Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Nu finns också växthus och solkraft på ritbordet - planerna för Joddböle i Ingå går framåt

Från 2019
Kraftledningar i massor. Härifrån distribuerades elen vidare ut i landet.
Bildtext Det gamla kolkraftverkets kraftledningar och elstationer kommer att bevaras för att användas på det nya industriområdet.
Bild: Yle/Maria Wasström

Planerna för Joddböle i Ingå går framåt. Nu planeras ett solkraftverk och växthus i Joddböle, vid sidan av servercentralen och anläggningen för biomassa.

Sedan nästan ett år tillbaka har Joddböle varit ett hett samtalsämne i Ingå. Det var i december 2018 som energibolaget Fortum meddelade Ingå kommun om sina planer för området efter elbolagets gamla kolkraftverk på området har rivits. De sista piporna kommer att plockas ner år 2021.

Fortum uppgav då att planerna för området vid Ingå hamn bland annat innefattar ett lagringsområde för biomassa och en stor dataservercentral. Och hundratals nya arbetsplatser.

För tillfället pågår fyra separata detaljplaneändringar för området. Den första som har nått utkastskedet är det tidigare kolkraftverkets område. Utkastet har redan varit till påseende under en tid, och samlar in utlåtanden av olika myndigheter till planerna.

Servercentral och bioanläggning fortsättningsvis huvudsatsningar - men solkraft ska också rymmas med

Avsikten med detaljplaneändringen är fortsättningsvis att göra det möjligt att bygga en servercentral på området, samt att bygga en bioproduktionsanläggning. Därutöver vill man planera för att bygga verksamhetslokaler för sido- och underleverantörer som ansluter till de här huvudfunktionerna.

I planen ingår också nödvändiga stödtjänster som till exempel restauranger. Dessutom ska man lämna plats för ett solkraftverk.

Anmärkningsvärt är också att man i detaljplanen vill bevara det gamla kolkraftverkets elstationer och kraftledningar. De ska kunna användas även i fortsättningen i det nya industriområdet.

Växthus kan dra nytta av datorernas värme

När den nya servercentralen byggs vill man kunna ta till vara den värme centralen alstrar, och planerar växthus på området som kunde utnyttja värmen. Växthusen skulle placeras i den nordöstra delen av området. I den norra delen - där torvtäkten nu ligger, anvisas ett område för solkraftverket.

En gatuförbindelse till hamnområdet planeras. Dessutom håller man möjligheten öppen att kunna bygga en hamnjärnväg i framtiden, ifall det skulle uppstå ett behov av en sådan.

Enorm byggrätt

Områdets totala areal är knappt 318 hektar, och den totala byggrätten är 700 000 kvadratmeter våningsyta. Förhoppningen är att industriområdet skulle skapa hundratals nya arbetsplatser och att inflyttningen till Ingå skulle öka.

I planförslaget noteras också att den potentiella framtida inflyttningen till Ingå medför krav på bostäder och service i kommunen.

Diskussion om artikeln