Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu ska det redas ut vad som smutsar ned vattnet i Pumpviken

Från 2019
Pumpviken i Karis i granna röda, gröna och gula höstfärger.
Bildtext Pumpviken ligger alldeles invid Karis centrum. Platsen är vacker men vattenkvaliteten är inte god.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ingen vet exakt varför Svartåns vatten i Karis inte är av god kvalitet. Myndigheterna tänker nu finkamma ån på avsnittet mellan Åkerfors i Svartå och Pumpviken i Karis.

Under våren och sommaren 2019 kontrollerades vattenkvaliteten i Pumpviken flera gånger. Raseborgs stad ville veta om det var möjligt att på nytt öppna badstranden som stängdes för flera år sedan.

Kolibakterierna kan komma från avloppsvattnet eller från jordbruket

― Piia Nordström, Raseborgs stad

Men vattnet dög inte. Endast en gång var provresultaten goda.

Kolibakterier bär skulden men var kommer de ifrån?

Alla andra gånger var det var mängderna E coli som hade överskridit gränsvärdet för badvatten.

Kolibakterierna lever i de nedre delarna av tarmarna hos varmblodiga djur och de kan orsaka olika typer av infektioner.

Piia Nordström på Raseborgs stad säger att ingen vet varför kolibakterierna finns i vattnet.

- De kan komma från avloppsvattnet eller från jordbruket. Det finns både bosättning och infrastruktur längs med ån så källorna kan vara många.

Nordström förklarar att bakterierna till exempel kan komma från bäckar dit avloppsvatten från slambrunnar rinner.

Hon tror inte att gäss är orsaken eftersom det inte finns så mycket gäss i Pumpviken.

- Nu måste det utredas vad orsaken till bakterierna är, säger Nordström.

Det ansåg också tekniska nämnden i Raseborg i september.

Var sker försämringen?

Piia Nordström berättar att vattenprover nu ska tas under en längre tid och på flera olika ställen.

Avsnittet mellan Åkerfors och Pumpviken ska delas i fem delar. Till exempel kan de stora åkrarna vid Svartån utgöra ett avsnitt.

Vattenkraftverket vid �kerfors.
Bildtext Kraftverket vid Åkerfors i Svartå i vinterskrud.
Bild: Yle / Pia Santonen

Ett annat avsnitt kan vara vid vissa bäckar närmare Karis. Och vid Lövkulla i Karis går avloppsrör under ån och det ska också undersökas.

Prover tas före och efter varje avsnitt.

- Om vattnet är bra före ett visst avsnitt men dåligt efter det avsnittet, måste vi kamma noggrannare på den sträckan av ån, förklarar Nordström.

Avsikten är att arbetet kommer i gång redan i år.

"Viktigt för vandringsfisken att vattnet duger"

Prover ska tas under längre tid eftersom en del saker endast kan kontrolleras under en viss årstid.

- Det finns sådant som bara kan kollas sommartid. En del kan kollas när snön smälter och det rinner ut vatten från åkrarna. Och en del saker kan man granska när vattnet är varmt, vilket påverkar syrehalten.

Viktigt är också om vattenkvaliteten är dålig hela tiden eller bara en del av året.

- Om det är frågan om avloppsbelastning från bosättningen, är vattenkvaliteten dålig hela tiden, säger Nordström.

Kvinna med mobiltelefon i handen. I bakgrunden män i arbetskläder.
Bildtext Piia Nordström jobbar som gatuchef i Raseborg. Fiskvägarna i Billnäs och Åminnefors hör också till hennes ansvarsområde.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Hon beklagar att det inte finns mätningsresultat från Svartån en längre tid bakåt. Då skulle man ha något att jämföra med.

- Det togs mera prover när reningsverket fanns på sin gamla plats.

Karis-Pojo reningsverk fanns tidigare nära Billnäs. Ett nytt reningsverk i Åminnefors blev klart drygt tio år sedan.

Vattnet i Svartån rinner ut i Pojoviken. Vattenkvaliteten påverkar alltså hur Pojoviken samt Finska viken och Östersjön mår.

Hur som helst tror Nordström att man vet mera om orsakerna till dålig vattenkvalitet i Svartån om drygt ett år. Hon betonar att det är viktigt ur många synvinklar att vattnet i Svartån är rent.

- Det har stor betydelse också för vandringsfiskarna som vi bygger fiskvägarna för!