Hoppa till huvudinnehåll

Inrikes

EU-kommissionen: OK för Katainen att leda Sitra – men med vissa begränsningar

Från 2019
Jyrki Katainen.
Bild: Lehtikuva

EU-kommissionen säger att det är i linje med kommissionens etiska regler att Jyrki Katainen (Saml) fungerar som överombudsman för jubileumsfonden Sitra.

Kommissionen har publicerat sitt beslut i dag efter att ha hört en oberoende etisk kommitté.

Som det ser ut nu tillträder Katainen som överombudsman för Sitra vid årsskiftet.

Kommissionen ställer ändå vissa begränsningar när det gäller det som Katainen kan göra som ex-kommissionär.

EU-kommissionärer måste lämnas utanför lobbning.

Katainen får inte under två år ägna sig åt lobbning som är ägnad att påverka EU-kommissionärerna i frågor som har ingått i hans kommissionärsportfölj.

Katainen har ansvarat för arbetsplatser, tillväxt, investeringar och konkurrensförmåga.

Europeiska investeringsbanken, Europeiska återuppbyggnads- och utvecklingsbanken och Europeiska investeringsfonden får inte heller bli föremål för lobbyverksamheten.

Katainen kan också i fortsättningen delta i offentliga diskussioner med ovan nämnda instanser och diskutera information som är tillgänglig offentligt.

Ytterligare en begränsning är att Katainen inte får använda sig av intern information som han har fått av EU-kommissionen när Sitra fattar beslut om investeringar eller om att sälja egendom.

von der Leyens kommission försenas

Ursula von der Leyens kommission skulle inleda sitt arbete i november, men försenas. Katainen har sagt att han fortsätter i den nuvarande kommissionen så länge som det behövs.

Katainen utsågs till Sitras överombudsman för en dryg månad sedan.

Pensionsförmåner kan utebli

En kommissionär som lämnar EU-kommissionen måste i två års tid konsultera kommissionen om hen tänker arbeta med frågor kopplade till den egna portföljen.

Observationsperioden förlängdes från 18 månader till två år ifjol. Den som bryter mot kommissionens etiska regler riskerar till exempel att förlora pensionsförmåner.

Sitra är en expertorganisation som sätter i gång och upprätthåller projekt tillsammans med företag, organisationer och den offentliga sektorn, i syfte att vägleda mot en bättre framtid.

Grundkapitalets marknadsvärde låg på 776 miljoner euro i slutet av fjolåret.

Källa: STT