Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Bostäder i centrum och buss till huvudstadsregionen varje timme - Ingå menar allvar med att satsa på centrumboende

Från 2019
En skiss över ett bostadsområde byggt vid havet. I förgrunden syns vassa och i bakgrunden tornar flera småhus upp.
Bildtext Flervånings- och låghusbostäder i centrum ska locka unga att bygga bo i Ingå. Bilden är en illustrationsbild för Ingåstrandområdet.
Bild: Ingå kommun

Ingå tampas såsom andra kommuner med en åldrande befolkning och en negativ inflyttning. Kommunens lösning är att satsa på centrumområdet och förbättra kollektivtrafiken.

Ingå vill erbjuda flera sorters boende i centrum och planen är att bygga flera höghus och parhus.

- Det finns ett behov av att hitta mer kompakta boendelösningar i centrumområdet för såväl unga som äldre. Vi har inte så många egna höghustomter för tillfället, säger kommunstyrelseordförande Henrik Wickström (SFP).

Wickström försäkrar att det inte finns någon motsättning mellan satsningarna på centrum och utvecklandet av andra delar av kommunen.

- Med tanke på servicen och just kollektivtrafiken så behöver vi mer boende i centrum, säger Wickström.

Kommunens bostadspolitik riktar särskild uppmärksamhet mot unga, billigt boende i flervåningshus, samt främjande av hyresbostäder.

- För detta ändamål behöver vi lämpliga tomter. Vi vill på ett bättre sätt kunna erbjuda möjligheten för unga att flytta tillbaka till orten samt stanna kvar och bo i kommunen då man studerat färdigt. Ingåstrand är ett projekt som passar bra ihop med detta.

Trafikförbindelse en gång i timmen

Enligt Wickström används matartrafiken till Kyrkslätt mer och mer.

- Vår kollektivtrafikstrategi bereds som bäst och där försöker vi hitta en modell där vi kan erbjuda en kollektivtrafikförbindelse en gång i timmen. Det är en ytterst ambitiös målsättning som vi försöker uppnå.

Trafiksatsningarna gäller ändå inte enbart centrum.

- Senast denna vecka öppnade vi en skollinje mellan Ingå och Barösund för allmän trafik.

Nya flervåningshus nära brandstationen?

Byggnads- och miljönämnden i Ingå diskuterade i torsdags (24.10) också möjligheterna att utveckla ett område nära brandstationen, inte långt från platsen där man viker in till Ingå från riksväg 51.

studerande läser läxor tillsammans.
Bildtext Unga lämnar Ingå när de ska studera. Nu vill kommunen locka tillbaka unga som är klara med sina studier.
Bild: Mostphotos: Wavebreakmedia

För att det ska kunna byggas flervåningshus måste detaljplanen ändras. Nämnden beslutade därför inleda en detaljplaneändring som gäller kvarteren på området mellan Bollstavägen och Betesvägen samt de jord- och skogsbruksområden som gränsar till dem.

I den nuvarande planen är området reserverat för socialt boende och en liten affärsbyggnad. Men kommunen upplever att det inte finns behov för eller efterfrågan på sådana lösningar. Kommunen vill därför göra det möjligt att bygga till exempel flervåningshus på området.

Återvinningspunkten flyttar?

Återvinningspunkten ska enligt kommunens planer också placeras på området mellan Bollstavägen och Betesvägen. I dag finns den på Ingåstrandområdet.

Soppoliser kollar kärlen vid Ingå småbåtshamns ekopunkt.
Bildtext Återvinningspunkten finns än så länge på småbåtshamnens område. Bilden är från 2016.
Bild: Yle/Tove Virta

Det har inte varit lätt att hitta en ny plats för återvinningspunkten då många tycker att den bör finnas vid eller nära småbåtshamnen.

Diskussion om artikeln