Hoppa till huvudinnehåll

Västnyland

Specialisten på tandställningar sade upp sig – svårt att rekrytera ny men någon kö kan man inte tala om säger övertandläkaren i Raseborg

Från 2019
Trappan och trappräcket till tandmottagningen i Ekenäs. Skylt där det står tandläkare-hammaslääkäri på trappräcket.
Bildtext Så här raka och jämna tänder som trappräcket till tandläkarmottagningen i Ekenäs - det är vad många barn och i synnerhet deras föräldrar drömmer om.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Föräldrar i Raseborg, i synnerhet i Karis, har förundrats och förargats över att deras barn inte får tid till överenskommen tandreglering. Ingen som redan har tandställning har ändå blivit utan behövlig vård, säger Kaisa-Maija Kouri, övertandläkare vid Raseborgs stad.

Den här hösten har flera föräldrar i Raseborg fått samtal från stadens tandvård där man har avbokat planerade tandregleringar. Orsaken är att det inte längre finns en specialisttandläkare på ortodonti, det vill säga tandregleringar.

Hur länge ska våra barn vara tvungna att vänta? Det undrar föräldrarna, bland annat på sociala medier.

”Ska man gå privat och får man då skicka räkning till Raseborgs stad” undrar en förälder. När Yle Västnyland kontaktar föräldern berättar hen att barnet just fått en ny tid till tandreglering och att allt ser ut att lösa sig i kommunal regi.

- Ja, vi söker en tandläkare som kan sköta barnens tandställningar, säger övertandläkare Kaisa-Maija Kouri på Raseborgs stad.

En kvinna, tandläkare sitter bredvid en tandläkarstol. Hon ler.
Bildtext Övertandläkare Kaisa-Maija Kouri berättar att hon har haft flera sömnlösa nätter när hon försökt lösa den akuta situation som uppstod när specialisten på tandregleringar hastigt och lustigt sade upp sig i slutet av sommaren.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

Staden söker en specialisttandläkare inom ortodonti eller med motsvarande erfarenhet. Orsaken är att en tidigare anställd har sagt upp sig.

- Det skedde i augusti med kort varsel och kortast tänkbara uppsägningstid och vi blev verkligen i blåsten, säger övertandläkare Kaisa-Maija Kouri.

Raseborg har haft en specialisttandläkartjänst inom ortodonti (tandreglering) sedan början av år 2017. Av praktiska skäl, det vill säga arbetsresor, har den här specialisten jobbat i Karis.

- Före det sköttes tandställningspatienterna av tandläkare som är insatta i tandreglering och så kom det en specialist några gånger per månad och gjorde mer invecklade vårdplaner, berättar Kaisa-Maija Kouri.

Det som nu skjutits fram på grund av att Raseborg och i synnerhet tandläkarmottagningen i Karis saknar en specialisttandläkare är de så kallade mellankontrollerna.

Tänderna
Bildtext Grundvården sköts precis som tidigare och de barn som redan har tandställning får den vård de behöver.
Bild: Mostphotos

Mellankontroller är individuella kontroller som en del barn och skolelever får utöver de vanliga klass- eller årskontrollerna.

- Men också de sköts efter hand av erfarna tandläkare, tandregleringsskötaren, tandregleringsläkaren i Ekenäs och i viss mån med köptjänster, säger övertandläkare Kaisa-Maija Kouri, som också själv har hoppat in som vikarie och skött tandreglering.

Det här i väntan på att en specialist på ortodonti söker den ledigförklarade tjänsten i Raseborg.

Svårt att locka specialisttandläkare till Raseborg

- Jag kämpade i flera år för att tandvården i Raseborg skulle få den här tjänsten, bland annat för att det skulle göra det lättare att få specialisttandläkare att söka jobb i Raseborg, säger övertandläkare Kaisa-Maija Kouri.

Trots att Raseborg kan erbjuda en specialisttandläkartjänst, är det svårt att rekrytera en sådan. Tjänsten är nu ledigförklarad för andra gången den här hösten.

- Tyvärr utbildas det inte tillräckligt med specialisttandläkare inom ortodonti. En hel del gamla ortodontister har dessutom gått i pension, konstaterar Kaisa-Maija Kouri.

Första gången Raseborgs stad ledigförklarade specialisttandläkartjänsten inom ortodonti råkade det finnas tre motsvarande tjänster ledigförklarade samtidigt i södra Finland.

- Då är det inte de mindre orterna som lockar, tyvärr, säger övertandläkare Kaisa-Maija Kouri på Raseborgs stad.

Kouri följer noga med läget. Till julen utexamineras en specialisttandläkare inom ortodonti från Helsingfors universitet.

- Men fortsättningsvis är det flera tjänster som är ledigförklarade.

Tandställning måste anpassas till käkar och eventuella mjölktänder

Trots att en del barn har varit tvungna att vänta på tandställning den här hösten kommer övertandläkare Kaisa-Maija Kouri med lugnande besked: Grundvården sköts och de som redan har tandställning får behövlig vård, också av specialister.

- Tandreglering är ändå ingen akutvård utan ordnas enligt behov inom sex månader eller då det annars är mest fördelaktigt med tanke på barnets uppväxt och tandväxling, säger Kaisa-Maija Kouri.

Bland annat måste man beakta hur snabbt barnets käkar växer och hur fort mjölktänderna lossnar.

Den så kallade ”rälsen”, en fastsittande tandställning, limmas nämligen inte på mjölktänder.

- Man kan inte tala om köer till tandreglering. Just vid årskontrollen avgör den grundutbildade tandläkaren behovet, säger Kaisa-Maija Kouri.

Tandläkarmottagning i Ekenäs. En vägg som är fylld av katt- och hundbilder plus kalender och en söt affisch med barn som leker tandläkare på en docka.
Bildtext Mysiga katt- och hundbilder på tandläkarmottagningen kan hjälpa många som har obehag för att gå till tandläkaren. Planschen med ett litet barn som leker tandläkare på sin docka gör sitt till för att minska eventuella rädslor.
Bild: Yle / Tiina Grönroos

På frågan om Raseborgs stad ersätter kostnader om man som förälder inte orkar vänta, utan går privat med barnet och sätter in en tandställning, är svaret entydigt.

- Det är inte möjligt. Blir det fråga om köptjänster går de alltid via staden. Staden beslutar och hänvisar också vilken vårdinrättning man ska gå till. Men att sköta så här stora mängder barn med betalningsförbindelser går inte. Staden sköter barnens tandregleringar i egen regi och med vissa köptjänster som sköts i våra egna mottagningar, säger övertandläkare Kaisa-Maija Kouri på Raseborgs stad.

Raseborg utan tandläkare specialiserad på tandregleringar

5:33

Diskussion om artikeln