Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Husbolag måste kanske erbjuda laddstationer i framtiden – Ekenäs Energi lanserar lösning: Endast den som laddar elbil betalar för investeringen

Från 2019
Uppdaterad 05.11.2019 05:11.
Elbilar ska kunna laddas vid husbolag i framtiden - Spela upp på Arenan

I framtiden kan det bli möjligt för många av dem som har elbilar att ladda bilarna utanför husknuten. Disponent Arne Nummenmaa tror det fungerar om alla invånare i ett husbolag inte drabbas av kostnaderna.

Miljöministeriet och Kommunikationsministeriets lagförslag skulle beröra bostadshus som är nya eller där man gör större renoveringar.

Där här gäller de bostadshus som har flera än fyra parkeringsplatser.

Fastighetsägaren måste också se till att det finns beredskap att installera en laddningsstation då en invånare skaffar elbil.

Lagförslaget gäller också byggnader som man inte bor i.

Våningshus i Tallmo fotograferade från luften.
Bildtext I Tallmo i Karis behöver man kanske inte med detsamma bygga elmöjligheter till så gott som alla parkeringsplatser. Men det kan bli aktuellt vid en större renovering.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Arne Nummenmaa är disponent för bostadsbolaget Tallmoparken i Karis. Han tycker att lagförslaget är förnuftigt.

– Man kan tycka att det är en förnuftig utveckling eller inte med elbilar, men det kommer att finnas elbilar i framtiden som måste laddas.

Elbolaget Ekenäs Energis vd Frank Hoverfelt tycker att det är positivt med elbilar.

– De är bra för klimatet. Men då man kopplar ihop dem med ett slags tvång, så kan det väcka negativa känslor hos människor. Det är kanske problemet med lagen.

En rad bilar parkerade bredvid varandra vid ett husbolag.
Bildtext Bostadsbolaget Tallmoparken i Karis förnyade elstolparna till motorvärmarna för ett par år sedan. Då ville man vara framåtsträvande och byggde även laddningsplatser för elbilar.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle
Ett grönt område målat på svart asfalt för elbilar som ska laddas.
Bildtext Det finns laddningsplatser på två ställen hos bostadsbolaget Tallmoparken. Men de används inte eftersom det visade sig att områdets elförsörjning inte räckte till då platserna var färdiga.
Bild: Christoffer Westerlund / Yle

Om lagförslaget godkänns så kommer det att innebära stora byggarbeten för nya och renoverade bostadshus.

Arne Nummenmaa tror ändå att husbolagen klarar av utmaningarna.

– Det krävs ett förslag från styrelsen till bolagsstämman, pengar i budgeten och ett beslut om hur byggarbetet verkställs. Sedan ska elkonsumtionen mätas och räkningar skickas ut.

Arne Nummenmaa.
Bildtext Disponent Arne Nummenmaa.
Bild: Marica Hildén / Yle

Innan man kommer så långt så har något elbolag kartlagt elsystemet i husbolaget. Frank Hoverfelt berättar vad som måste göras:

– Efter kartläggningen funderar man på vilka förändringar som måste göras. I vissa fall kan det gå smärtfritt med en anslutningskabel och en elcentral som är tillräcklig, men speciellt äldre hus kan kräva ny anslutningskabel och ny huvudcentral.

Det kan hända att det uppstår bolag som enbart existerar i några år och som inte sköter underhållet

― Disponent Arne Nummenmaa

Det här kräver förstås pengar av husbolagen. Hur reagerar de som inte har bil, varken elbil eller bränsledriven bil?

Arne Nummenmaa anser att husbolagens invånare klarar av att komma fram till en lösning.

– Jag tror inte att någon av pur illvilja motsätter sig det här, inte så länge aktionärerna eller hyresgästerna inte lider av kostnaderna.

– Men jag tror att vi får ett stort problem om de som inte äger en bil eller inte får gäster med bilar, måste betala för lösningen.

Arne Nummenmaa säger att husbolaget måste svara för investeringen.

– I rimlighetens namn måste man sedan ta en månadsavgift som på sikt täcker investeringen, och även ta betalt för den verkliga elkonsumtionen, av dem som använder laddningsstationerna, säger Nummenmaa.

Ett lock i en gräsmatta där det ska kunna byggas laddningsstation för elbil.
Bildtext Här under väntar rören som ska hämta elkablar till en laddningsstation i Tallmoparken i Karis.
Bild: Marica Hildén / Yle

Husbolagen kan alltså se till att det finns möjligheter till laddning på de egna parkeringarna genom att bygga om det egna elsystemet.

Men elbolaget Ekenäs Energi kommer nu med en lösning som inte alls involverar alla i husbolaget.

Frank Hoverfelt berättar att elbolaget vill satsa på kvartersladdning tillsammans med ett lokalt telefonbolag och ett lokalt företag som bygger och underhåller el- och telenät samt väg- och gatubelysning.

Konkurrensen håller priserna i styr

― Frank Hoverfelt, vd för Ekenäs Energi

Det betyder att Ekenäs Energi bygger en ny elcentral med laddningsstationer i ett kvarter där elbilsägare från flera husbolag kan ladda sina bilar.

Den här investeringen berör enbart dem som använder laddningsstationerna.

– Man behöver inte förnya huvudelcentralen eller göra förändringar i husbolagets befintliga elsystem om man har kvartersladdning. Det är också lätt att utvidga möjligheterna att ladda då det finns en skild elcentral. Vi är också övertygade om att det på sikt blir förmånligare.

Frank Hoverfelt.
Bildtext Ekenäs Energis vd Frank Hoverfelt.
Bild: Marica Hildén / Yle

Ekenäs Energi torde vara först i landet med kvartersladdning, men det är ännu inte möjligt att bygga dem.

Elmarknadslagen sätter just nu stopp för laddningsstationer för flera husbolag. En omändring av lagen är på gång, och Frank Hoverfelt är säker på att bolaget så småningom kan bygga en elcentral för flera husbolag.

I dag kan elbolag bygga laddningsstationer för ett husbolag.

Den som laddar är den som betalar

Frank Hoverfelt har räknat ut vad en investering i en ny separat elcentral kan kosta.

Investeringskostnaden per laddningsstation är 3 000 euro om man har mellan två och fem laddningsstationer.

Om man har sex eller flera stationer så kostar investeringen 2 500 euro per laddningspunkt.

En elbil laddas vid en laddningsstation.
Bildtext I Ekenäs kan man ladda elbilar bland annat vid Stationsvägen
Bild: Marica Hildén / Yle

I investeringen ingår alla kostnader för byggande av kablar, elcentral och elanslutning. Sedan ska man förstås också betala grundavgifter och kostnaden för energin.

Husbolaget ska alltså inte ha något med kostnaderna för byggandet att göra, utan det är den som laddar som betalar.

Disponent Arne Nummenmaa tycker att den här lösningen låter lovande, men han köper den inte helt och hållet.

– Det är en fråga om pengar. Om det blir för dyrt för konsumenten, så kan det ändå vara vettigare för husbolaget att tillhandahålla utbudet. Det är för tidigt att spekulera vad det här bolaget offererar och vad andra erbjuder.

Ytterligare altenativ

Det finns andra sätt att fixa jobbet, då kostar det mellan några hundra euro till tiotusen euro, enligt Frank Hoverfelt.

– Det beror på vilken lösning man väljer och hur mycket som måste byggas om.

Det enklaste sättet är att bygga om uttaget till motorvärmaren och sätta in en enkel energimätare. Då blir kostnaden från några hundra euro om inget annat behöver göras.

– Man kan göra så i vissa fall, men då har man en laddningspunkt som inte uppfyller elsäkerhetsrekommendationerna. Om många behöver ladda så behöver man antagligen göra ändringar i husets elcentral.

Alternativ nummer två

Om det är bara en eller två som behöver ladda så kan det eventuellt gå att bara ersätta motorvärmaren med en riktig elbilsladdare som laddar med låg effekt.

Det kräver ändå en kartläggning av det befintliga elsystemet och det kan eventuellt behövs ändringar i elsystemet.

– I bästa fall är kostnaderna från cirka 1 500 euro, om man inte behöver göra några ändringar i elsystemet.

En laddningsstation för elbilar vid en trafikerad gata.
Bildtext En laddningsstation vid Centralgatan i Karis.
Bild: Marica Hildén / Yle

Den tredje kostnaden som Hoverfelt kommer med är över tiotusen euro.

Det kan ju hända att det finns många i husbolaget som har elbil, eller vill ladda med högre effekt.

Det kräver antagligen en ändring av husets elcentral, att anslutningskabeln till huset förnyas, nya kablar till gården och eventuellt att husbolagets elanslutning förstoras.

– Då stiger de totala kostnaderna till över tiotusen euro, antagligen tiotusentals euro.

Satsar på hemknutarna och huvudstadsregionen

Ekenäs Energi räknar med att börja bygga stationer för kvartersladdning i vår. Bolaget satsar på att bygga i Västnyland och i huvudstadsregionen.

Hur stor är risken att priserna blir betydligt högre än de som nämns med tanke på att Ekenäs Energi är ensam på marknaden med kvartersladdning, Frank Hoverfelt?

– Det kommer alltid att finnas konkurrenter och vi kan inte ha för höga priser eftersom husbolagen kan välja andra alternativ. Konkurrensen håller priserna i styr.

Grön färg på asfalt som visar var man kan ladda elbilar.
Bildtext I november vill ministerierna ha utlåtandena om lagförslaget om laddningsmöjligheterna.
Bild: Marica Hildén / Yle

Arne Nummenmaa tror att flera bolag kommer att erbjuda samma tjänster som Ekenäs Energi om det här blir en lösning som många väljer.

– Då måste man fundera på om det är ett hållbart alternativ. Det kan hända att det uppstår bolag som enbart existerar i några år och som inte sköter underhållet.

Lagförslaget är ute på remiss och utlåtandena ska vara hos ministerierna senast den 8 november.

Diskussion om artikeln