Hoppa till huvudinnehåll

Huvudstadsregionen

Anrikt daghem i Helsingfors tvingas flytta – har saknat tillstånd i 92 år: "För att få bygglov krävs förändringar som är omöjliga att genomföra"

Från 2019
En gul fasad med en brun stålport och två parkerade bilar framför.
Bildtext Daghemmet B.É. von Schantz tvingas flytta från Smedsgatan 19 i Rödbergen i Helsingfors.
Bild: Yle/Sofie Gammals

Sedan 1927 har daghemmet B.É. von Schantz funnits på samma adress i södra Helsingfors. Men i alla dessa år har daghemmet saknat bygglov och kan nu inte fortsätta på samma adress. En mamma med barn i daghemmet hoppas att de som bestämmer också tänker på barnen.

Daghemmet ligger i Rödbergen i Helsingfors och drivs av Barnavårdsföreningen.

- Jag var lite naiv först. Jag tänkte att det inte kan stämma eftersom vi alltid har varit i samma lokal och där aldrig varit någonting annat än ett daghem, säger Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell om avsaknaden av bygglov.

- När situationen klarnade tänkte jag att vi utgår från barnens bästa och försöker hitta en lösning som stöder barn och föräldrar. Då tänkte jag att vi utan vidare får fortsätta till sommaren 2020, säger hon.

Men daghemmets framtid är oviss. Barnavårdsföreningen har begärt om nådatid av Helsingfors stad för att få fortsätta i samma lokal till och med sommaren 2020, men inget beslut har fattats.

Föreningen har ett avtal om köptjänster med staden till och med den 31 juli 2020.

"Jag hoppas vi får veta så snart som möjligt"

Teresa Ekman har en femårig son i daghemmet och är orolig över vad som nu ska hända.

- Jag hoppas vi får veta så snart som möjligt. Och jag önskar att de som bestämmer har förståelse för barnfamiljer och tänker på barnen och inte fattar snabba beslut. Vi måste hinna reagera, säger Ekman.

- Det blir ganska svårt om det kommer ett beslut om att daghemmet stänger om två veckor. Familjerna är verkligen i blåsten om dagiset stänger.

Ärendet ligger nu hos byggnadstillsynens jurist. Frågan är alltså om daghemmet kan fortsätta i en byggnad som saknar bygglov.

Stadsmiljönämndens miljö- och tillståndssektion kan med hot om vite kräva att daghemmet slutar ha verksamhet i en lokal som saknar bygglov. Alternativen är då att flytta ut eller att ansöka om bygglov.

Sektionen behandlar sannolikt ärendet den 21 november.

Maskinell luftkonditionering krävs

Enligt Barnavårdsföreningens verksamhetsledare Pia Sundell är det inte möjligt att få bygglov för daghemsverksamhet för lokalen.

medelålders kvinna är ute och ler mot kameran
Bildtext Pia Sundell säger att det funnits ett daghem i huset sedan 1927.

- Nu är bygglovet antecknat för en bostad fastän det sedan 1927 då huset byggdes funnits ett daghem där. För att få ett bygglov för daghemsverksamhet krävs förändringar som är omöjliga eller väldigt svåra att genomföra eftersom daghemmet finns i ett våningshus med bostäder, säger Sundell.

Ett av kraven är maskinell luftkonditionering, vilket husbolaget enligt Sundell inte går med på att bygga.

- Kvadratmetermässigt är lokalen för liten, vilket vi varit medvetna om i flera år. Men eftersom det råder brist på daghemsplatser i södra Helsingfors anser vi att det här är bättre än ingenting.

Daghemmet har 28 platser och lokalen är omkring 160 kvadratmeter medan rekommendationen är nio kvadratmeter per barn.

"Någon fara för barnen finns inte"

Trots att lokalen saknat bygglov för daghemsverksamhet har den enligt Pia Sundell varit trygg för barnen.

- Staden granskar vår verksamhet årligen och regionförvaltningsverket har godkänt oss som serviceproducent. Ingen har någonsin kommit på att fråga vilket användningssyftet är för lokalen. Men någon fara för barnen finns inte.

Tycker du att stadens krav är orimliga?

- Jag vill tänka att barn har rätt till det bästa. Om myndigheterna anser att det här bör finnas för att garantera kvalitativ småbarnspedagogik står jag bakom det. Naturligtvis önskar jag ändå att man låter oss vara kvar till och med sommaren 2020.

Barnavårdsföreningen letar nu efter en ersättande lokal, i första hand i södra Helsingfors.

71 daghem hade brister med byggloven

Helsingfors stad började titta på daghemmens bygglov efter att det i januari 2019 uppdagades att företaget Ankdammens daghem i Helsingfors saknar bygglov för daghemsverksamhet.

Senare visade det sig att det finns brister i 71 daghems bygglov.

Av dem saknade 43 bygglov medan ansökan lämnats in men inte godkänts för 16 daghems del och 12 daghem hade beviljats bygglov men inte granskats innan daghemmet öppnade.

- Största delen av de daghem som saknade bygglov har nu fått det och genomför de åtgärder som lovet kräver, säger jurist Sara Rintamo vid byggnadsinspektionen.

Planen är att alla brister i byggloven ska vara åtgärdade inom det här året.

Staden har granskat både sina egna daghems och privata daghems bygglov.

Diskussion om artikeln