Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Inträdesproven till yrkeshögskolorna inleds i dag – de här fem sakerna behöver du veta om det nya systemet

Från 2019
Händer knapprar på tangentbordet till en bärbar dator.
Bildtext Inträdesprovet till yrkeshögskolorna är för första gången digital i hela landet.
Bild: Lehtikuva

Provet görs med egen bärbar dator, och man kan söka till flera olika utbildningar på samma gång.

De nya inträdesproven till yrkeshögskolorna inleds i dag. Proven är för första gången digitala, och man kan söka till flera olika utbildningsprogram på en och samma gång.

Vi listade fem viktiga saker om det nya provet.

1. Man kan söka till flera olika utbildningar med samma prov och man kan delta i provet i vilken yrkeshögskola som helst

Sökanden kan nu med endast ett prov söka till flera olika utbildningar. Man kan till exempel söka till en sjukskötarutbildning eller en ingenjörsutbildning med samma inträdesprov. Sökanden utför de delar i provet som krävs för den specifika utbildningen.

Frågor som rör beslutsfattande, språk och kommunikation, matematik och etik är gemensamma för alla.

– Tidigare användes tiotals, till och med hundratals, olika inträdesprov och det var jobbigt eftersom man var tvungen att ansöka skilt till alla utbildningsprogram, säger projektchef Marko Borodavkin från Yrkeshögskolan Metropolia.

Man kan ta del av det nya programmet på vilken ansökningsort som helst. Man behöver till exempel inte resa från Joensuu till Helsingfors för ett inträdesprov även om man skulle söka till en skola i huvudstadsregionen.

2. Det går inte att förbereda sig för provet på förhand

För yrkeshögskolornas gemensamma ansökan finns inget inträdesmaterial som borde pluggas innan provet. I förväg anges endast vilka olika delar provet innehåller.

Så gott som inget om själva uppgifterna i inträdesprovet meddelas i förväg. Man vet alltså ännu inte om frågorna är flervalsuppgifter eller öppna frågor.

25 000 sökanden har anmält sig till höstens ansökan. Av dem får 6 400 en studieplats.

3. Du måste ta med en bärbar dator till inträdesprovet

Det nya inträdesprovet görs med egen dator. Den sökande måste alltså ha med sig en egen bärbar dator som kan kopplas till det trådlösa nätverket och som använder någon av de vanliga webbläsarna.

Provet kan inte genomföras med en mobiltelefon eller pekplatta.

Mobilen måste vara avstängd under provtillfället. Inga andra apparater som använder nätförbindelser får tas med, som till exempel aktivitetsarmband eller smartklockor. Också trådlösa möss och tangentbord är förbjudna.

Inträdesproven hålls i yrkeshögskolor i olika delar av Finland från den 29 oktober till 1 november.

Sökanden måste avlägga provet på den plats som meddelats i den gemensamma ansökan. Förmiddagens prov börjar klockan 9 och man får gå ut tidigast klockan elva.

4. Det finns inga psykologiska prov eller lämplighetstest

Det nya provet utnyttjar inte psykologiska test eller intervjuer för att testa de sökandes lämplighet till exempelvis social- och hälsovården.

Det här är en annan riktning än den man tagit när det gäller andra stadiets studier. Utbildnings- och kulturministeriet beslöt tidigare i år att återgå till lämplighetstest för utbildningar inom social- och hälsovården.

I fortsättningen söker man alltså till en närvårdarutbildning genom ett lämplighetstest, medan de som vill bli sjukskötare inte behöver avlägga ett sådant test.

Enligt lagen måste de som söker till social- och hälsovårdsbranschen vara tillräckligt friska och handlingskraftiga för att utföra de praktiska uppgifter och övningar som utbildningen kräver.

5. Matematikens betydelse framhävs i provet

Kunskaper i matematik har en betydande roll i det nya inträdesprovet. Provet innehåller en matematikdel som är gemensam för alla sökande, med undantag av de humanistiska och pedagogiska fälten.

De matematiska kunskaperna testas alltså förutom hos dem som vill bli ingenjörer också hos dem som söker till rese-, närings- och skönhetsbranschen.

– Forskning visar att matematiska kunskaper förutspår studieframgång, säger Borodavkin.

Från och med nästa vår kommer en del av de studerande att väljas till yrkeshögskolorna utifrån betyget och en del utifrån inträdesproven.

Diskussion om artikeln