Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Ingå vatten går på minus - höjda vattenavgifter att vänta

Från 2019
Människa fyller vattenglas under kranen
Bildtext Det är fortfarande oklart om vattenavgifterna i Ingå höjs med fyra procent i februari.
Bild: Mostphotos

Ingå vatten kämpar med att få bukt med den svaga ekonomin. Ett förbättringsförslag är att höja vattenavgifterna.

Tekniska nämnden godkände ännu inte de förslagna avgiftshöjningarna på sitt senaste möte (29.10). Nämnden remitterade frågan till ny beredning.

Förslaget var att bruksavgifterna och grundavgifterna för vatten och avloppsvatten höjs med fyra procent från och med februari nästa år.

Kostnaderna skulle efter det vara 1,51 euro per kubikmeter vatten och 3,02 euro per kubikmeter avloppsvatten.

Frågan kommer upp på nytt i tekniska nämnden i ett senare skede. Tekniska nämnden anser i alla fall att höjda priser är ett alternativ för att förbättra vattenverkets ekonomi.

Över en miljon på minus

Ingå vatten har ett ackumulerat (samlat) underskott på över en miljon euro.

Den dåliga situationen beror bland annat på att kunderna är få och vattenmängderna som säljs är små.

Vattenverket har dessutom hyrt Fortums vattenverk för att trygga vattentillgången i Ingå. Kostnaderna för det uppgick till knappt 40 000 euro år 2018.

Lösningen är dyr men den behövs som reservvattenkälla.

Kostnaderna ska skäras ned

Förutom att höja vattenpriserna föreslår tekniska nämnden också andra åtgärder för att förbättra resultatet för Ingå vatten.

Nämnden vill att användnings- och underhållskostnaderna skärs ned i kommande konkurrensutsättning.

Vattenverket ska ansöka om stöd av kommunen för investeringar och det ska utredas om det finns förmånligare alternativ än Fortums vattentag för att trygga vattentillgången i kommunen.

Betydande investeringsstöd

Några av investeringsstöden har redan behandlats av kommunstyrelsen i Ingå. De gäller för nya bostads- och företagsområden som planeras i Ingå.

Styrelsen föreslår bland annat att kommunen beviljar vattenverket ett investeringsstöd på 200 000 euro för att bygga vatten och avlopp vid Ingåstrand och 180 000 för vatten och avlopp vid Ingåport. För att bygga vatten och avlopp i Torp behöver Ingå vatten ett stöd på 120 000 euro.

Det är Ingå kommunfullmäktige som fattar det slutliga beslutet om investeringsstöden. Fullmäktige möts på måndag kväll (11.11).

Diskussion om artikeln