Hoppa till huvudinnehåll

Hälsa

THL: Finländare är överdrivet ängsliga för fuktskador i byggnader - enligt forskning är hälsoriskerna ofta mindre än många befarar

Från 2019
Uppdaterad 30.10.2019 06:06.
En skolbyggnad från 1950-talet.
Bildtext Dålig inomhusluft har varit aktuell i många av landets skolor, bilden kommer från Tavastehus. Enligt THL:s kartläggning är alla fuktproblem inte akuta.
Bild: Yle/Ville Välimäki

Finländare upplever att hälsorisker som förknippas med inomhusluften är större och allvarligare än vad de egentligen är, enligt forskning på området.

Institutet för hälsa och välfärd, THL, har för första gången utrett finländarnas kunskaper och uppfattningar om inomhusluften.

Enligt kartläggningen förekommer fuktskador och mikrobskador i nästan alla byggnader i något skede under byggnadens livstid. Trots det uppfattar majoriteten av finländarna att redan en liten fuktskada bör åtgärdas omedelbart.

Grafen visar att majoriteten åtminstone delvis håller med om påståendet att redan en liten fuktskada är en så pass allvarlig hälsorisk att man måste ingripa omedelbart.

- Grundprincipen är att fuktskador ska åtgärdas, men hur snabbt man behöver göra det beror på fuktskadans omfattning och på hur mycket lokalerna används, säger professor Juha Pekkanen.

Strålsvamp kan vara ett tecken på fuktskada

Av dem som besvarat enkäten ser ungefär två tredjedelar förekomsten av strålsvamp som ett säkert tecken på skadlig inomhusluft.

Enligt forskning kan strålsvampar vara ett tecken på fuktskador och mikrobskador i byggnaden, men det betyder inte automatiskt att det är hälsovådligt att använda byggnaden.

Grafen visar att majoriteten åtminstone delvis håller med om påståendet att redan en liten fuktskada är en så pass allvarlig hälsorisk att man måste ingripa omedelbart.

Symtom handlar inte alltid om dålig inomhusluft

Nästan 60 procent av dem som besvarat enkäten tycker att det är svårt att bedöma om en enskild persons luftvägssymtom beror på just problem med inomhusluften.

Forskning visar att symtom som förknippas med inomhusluft inte direkt indikerar dålig inomhusluft eftersom symtomen alltid är individuella.

Symtomen hos en person påverkas också av många andra faktorer, som ålder, hälsotillstånd och hur man trivs på jobbet eller i skolan.

Enkäten, som skickades ut till finskspråkiga 25–64-åringar bosatta i Finland, besvarades av 1 797 personer.

Källa: THL

Diskussion om artikeln