Hoppa till huvudinnehåll

Kultur och nöje

Minns du var du var när du hade ditt livs största läsupplevelse? När vi läser en omskakande bok får platsen en alldeles speciell betydelse för oss

Från 2019
Ung man läser Albert Camus i Paris.
Bild: Wikimedia commons

Vilka böcker har gjort stort intryck på dig? Minns du var du var när du läste dem? Du kanske kommer ihåg om det var stekande hett just den där dagen eller om regnet stod som spön i backen, om du satt på ett tåg eller om du låg hemma i din säng.

I en samling korta essäer i boken Läsplatser (översatt till svenska av Stewe Claeson) skriver den danska författaren Martin Glaz Serup om vilken betydelse den konkreta platsen har för vår läsupplevelse, om minnen av böcker som platser kan väcka i oss och om hur en omskakade läsupplevelse sätter avtryck i kroppen.

I flera av texterna befinner sig Martin på resa och jag undrar om den främmande miljön skärper sinnet och gör oss mer medvetna om vad vi läser, när vi läser och hur vi läser.

Enligt Martin stämmer det säkert, men enligt honom kan det också vara så att en alldeles speciell läsupplevelse gör att vi varseblir vår omgivning på ett mer intensivt sätt:

- Det är inte enbart läsningen som förstärker vår medvetenhet om platsen, utan litteratur gör också att våra sinnen noterar och reagerar på vår omgivning på ett alldeles speciellt sätt. Litteraturen gör oss också mer medvetna om vår egen kropp, väcker känslor och minnen till liv.

Det var naturligtvis en dum idé redan från början, den att vilja göra ett återbesök på en läsplats, det kan man ju bara inte (---) tid, ställe, kropp och minne hänger ihop och på ett märkligt sätt samlas av och i läsningen.

ur Läsplatser

Många böcker som man läst förknippar man också med en viss tid i ens liv och därmed kanske också med en viss plats.

- Jag vill hävda att alla som haft en omskakande läsupplevelse, som inte nödvändigtvis behöver vara en angenäm och god läsupplevelse, minns exakt var de läste just den boken. Man minns vilka omstänsdigheter som rådde i ens liv då, om ens mamma var sjuk då eller om man fått sitt första barn, för att bara ta några exempel. Läsningen förankrar ju en i världen, på en plats och i en tid.

Den danska författaren Martin Glaz Serup
Bildtext Martin Glaz Serup är aktuell på svenska med essäboken "Läsplatser".
Bild: Simon Klein Knudsen

Att läsa med alla sinnen och minnen i bagaget

När vi läser en bok blir vi påverkade av den plats vi befinner oss på och de människor som rör sig i vår närhet. Ofta tar de plats i den text vi är i färd med att läsa:

- När man till exempel läser om sommarhuset i Leo Tolstojs Krig och fred möblerar man automatiskt om i sina inre rum med element som man plockar från ställen man känner till sedan tidigare, ofta platser man minns från sin egen barndom.

På tal om klassiker är ju många författare konkret närvarande i vår närmiljö, i gatumiljön och på platser som vi passerar – i namn på gator och torg till exempel.

Och även om man inte läst en rad av en författare vars namn står på plaketten finns författaren och hans verk närvarande i ens medvetande, i det kollektiva minnet:

- Konst och litteratur binder ju oss till historien och till minnen som vi inte själva har erfarenheter av eller kommer ihåg. Vi som inte har varit med om andra världskriget har trots allt en uppfattning om det via de kulturyttringar vi tagit del av, som filmer, böcker, statyer och fotografier.

Martin Glaz Serups bok "Läsplatser".
Bild: Yle/Marit Lindqvist

I boken Läsplatser skriver Martin Glaz Serup om hur han vistats på Författarhuset Villa Kivi i Helsingfors som stipendiat, och att han länge trodde att huset tillhört författaren Aleksis Kivi och därav fått sitt namn.

- När jag tänker på Villa Kivi tänker jag med värme på Aleksis Kivi och hans roman Sju bröder, som jag dock inte läst än.

På tal om platser lyfter han fram den brittiska stadsteoretikern och sociologen Doreen Massey, som sagt att platsers namn med lätthet skickar oss vidare till andra ställen eftersom våra associationer och minnesbilder ofta får våra tankar att vandra vidare från en plats till en annan.

Också när vi läser en bok vandrar våra tankar ofta vidare till andra böcker vi läst, vi minns saker vi upplevt eller känslor vi erfarit:

- Den goda litteraturen är koncentration. Man sitter där med boken i sin hand och kan öppna sig själv för det som står i boken, man läser med alla sina minnen, sinnen och känslor i bagaget.

Nainen istuu nurmikolla, lukee kirjaa ja nojaa koivuun
Bild: Yle / Henrietta Hassinen

Läsningen är också en rent fysisk erfarenhet, vare sig man lyssnar på en bok medan man är i rörelse (löper eller cyklar) eller sitter stilla i en fåtölj känner man av det man läser i kroppen, konstaterar Martin:

- Antingen kan man bli extremt medveten om sin kropp eller så kan man paradoxalt nog glömma bort sin kropp helt och hållet.

Man kan ha tur med när i livet man läser en bok – man kan vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt och det är som om allt talade till en.

ur Läsplatser

I en text skriver Martin Glaz Serup om hur han lyssnade på en roman av Herman Bang medan han högg ved, och plötsligt slant yxan och Martin högg sig i foten. På grund av den händelsen är platsen (ett hus på den danska landsbygden) och boken (Vid vägen av Herman Bang) för evigt sammankopplade:

- Yxan gav jag till en granne när jag flyttade från huset på landet. Det händer ju att jag besöker mina vänner i byn där jag bodde och yxan finns ju kvar. Och jag tänker alltid på Herman Bang när jag får syn på den yxan … som om det var Bangs fel att jag högg mig i foten!

Martin Glaz Serup om Läsplatser

6:24

Diskussion om artikeln