Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Folkhälsans långvariga ordförande Mats Brommels lämnar posten: "Det känns ganska naturligt att vi nu får ett generationsskifte"

Från 2019
Uppdaterad 27.10.2019 15:32.
Mats Brommels på bild.
Bildtext Mats Brommels har lett Folkhälsans styrelse i drygt 20 år.

Samfundet Folkhälsan väljer en ny styrelseordförande i december eftersom Mats Brommels har meddelat att han inte längre ställer upp.

Mats Brommels har fungerat som ordförande i drygt 20 år, sedan år 1998. Han fyller 70 år och har meddelat att han inte ställer upp för omval, i enlighet med Folkhälsans rekommendation.

- Jag kommer att fylla 70 år nästa maj och nu går min nuvarande mandatperiod ut. Därför känns det naturligt att inte ställa upp för omval, säger Mats Brommels.

Nu arbetar en valberedningskommitté med att vaska fram kandidater för ordförandeposten enligt Hufvudstadsbladet

Förändringen har större betydelse för Brommels, än för Folkhälsan som organisation

Mats Brommels säger att det han lämnar efter sig är en synnerligen vital organisation.

- Det är väldigt viktigt att understryka. Det är inte så att en person innehar makt i en folkrörelse utan det är många människors gemensamma insats som är avgörande.

Ingen person är oersättlig och det känns ganska naturligt att vi nu får ett generationsskifte, säger Brommels.

- Förändringen på förtroendemannaposterna har väldigt liten betydelse för organisationens verksamhet.

Brommels har varit styrelseordförande för Folkhälsan i drygt tjugo år och har spenderat mycket tid med det ideella arbetet.

- En ganska stor del av mitt aktiva liv försvinner och nu måste jag leta efter andra saker att ägna mig åt. Det har varit ett stort privilegium att ha fått arbeta i en organisation som folkhälsan som har en så mångsidig verksamhet och som är som en institution i Svenskfinland.

“Tredje sektorn är oumbärlig”

Enligt Brommels får tredje sektorn, dit Folkhälsan hör, och civilsamhället en allt viktigare roll i vårt samhälle. Inte minst för att den offentliga sektorn är väldigt pressad.

Utöver det så minskar mängden yrkesaktiva i relation till barn och äldre.

- Vi har en ofördelaktig åldersstruktur, det är ingen tvekan om att det vi kallar försörjningskvoten är ett problem.

Det blir ett starkt tryck mot den offentliga sektorn, som också kommer se en relativt sett minskad skattebas. Då kommer det krävas insatser, frivilliga insatser och organiserade insatser av det välorganiserade finska samhället.

- Tredje sektorn är oumbärlig, faktiskt. Det handlar inte bara om omsorg och hälsovård, den är lika viktigt i bildningssektorn.

Folkhälsans valberedningskommité vaskar nu fram möjliga ordförandekandidater.

Marcus Rantala som är ordförande för valberedningskommitén berättar att de ännu inte har en klar kandidat.

porträtt på marcus rantala (sfp) i helsingfors stadsfullmäktige
Bildtext Marcus Rantala är ordförande i valberedningskommittén
Bild: Yle/Helena von Alfthan

Kommittén vill i det här skedet se på alla tänkbara möjligheter och flera olika namn har kastats fram.

Det viktiga är att den blivande styrelseordföranden har både tid och engagemang att leda Folkhälsan.

- Folkhälsans styrelseordförandepost är inget man kan sköta med vänstra handen. Det krävs en ordförande som är närvande i hela Svenskfinland och i organisationen.

Folkhälsan söker en person som har en bra helhetsbild av deras mångsidiga verksamhet, säger Rantala.

- Vi söker någon som är öppen och kommunikativ, men också en person som kan driva processer.

Enligt Rantala behöver inte syrelseordförande besitta en medicinsk expertis, ifall den expertisen redan finns i styrelsen.

Det är också viktigt att styrelsen är jämnställd, för tillfället finns det färre män än kvinnor i Samfundet Folkhälsans styrelse.

Valet av ny ordförande äger rum vid samfundets höstmöte i Helsingfors den 17 december.

Verkställande direktör för Folkhälsan är Georg Henrik Wrede som utsågs till jobbet år 2018.

HBL var först med nyheten.

Artikeln uppdaterades den 27.10 klockan 12.43 med en intervju med Mats Brommel och klockan 15:20 med intervjun med Marcus Rantala.

Diskussion om artikeln