Hoppa till huvudinnehåll

Östnyland

Oklippta gräsmattor och okrattade löv - parkavdelningen i Borgå jobbar för grönare parker: ”Vi är klimatvänliga en parkbänk i taget”

Från 2019
Mirjam Manninen vid en parkbänk.
Bildtext Tack vare järnstommen har parkbänkarna ett långt liv, säger Mirjam Manninen vid stadens kommunteknik.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Biodiesel, laddningsbara maskiner, oklippta gräsmattor och återvinning av parkbänkar. Listan blir lång när kommuntekniken i Borgå blir klimatsmartare.

Medan beslutsfattarna håller på att lägga en sista hand över Borgå stads klimatprogram har ett konstruktivt klimattänk redan blivit vardag på många håll i staden.

Arbetsledare Mirjam Manninen, som svarar för underhållet av parker och grönområden på Borgå ås östra sida, drar med fingret över en parkbänk i stadsparken.

- Här har någon nog varit framme med kniven på bänken, den måste vi laga, säger hon. Som tur har parkbänkarna en stomme av järn så det går bra att byta ut trädelarna.

I hennes jobb som arbetsledare har klimatfrågan blivit en allt större faktor att tänka på. Också en liten parkbänk spelar en roll i klimatpusslet.

Bänk med slitage.
Bildtext Här har en kniv huggit i, säger Mirjam Manninen.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

- Vi sparar på både miljö och pengar genom att underhålla och återvinna gamla saker. Genom att snickra och måla får vi en ny bänk som håller länge till. Vi är klimatvänliga en parkbänk i taget.

Bänkarna har funnits i stadsparken sedan början av 2000-talet. Också sopkärlen ses regelbundet över och fixas upp.

Löven får bli kvar

Under de senaste åren har de som på kommuntekniken jobbar med stadens grönområden kommit på många sätt att göra arbetet både miljövänligare och klimatsmartare.

- Alla våra fordon har biodiesel som bränsle, vi håller på att övergå till laddningsbara motorsågar och lövblåsare och ser på parkmiljön på ett nytt sätt, säger Mirjam Manninen.

Enligt henne betyder det bland annat att gräsmattorna inte klipps lika ofta i framtiden och att löv får ligga kvar på marken på en del ställen. Det här för att spara på bränsle och arbetskraft.

- Man kan bra lämna kvar löv under buskar och träd, det är bättre både för träden och för oss, då vi sparar genom att inte köra bort varenda ett löv från parken, säger hon.

Bänkar i park.
Bildtext Att inte klippa gräsmattorna lika ofta som förr är ett sätt att vara klimatsmart på.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

I mycket tänker hon nu på lövnivå för att göra arbetet hållbarare.

- Det är nog den nya trenden överlag att man tar naturens mångfald i beaktande och satsar på återvinning.

- Att kratta bort vartenda löv eller att klippa gräset kort som sammet är onödigt ibland.

För Borgåborna gäller det i framtiden att lite tänka om hur en park kan se ut.

- Visst får vi lätt feedback om gräset är lite oklippt, det tar tid för folk att tänka om.

En traktor med släp står i stadsparken och samlar in löv, också den drivs med biodiesel.

- Jag tycker det är mycket positivt att vi tänker på klimatfrågan. Själv är jag 50 fylld, ganska ung och har barn. Då måste man tänka på framtiden, säger Mirjam Manninen.

Soppkärl i park.
Bildtext Sopkärlen får oftast målas om.
Bild: Yle/Mikael Kokkola

Stadsträdgårdsmästare Mikko Kaunisto säger att klimathotet får en allt större roll då staden planerar väg- och grönområden. Som ett exempel nämner han gatubelysningen.

- I framtiden kommer vi allt mer att övergå till led-lampor. De är väldigt ekonomiska i drift, säger han. Av stadens 16 000 gatlampor är redan 3 500 led-lampor.

På västra åstranden, mellan gångbron och vattenreningsverket i Kokon, planerar Borgå stad att satsa på smart belysning till sommaren 2021.

Smart gatubelysning på kommande

- Här får vi led-lampor som aktiveras då någon går eller cyklar förbi, då lyser de starkare en stund, säger Mikko Kaunisto.

Andra klimatvänliga projekt finns också. Staden kommer att börja slå vass längs stränderna nästa vinter.

- Av vassen gör vi sedan flis som vi kan placera under buskar och på gångar. En mycket miljövänlig hantering som också gör att övergödningen av vattendragen minskar.

Diskussion om artikeln