Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Mera bostadsyta då planen för Gamla bastun i Ekenäs ändras

Från 2019
Uppdaterad 30.10.2019 06:47.
Gammal tre våningar hög fastighet i tegel.
Bildtext Nya fönsteröppningar och små balkonger kan byggas på Gamla bastun.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Det ska bli möjligt att bygga nytt på tomten vid Gamla bastun i Ekenäs. Enligt förslaget till detaljplaneändring ökar byggrätten på tomten med 370 kvadratmeter.

Byggrätten är nu 650 kvadratmeter. Om förslaget godkänns ökar den till 1020 kvadratmeter.

Bastubyggnaden på gården kan ersättas med en ny byggnad.

I hörnet mellan Sjöformansgatan och Västvallen ska det bli möjligt att bygga en ny byggnad som är upp till 8,5 meter hög.

En röd ekonomibyggnad framför en större byggnad.
Bildtext En ny byggnad kan byggas på platsen där det nu finns en ekonomibyggnad.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Huvudbyggnaden, alltså Gamla bastun, är kring 12,5 meter hög och är skyddad.

Den nya detaljplanen tillåter mindre fönsteröppningar på första och andra våningen på byggnadens västra gavel. Nu finns ett fönster endast på högsta våningen.

På tredje våningen på den södra fasaden ska det bli möjligt att bygga två små icke-inglasade balkonger utan tak. Det kan vara frågan om franska balkonger eller balkonger på en liten avsats.

Också bostadsbyggnaden från 1920-talet är skyddad. Enligt planförslaget skyddas stommen, men det kan bli möjligt att ersätta ingångarna.

Vitt, slitet, gammalt trähus.
Bildtext Bostadsbyggnaden är skyddad, men kan få nya ingångar.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

Eftersom kvarteret ligger i ett havsöversvämningsområde ska det omgärdas med en kompakt översvämningsmur.

I den nuvarande planen är tomten ett kvartersområde för allmänna byggnader. Avsikten är att ändra beteckningen till ett område för bostads-, affärs- och kontorsbyggnader där miljön bevaras.

Raseborgs stad har för avsikt att sälja tomten och byggnaderna där Gamla bastun ligger. Byggnaderna är för tillfället tomma.

Gamla bastun uppfördes som badinrättning i början av 1900-talet.

Rött, lågt, gammalt trähus.
Bildtext Bastubyggnaden på gården kan rivas och ersättas av en ny byggnad.
Bild: Helena Rosenblad / Yle

År 1969 uppfördes en ny allmän bastu på gården. Den användes fram till dess att Ekenäs simhall togs i bruk år 1998.

Raseborgs planläggningsnämnd ska ta ställning till detaljplaneändringen på onsdag (30.10). Ärendet går efter det vidare till stadsstyrelsen och stadsfullmäktige.

Diskussion om artikeln