralen nu att Marinen ska göra en riskbedömning angående dess obemärkta verksamhet och betydelsen den kan ha för egna och övriga fartygs säkerhet.

Olycksutredningscentralen rekommenderar ytterligare att Marinen och lotsbåtsföretaget kommer överens med Transport- och kommunikationsverket om rutinerna kring anmälan av liknande incidenter för att förbättra säkerheten i sjöfarten.

Personalen på bägge fartyg gjorde avvikelseanmälningar men anmälde inte händelsen till myndigheterna.

Diskussion om artikeln