Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

Turbulensen kring Posten fortsätter – anställda hotar med strejk och politiker tvistar om bolagets framtid

Från 2019
Uppdaterad 30.10.2019 05:36.
Postens utrymmen vid Gnistvägen 2 i Borgå, Vårberga
Bildtext Privatisera eller spjälka upp Posten? Många olika lösningar erbjuds för att rädda bolaget.
Bild: Yle/Sune Bergström

Posten presenterade ett förhållandevis bra resultat för årets tredje kvartal. Framtiden för bolaget är ändå lika oviss som tidigare.

Posten har av många olika orsaker varit på tapeten den senaste tiden. Bolaget är mitt uppe i en strukturomvandling i och med att den traditionella brevposten minskat och fortsätter att minska.

Posti Groups resultat förbättrades en aning under årets tredje kvartal, men utmaningarna är ingalunda över.

Enligt Postens tillförordnade verkställande direktör, Turkka Kuusisto, har bland annat paket- och näthandeln gått bra. Posten har också lyckats i en del korrigerande kostnadsåtgärder.

- Vi måste fortsätta det beslutsamma arbetet, sade Kuusisto på tisdagen.

Omfattande strejkåtgärder ifall överenskommelse inte nås

Samtidigt som Posten förbereder sig för den alltid så viktiga julsäsongen pågår ett uppmärksammat gräl om arbetsvillkoren för de anställda.

Som en del av tvisten har arbetstagarnas representant meddelat om omfattande strejkåtgärder, som börjar den 11 november om inte överenskommelse nås.

Om det blir strejkåtgärder gör Posten enligt Turkka Kuusisto allt för att kunderna ska känna av det hela så lite som möjligt.

- Men om det blir omfattande åtgärder är effekterna allvarliga för konsumenterna och företagen. Också Postens resultat för årets fjärde kvartal påverkas.

Hård kritik mot statens ägarstyrning

Samtidigt tvistar politikerna om vad man borde göra med det statsägda bolaget och hur det borde styras i framtiden.

Samlingspartiets riksdagsledamot Juhana Vartiainen sticker inte under stol med sin åsikt.

- Jag tycker att Posten borde privatiseras. Sen skulle man kunna arrangera en upphandling eller auktion om hur den traditionella postutdelningen ska skötas.

kansanedustaja juhana vartiainen
Bildtext Juhana Vartiainen (Saml) är kritisk till ägarstyrningen.
Bild: Jari Pussinen / YLE

Vartiainen är kritisk till regeringens agerande. Statliga bolag ska enligt honom styras med hjälp av ett systematiskt regelverk och ledningen ska fritt kunna leda.

- Också statliga bolag måste agera enligt vanliga arbetsmarknadsregler, som vilken som helst arbetsgivare. Nu vill statsrådet komma in och påverka postens arbetsmarknadsagerande.

Ledningen har enligt Vartiainen inte i nuläget speciellt goda möjligheter att leda Posten på ett ändamålsenligt sätt.

Kunde vara klokt att spjälka upp Posten

Svenska folkpartiets riksdagsledamot och riksdagsgruppens ordförande Anders Adlercreutz beskriver Posten som ett bolag med olika uppgifter. Dels tävlar man direkt med globala aktörer på en del områden, dels innehar man uppgifter som medför samhällsansvar.

- Själv skulle jag inte utesluta att man spjälkar upp Posten i två bolag. Dels skulle man ha paketutdelningen och dels de samhälleliga funktionerna.

Adlercreutz vill inte i detta skede ta ställning till tanken att sälja ut och konkurrensutsätta Posten. Han betonar vikten av att servicen fungerar i hela landet.

Adlercreutz vill inte kritisera regeringen eller den ansvariga ministerns agerande i frågor som berör Posten.

- Det är viktigt att man låter den operativa ledningen fatta de beslut som behövs.

I vilket fall som helst tror Adlercreutz att regeringen måste fatta beslut som berör Postens framtid under pågående mandatperiod.

Diskussion om artikeln