Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

LU: Alla gator i Lojo blir tvåspråkiga – att hitta på gatunamn på både finska och svenska är ett stort projekt som sköts vid sidan av allt annat jobb

Från 2019
Lojo vägskylt
Bildtext Lojo har valt att vara officiellt tvåspråkig. Det betyder att alla skyltar ska vara på både finska och svenska.
Bild: YLE/Sofia Söderlund

Nya stads- och detaljplaner i Lojo kräver nya vägar och gator. Och gatorna i sin tur behöver namn. I Lojo har man beslutat att alla gator, både befintliga och blivande, ska ha namn på både finska och svenska, skriver tidningen Länsi-Uusimaa (på finska, kräver inloggning).

Totalt handlar det i dagens läge om cirka 2 800 gator.

Redan i dag finns det det gator i Lojo som har namn på både finska och svenska, men en del översättningar känns mindre bra.

Ängssgatan blir Ojaniittugatan

Tidningen Länsi-Uusimaa har Ängssgatan som exempel.

Det gatunamnet kommer att försvinna och ersättas av en enkel försvenskning av det finska gatunamnet Ojaniitunkatu. Ängssgatan blir helt enkelt Ojaniittugatan.

Ängssgatan skrivs i dag dessutom med två ”s” vilket inte är korrekt, något som också Lojo stads translator har påpekat.

Tidigare var det stadsgeodeten i Lojo som hade gatunamnen på sitt skrivbord, men efter 2013 har det jobbet bollats mellan olika tjänstemän. I dag är gatunamnen en del av landskapsarkitekt Juha Anttilas arbetsuppgifter.

Till tidningen Länsi-Uusimaa berättar Anttila att det är han som fattar de officiella besluten men att det är en namngivningskommitté som kommer med några olika förslag.

- I fjol sammanträdde kommittén bara en gång, men i år har man redan mötts flera gånger. Att hitta på gatunamn är något som sköts vid sidan av alla andra jobb.

Att hitta på ett svenskt namn är enligt Juha Anttila extra utmanande.

- Ta till exempel finskans tammi. Betyder det på svenska ett träd (ek), ett efternamn eller en damm? Det finns inte alltid uppgifter om varifrån det finska namnet härstammar och då ber vi ibland invånarna som bor längs gatan komma med förslag.

Justitieministeriet 2010: Lojo måste följa lagen

Lojo stad bad för ungefär tio år sedan Justitieministeriet att lätta på språklagen. Lojo önskade en mer flexibel tolkning av lagen bland annat när det gäller just tvåspråkiga skyltar. Men ministeriet höll fast vid den nuvarande tolkningen att gatuskyltarna ska vara på båda språken om kommunen är officiellt tvåspråkig.

Källa: Tidningen Länsi-Uusimaa 25.10.2019

Diskussion om artikeln